Veilingnieuws Bubb Kuyper 23 t/m 26 mei: een brief aan graaf Bentinck en manuscripten van de baronnen Van Sytzama

Afb. 1. Een historisch gezien belangrijk brief aan Willem des H.R. Rijksgraaf Bentinck, die we hier op een portret naar Liotard zien in het Rijksmuseum Amsterdam. Foto van de brief met hartelijke dank aan Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem.

Van 23 t/m 26 mei vindt er bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem een grote veiling plaats van boeken, prenten, kaarten, documenten, enz. Lees hieronder het verhaal over de brief aan Willem Graaf Bentinck en de manuscripten uit de familie Van Sytzama, of kijk in de online catalogus voor wat er verder wordt aangeboden op https://www.bubbkuyper.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=424&virtuemart_manufacturer_id=0&Itemid=198

Lotnummer 78/2436 betreft een historisch gezien interessante brief uit 1749 van de Britse politicus Philip Yorke, 1st Earl of Hardwicke (1690-1764), aan Willem des H.R. Rijksgraaf Bentinck, heer van Rhoon en Pendrecht (1704-1774). De brief werd door de Graaf van Hardwicke meegegeven aan zijn twee zoons en hij vroeg in deze brief om hun bescherming door Graaf Bentinck. Willem Bentinck was een politicus en belangrijk adviseur van Stadhouder Willem IV. Hij was onder meer president van de Ridderschap van Holland, lid van de geheime Raad van de Prinses-Gouvernante en ondernam als diplomaat verschillende missies naar Engeland, Denemarken, Aken en Wenen. Hij huwde Charlotte Sophie des H.R. Rijksgravin von Aldenburg (1715-1800) en haar leven is kleurrijk beschreven door Hella Haasse in ‘Mevrouw Bentinck. Onverenigbaarheid van karakter & De groten der aarde’.

Graaf van Hardwicke feliciteert hem in deze brief met zijn succes, speciaal met de ‘happy Conclusion of that Peace, which we now enjoy’. Waarschijnlijk betreft dit een verwijzing naar de Vrede van Aken (1748), waarbij o.a. Frankrijk zich terugtrok uit de Republiek. Hij spreekt ook het Engelse vertrouwen in Bentinck uit ten aanzien van de Nederlandse financiën. Vijf andere brieven aan Willem Bentinck maken ook deel uit van dit lotnummer.

De brieven worden getaxeerd op 100-150 euro. Veilingopbrengst 325 euro.

Lotnummer 78/2411 betreft 14 manuscripten uit de Friese adellijke familie Van Sytzama uit de periode 1714-1833. Dit lot bevat o.a. een verlenging van het verlof namens vaandrig Fecco Dominicus van Sytzama (1714), 2 stamkaarten voor hem (1720) en zijn vrouw Anna Clant (1732), een brief van J.W. van Ayta aan zijn neef luitenant-colonel F.D. baron van Sytzama, die zich verontschuldigt voor het transport van een van zijn officiersbagagekoffers (1744), een koopakte namens Maurits Pico Diederik van Sytzama (1786) en een kopie van het testament van C.M. van Heemstra, weduwe van dezelfde (1796). Andere genoemde personen: Douwe Jan Andries van Sytzama, Johannes Galenus baron van Sytzama en Henri baron van Sytzama.

De 14 manuscripten worden getaxeerd op 150-200 euro. Veilingopbrengst 210 euro.

Benieuwd naar wat er verder op deze veiling bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem aangeboden wordt? Kijk dan in de online catalogus https://www.bubbkuyper.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=424&virtuemart_manufacturer_id=0&Itemid=198

Afb. 2. Links de kwartierstaat van Fecco Dominicus van Sytzama en rechts een brief van R. van Burmania. Foto’s met hartelijke dank aan Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem.