Veilingnieuws Bubb Kuyper: familiearchieven Gericke van Herwijnen en Mulert

Afb. 1. De documenten in het archief Gericke van Herwijnen betreffen o.a. mr. Joseph Louis Heinrich Alfred baron Gericke van Herwijnen (1814-1899) (rechtsboven), die in de jaren 1871-1874 minister van Buitenlandse Zaken was. Foto’s van documenten met hartelijke dank aan Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem en het portret met dank aan RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Van 18 t/m 21 mei vindt er bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem ( www.bubbkuyper.com) een grote veiling plaats van boeken, prenten, kaarten, documenten, enz. Lees hieronder het verhaal over de aangeboden familiearchieven Gericke van Herwijnen en Mulert. Of kijk in de online catalogus voor wat er verder wordt aangeboden op https://www.bubbkuyper.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=323&virtuemart_manufacturer_id=0&Itemid=3

Kavel 74/2247 betreft een grote collectie manuscriptdocumenten uit de archieven van de eigenaren van Heerlijkheid Wuustwezel in België: baron De Vinck en baron Gericke van Herwijnen. De familie De Vinck behoort tot de Belgische adel en was in het bezit van Wuustwezel. Dit vererfde door huwelijk op de familie Gericke van Herwijnen.

De familie Gericke is afkomstig uit Brandenburg en jonkheer Johann Eberhard Paul Ernst Gericke, heer van Herwijnen (1785-1845) kwam in Nederlandse dienst en werd uiteindelijk gouverneur van Limburg. Hij werd in 1833 verheven in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer. Zijn zoon mr. Joseph Louis Heinrich Alfred baron Gericke van Herwijnen (1814-1899) was onder meer gezant te Brussel en minister van Buitenlandse Zaken. Hem werd in 1846 de titel baron bij eerstgeboorte verleend.

De collectie bevat o.a. drie (vertrouwelijke) handtekening gesigneerde brieven van Willem III van Nederland (één in het Frans), waaronder één waarin hij F. de Blochausen, “Minister van Staat, President van het Luxemburgsche Gouvernement” beschuldigt van “schandelijke en verachtelijke handelingen” “15den februari 1885”; 3 telegramberichten van “Alexander Prins der Nederlanden” (Alexander van Oranje-Nassau); een merkwaardig “geheim” document uit de jaren 1830, ondertekend door S.M. [Sa Majesté], waarin Koning Willem I (?) Advies krijgt over een scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland. In afwachting van genoemde scheiding krijgt Willem I de titel “Koning der Nederlanden, Groothertog van Belgien en Luxemburg”.

Kavel 74/2303 betreft een klein archiefje bestaande uit manuscriptdocumenten uit de jaren 1538-1807 betreffende de familie Mulert. De familie Mulert behoort tot de oude Overijsselse adel. In 1609 huwde Johan Mulert (†1623), officier in Statendienst, met Ida de Baecke (†1642). Door dit huwelijk kwam het huis Backenhagen bij Delden in het bezit van de familie Mulert. Documenten in deze collectie zijn onder meer de huwelijkse voorwaarden tussen de families van Johan Mulert en Ida de Baecke van 1 april 1609, Ida de Baecke’s testament aangaande eigendommen nabij Vollenhove ondertekend in augustus 1641, verschillende pandbrieven aan hun zoon Johan en kleinzoon Johan Ludolph (o.a. door de luitenant-stadhouder en de bisschop van Keulen), een opdrachtbrief voor de eerstgenoemde als raadslid van de Admiraliteit van Noord-Holland, en diverse schuldbewijzen.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus op https://www.bubbkuyper.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=323&virtuemart_manufacturer_id=0&Itemid=198

Afb.2. In dit charter uit het familiearchief Mulert worden onder meer de broers Johan Mulert tot Ordel, lid van de Ridderschap van Overijssel, en Peter Mulert tot Campherbeek genoemd. De zoon van Johan, ook Johan geheten, huwde Ida de Baecke, die Backenhagen in de familie Mulert bracht.