Veilingnieuws: de menukaart van baron Van Lynden voor het jubileum van jonkheer Boreel

Afb. 1. Een bijzondere menukaart uit 1936 vanwege het veertigjarige commissariaat van jonkheer mr. J.W.G. Boreel.

Op maandag 15 juni loopt er een online veiling af bij Veilinghuis Korendijk, dat een dependance is van het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. Eén van de aangeboden kavels is een bijzondere menukaart uit 1934. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de catalogus voor wat er verder geveild wordt op https://korendijk.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Jonkheer mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel, heer van Hogelanden, 10th Baronet (1852-1937) had een indrukwekkende maatschappelijke carrière. Na eerst burgemeester van Castricum en Haarlem te zijn geweest werd hij lid van de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Daarnaast was hij in de jaren 1888-1893 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ook aan het Hof vervulde hij verschillende functies en zo was hij hier kamerjonker en kamerheer i.b.d. van Koningin Wilhelmina.

Afb. 2. Jonkheer mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel, heer van Hogelanden (1852-1937). Portret door W. Maris. part. coll.

In 1891 werd hij ook nog eens benoemd tot directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. Vijf jaar later, op 30 mei 1896, werd hij commissaris van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s lands zeedienst. Dit fonds bestaat nog steeds en heeft tot doel ‘het bevorderen van de belangen van de Nederlandse vaart, de belangstelling voor de vaart en de zorg voor diegenen die daarbij zijn betrokken (geweest), een en ander in de meest ruime zin van het woord’.

Veertig jaar later werd dit heuglijk feit door dit fonds feestelijk gevierd met een feestelijke maaltijd voor de jubilaris, waarbij één van de genodigden Jan Carel Elias baron van Lynden (1887-1946) was. Baron Van Lynden had zelf enkele jaren gevaren en was in de jaren 1910-1914 luitenant-ter-zee 2e klasse. Daarna werd hij werkzaam als ambtenaar in Den Haag en na eerst referendaris te zijn geweest, werd hij vervolgens administrateur op het Departement van Financiën en directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst. Daarnaast was hij eerste ondervoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en net als jonkheer Boreel vervulde ook hij in hoffunctie: hij werd grootmeester van Koningin Wilhelmina.

Wat de heren tijdens deze feestelijke maaltijd besproken hebben is onbekend, maar de menukaart, met daarop het familiewapen Boreel, bleef als herinnering aan veertig jaar dienstbaarheid als commissaris bewaard en wordt nu geveild bij Veilinghuis Korendijk naast vele andere interessante zaken.

Kijk in de online catalogus voor wat er verder geveild wordt op https://korendijk.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog