Veilingnieuws: de voorouderportretten Van Tuyll van Serooskerken

Afb. 1. Generatie II: Jacob van Serooskerke (†1531) en Jacoba van den Eynde (†1505). Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.

Op woensdag 9 september vindt er bij het Venduehuis in Den Haag een Old Masters, Nineteenth Century & Early Modern Art veiling plaats met o.a. deze voorouderportretten van de familie Van Tuyll van Serooskerken. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=264

Op Slot Zuylen in Oud-Zuilen bij Utrecht hangt in de eetzaal een serie van negen levensgrote portretten van opeenvolgende generaties Van Tuyll van Serooskerken – een voorouderportretreeks die in deze opzet in Nederland uniek is. De oudere generaties in deze serie werden geschilderd ‘naar ouder voorbeeld’, waarbij we kunnen aannemen dat deze portretten fictief zijn en als icoonportret geschilderd zijn; een postuum portret van een voorouder, waarvan geen afbeelding bekend is, maar die deze identiteit krijgt door onder meer het toevoegen van het familiewapen.

Bij het Venduehuis in Den Haag wordt nu een serie van 17e-eeuwse kopieportretten van meerdere generaties Van Tuyll van Serooskerken geveild, waarbij AiN heeft kunnen reconstrueren om wie het gaat. Onze hartelijk dank hierbij gaat uit naar mr.dr. Egbert J. Wolleswinkel (oud-secretaris van de Hoge Raad van Adel), zonder wiens hulp de identificatie van het portret van Anna van Heerjansdam niet mogelijk was geweest.

Benieuwd naar wat er verder op deze veiling geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus van het Venduehuis https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=264

Afb. 2. Generatie III: Jeronimus van Serooskerke (1500-1571) en Eleonora Micault (1513-1552). Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.
Afb. 3. Generatie IV: Philibert van Serooskerke (1537-1579) en Catharina Sandelijn van Herenthout (†1616). Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.
Afb. 4. Generatie V: (vermoedelijk) Hendrik van Tuyll van Serooskerken (1574-1627)  en generatie VI: (vermoedelijk) Reinout van Tuyll van Serooskerken (1610-1652). Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.
Afb. 5. Anna van Heerjansdam (†1643) echtgenote van Philibert van Tuyll van Serooskerken (†1639). Portretidentificatie met hartelijke dank aan mr.dr. Egbert J. Wolleswinkel. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.
Afb. 6. Jacoba van Beieren, Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.