Veilingnieuws: het echtpaar Von Rex-Von Friesen & de Gravin van Coventry

Afb. 1. Friedrich Wilhelm von Rex (1705-1763) en Dorothea Sophia von Friesen (1723-1762). Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag/www.venduehuis.com.

Op maandag 8 juni eindigt vanaf 20.00 uur bij het Venduehuis in Den Haag de online Vendue Next Door veiling met o.a. deze Duitse en Engelse adellijke portretten. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduehuis voor wat er verder geveild wordt op https://catalogus.venduehuis.com/auction?auction=282.

Het echtpaar Von Rex-Von Friesen
Friedrich Wilhelm von Rex (1705-1763) stamde uit een oudadellijk geslacht en zijn vader was opperhofmeester aan het Hof van de echtgenote van August de Sterke, Keurvorst van Saksen. Zelf koos hij voor een militaire carrière en werd uiteindelijk luitenant-generaal. Hij nam deel aan de Zevenjarige Oorlog en werd door de Pruisen krijgsgevangen genomen. Op voorwaarde dat hij niet zou deelnemen aan actieve krijgsdienst, werd hij vrijgelaten. Na het sluiten van een vredesverdrag keerde hij terug in het leger en werkte mee aan de wederopbouw van het Keurvorstelijk leger van Saksen. Uit zijn huwelijk met Dorothea Sophia von Friesen (1723-1762), dochter van een luitenant-generaal, kreeg hij twee zonen die vele nakomelingen kregen, die de militaire familietraditie hebben voortgezet.

De portretjes zijn olieverf op koper, meten ovaal 9×7 cm en 27×18 cm (incl. lijst) en zijn gevat in rijk gesneden houten lijsten.

The Countess of Coventry
The Hon. Barbara St. John werd geboren als dochter van John St. John, 11th Baron Saint John of Bletso, en Elizabeth Crowley. In 1764 huwde zij George William Coventry, 6th Earl of Coventry, 6th Viscount Deerhurst (1722-1809). Haar echtgenoot was kamerheer van de Koningen George II en III en leefde op grote voet; daarom kwam de grote bruidsschat die zij inbracht goed uit, omdat haar echtgenoot nogal veel uitgaf.

Door haar huwelijk werd zij Gravin van Coventry en als gastvrouwe was zij niet alleen vermaard om haar gastvrijheid, maar ook om haar grote schoonheid. De gravin was zeer geïnteresseerd in tuinen en had daarnaast grote belangstelling voor vogels en dieren. In het park van het landgoed van haar echtgenoot werd een nieuwe menagerie gebouwd en een modelboerderij, waarvan zij de inkomsten als zakgeld kreeg. Dit park vormde de juiste achtergrond voor haar bootfeestjes op de vijvers, haar zomerse picknicks en grootse vuurwerkspektakels. Toen de gravin in 1800 stierf, werd er gezegd dat de Graaf van Coventry al zijn levenslust verloor.

De gravure is naar haar beroemde portret door Reynolds en meet 65×48 cm (afm incl. lijst).

Afb. 2. The Countess of Coventry née The Hon. Barbara St. John of the Barons John of Bletsoe. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag/www.venduehuis.com.