Veilingnieuws: het familiearchief van de baronnen Gansneb genaamd Tengnagel bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem.

Afb. 1. Deze charters met zegels maken deel uit van het familiearchief Gansneb genaamd Tengnagel. Foto met hartelijke dank aan Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem.
Afb. 2. Het familiewapen Gansneb genaamd Tengnagel.

Van 26 t/m 29 november vindt er bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem (www.bubbkuyper.com) een grote veiling plaats van boeken, prenten, kaarten, documenten, enz. Eén van de kavels is kavel 71/2716 en dit betreft een familiearchief van de baronnen Gansneb genaamd Tengnagel en bevat ongeveer 80 stukken uit de jaren 1541-1857 die gaan over familiebezit, legaten, juridische zaken en landgoederen.

Afb. 3. Alard Johan baron Gansneb genaamd Tengnagel (1692-1774), heer van Bonkenhave. Coll. Prov. Overijssels Museum in Zwolle.

Zo is er een document uit 1553 over de aankoop van de Camp onder Neede. Dit werd in dat jaar aangekocht door Reinier Gansneb genaamd Tengnagel (overl. voor 1560), die gehuwd was met Elisabeth van Armelo: ‘Behuesinge ind[en] gantze ende geheele Erfguedt ten Campe so dat to samen in gehoefte, mit veldt, erfgrunde, hoege ind zijde, mit holte, water ind weide, vort mit allere sijner rechten aldere ind nyere toebehoringe’.

Een ander document betreft het ‘maechgescheyt’ uit 1624 tussen de drie zoons van Johan Gansneb genaamd Tengnagel, heer van de Camp, die kapitein bij de infanterie in Statendienst was. Deze drie zoons waren Otto, Jacob en Berent. Blijkbaar was de verstandhouding tussen de jongste zoon Berent en zijn vader Johan niet goed, want deze was uit het testament van zijn vader geschrapt. De verdeling tussen hun drieën kon toch nog plaatsvinden, dankzij ‘Broeder leijche en verwantlijche affectie’.

In het archief bevinden zich ook documenten die ondertekend zijn door Koning Stadhouder Willem III en Stadhouder Willem V.

Afb. 4. Een door Koning Stadhouder Willem III ondertekende brief met links de transcriptie. Foto met hartelijke dank aan Bubb Kuyper Veilingen.

De familie Gansneb is een oude, Gelderse adellijke familie, waarvan de stamvader in 1460 door de Hertog van Gelre met goederen werd beleend. De naam Gansneb komt echter in de 13e eeuw al voor. Sinds het begin van de 16e eeuw noemde de familie zich Gansneb genaamd Tengnagel, naar een (mogelijke) verwantschap met deze Gelderse, adellijke familie. De familie vestigde zich later in Overijssel en bracht eeuwenlang officieren en bestuurders voort. Zo waren telgen burgemeester van Kampen en Lochem, en waren zij eigenaar van havezaten als de Camp, Bonkenhave en Luttenberg. In 1814 werden twee leden opgenomen in de Nederlandse adel en in 1822 volgde de erkenning van de titel baron/barones. De laatste van de familie was Catharina Henriette Louise Jeannette barones Gansneb genaamd Tengnagel. Zij huwde achtereenvolgens twee Italiaanse broers en overleed in 1932 als laatste van haar geslacht op Sicilië.

Het archief wordt getaxeerd op 1000-1500 euro (de veilingopbrengst was 2750 euro). Benieuwd naar wat er verder geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus op https://www.bubbkuyper.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=245&virtuemart_manufacturer_id=0&Itemid=198

Afb. 6. Een charter uit 1552 uit het familiearchief met hierboven de transcriptie. Foto met hartelijke dank aan Bubb Kuyper Veilingen.