Veilingnieuws: het jongensportretje van baron Van Tuyll van Serooskerken

Afb. Maximiliaan Ernest Léopold baron van Tuyll van Serooskerken, door J.B. Discart in 1911. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag/www.venduehuis.com.Op maandag 1 juni eindigt vanaf 20.00 uur bij het Venduehuis in Den Haag de online Fine Arts, Books & Prints veiling met o.a. dit portretje van de jonge baron Van Tuyll van Serooskerken. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=308.

Maximiliaan Ernest Léopold baron van Tuyll van Serooskerken werd geboren op 16 april 1904 in ’s-Gravenhage als zoon van Gerald Ernest baron van Tuyll van Serooskerken, heer van Vleuten, en Eliza Dorothea barones van Pallandt. Zijn vader was in de jaren 1925-1928 hofmaarschalk van Koningin-Moeder Emma en was daarnaast kamerheer i.b.d. Zelf werd hij werkzaam bij de Nederlandsche Bank N.V. en commissaris bij de N.V. Billiton-Maatschappij. Na het overlijden van zijn vader volgde hij hem op als Chef de Famille en heer van Vleuten, een oude Ridderhofstad in Vleuten. Uit zijn huwelijk met jonkvrouwe Agnes Renée Pauw van Wieldrecht werden twee zoons en een dochter geboren. Op 5 februari 1953 overleed hij in Wassenaar.

Zijn jongensportret werd in 1911 geschilderd door Jean Baptiste Discart, die in die jaren een zeer geliefd portretschilder was bij adel en patriciaat. Voor meer informatie over een vorig jaar verschenen boek over Discart (een aanrader!) zie https://www.adelinnederland.nl/boekennieuws-jean-baptiste-discart-1855-1940-orientalistische-schilderijen-en-nederlandse-portretten/

Kijk in de online catalogus van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=308.