Veilingnieuws: het portret van gravin Van der Duyn van Maasdam née Van der Capellen

Afb. Frederica Maria Isabella Benjamina van der Capellen (1780-1810) echtgenote van mr. Adam François Jules Armand graaf van der Duyn van Maasdam (1771-1848). Foto met dank aan James L. Kochan Fine Arts & Antiques, Wiscasset, Maine, USA.

Op www.invaluable.com wordt door James L. Kochan Fine Arts & Antiques een portretje te koop aangeboden van Frederica Maria Isabella Benjamina van der Capellen (1780-1810), die in 1799 in huwelijk trad met mr. Adam François Jules Armand graaf van der Duyn van Maasdam (1771-1848). Hij zou als lid van Het Driemanschap samen met Gijsbert Karel graaf van Hogendorp en Leopold graaf van Limburg Stirum de geschiedenisboeken ingaan als grondleggers van ons Koninkrijk door op 20 november 1813 een proclamatie op te stellen, waarbij zij het bestuur op zich namen. Nadien nodigden zij per brief Prins Willem Frederik uit om als souverein vorst de regering op zich te nemen en deze landde op 30 november 1813 op het strand van Scheveningen, waarmee de geboorte van Nederland een feit was.

Strikt genomen is Frederica nooit gravin geweest: haar echtgenoot werd, vanwege zijn grote verdiensten, in 1815 de titel graaf verleend, terwijl zij reeds in 1810 overleed ‘na eene sleepende Ziekte, in den ouderdom van 29 jaaren en eenige maanden…’

Haar portret was, blijkens het achterschrift, in maart 1880 nog in het bezit van ‘M. van der Duyn’, maar verdween op een onbekend moment uit familiebezit en werd uiteindelijk verkocht naar de Verenigde Staten. Het geslacht Van der Duyn is inmiddels uitgestorven en de laatste wettige nakomeling was de achterkleindochter van het echtpaar Van der Duyn van Maasdam-Van der Capellen: Anna Françoise Agnes Wittert van Hoogland née gravin van der Duyn, die in 1969 overleed.

Het portret is op koper geschilderd en meet 17,8 x 15,2 cm. Het wordt op de veilingsite toegeschreven aan John Downman, maar het RKD schrijft het toe aan John Parker.

Link naar de veilingsite: https://www.invaluable.com/buy-now/attributed-to-john-downman.-portrait-of-mademois-9cd4bfd932.

In één van de komende uitgaven van het digitale magazine van AiN zal het verhaal bij dit portret uitgebreid verteld worden. Bent u ook benieuwd naar dit digitale magazine? Voor 17,50 euro per jaar wordt u donateur en steunt u ons in onze werkzaamheden. U ontvangt dan vier keer per jaar het digitale magazine en krijgt voorrang bij door AiN georganiseerde excursies. Als u nu donateur wordt, ontvangt u ook de in maart en juni van dit jaar verschenen magazines in uw mailbox. Voor meer informatie mail naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl.