Veilingnieuws: het portret van Maerten Harpertszoon Tromp (1598-1653)

Afb. 1. Portret van Maerten Harpertszoon Tromp (1598-1653). Om zijn hals een blauw lint met gouden draagpenning, gedecoreerd met het wapen van admiraal Maerten Tromp zoals te zien op een gravure in het Rijksmuseum. Het bijbehorende devies: Nobilitas sola est atque unica virtus/ De waare Deught alleen maekt een oprechten Adel. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis.

Op 29 en 30 augustus vindt de Nazomerveiling plaats bij het Venduehuis in Den Haag met o.a. dit portret van Maerten Harpertszoon Tromp (1598-1653).

Maerten Harpertszoon Tromp werd in 1598 geboren in Den Briel als zoon van een scheepsofficier. Als jongen van negen jaar werd hij scheepsjongen op de Olifantstromp, het fregat van zijn vader, en dit zou het begin worden van een zeer succesvolle maritieme carrière, waardoor hij zou eindigen in het rijtje van grote zeehelden als Piet Hein en Michiel de Ruyter.

Al in zijn tijd was hij beroemd en geliefd bij het volk en de beroemde dichter Cats schreef over hem:

Tromp gaet U heden voort: hij trompt met alle krachten
En roept U na de Zee en stort in uw gedachten
Een lust om wel te doen, een ijver voor het Landt,
Daervan sijn innig hert en al sijn wesen brandt
Gij, let op sijn bedrijf en let op sijn bevelen;
Hij sal u, naer de kunst, met ijser leeren spelen,
En kaetsen met het stael; ja leyden aen den dans,
Daerbij geen vrouw en dient, maer niet als flukse mans

Ook internationaal kwam hij tot groot aanzien en de Franse Koning Lodewijk XIII verhief hem in 1640 in de adel. In 1653 sneuvelde hij in de Slag bij Ter Heijde, waarbij zijn laatste woorden zouden zijn geweest: “Ik heb gedaan, houdt goeden moed.” Hij kreeg een praalgraf in de Oude Kerk in Delft. Op het portret staat Maerten Tromp afgebeeld met een gouden penning met daarop de tekst Nobilitas sola est atque unica virtus, wat betekent: De waare Deught alleen maekt een oprechten Adel.

Zijn zoon Cornelis Tromp (1629-1691) werd eveneens een bekende zeeheld en werd in 1676 door de Deense Koning in de Deense adel verheven als graaf van Syllisborg. Zijn buitenplaats in ’s-Gravenland noemde hij naar deze titel Syllisburgh, maar latere eigenaren gaven het de naam Trompenburgh en zo heet het huis nu nog.

Link naar de catalogus online van de Nazomerveiling op 29 en 30 augustus https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=149

Of bezoek de kijkdagen op 24 t/m 27 augustus in het Venduehuis der Notarissen in Den Haag. Kijk voor meer informatie op www.venduehuis.com.

Afb. 2. Maerten Harpertszoon Tromp in marmer vereeuwigd op zijn grafmonument door Rombout Verhulst in de Oude Kerk te Delft.