Veilingnieuws: het portret van Willem Jacob Storm van ’s Gravesande bij het Venduehuis in Den Haag

Afb. Het portret van de Leidse hoogleraar Willem Jacob van ‘s Gravesande op de Winterveiling van het Venduehuis in Den Haag. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduhuis.com.

Vandaag start bij het Venduehuis in den Haag de online Winterveiling. Hier wordt onder meer dit portret aangeboden, dat in de catalogus als Willem Jacob van ’s Gravesande vermeld staat.

Willem Jacob stamde uit een geslacht, waarvan de stamvader burgemeester van ’s Gravesande was. In de tweede generatie werd de familienaam Storm gevoerd en in latere tijden werd de familienaam Storm van ’s Gravesande. Begin 19e eeuw werden drie nakomelingen met deze familienaam verheven in de Nederlandse adel.

Willem Jacob van ’s Gravesande gebruikte de naam Storm niet, maar behoort wel tot deze familie. Hij werd geboren op 26 september 1688 in ’s-Hertogenbosch als zoon van Dirk Storm van ’s Gravesande (1646-1716) en Anna Josina Blom (1654-1724). Zijn vader was schepen en raad van ’s-Hertogenbosch en daarnaast rentmeester der domeinen van Koning-Stadhouder Willem III. Willem Jacob studeerde rechten in Leiden en werd advocaat in ’s-Gravenhage. Hij maakte deel uit van een gezantschap naar Koning George I van Engeland en leerde hier Isaac Newton kennen, met wie hij bevriend raakte. In Engeland werd hij vervolgens lid van de Royal Society.

Zijn wetenschappelijke carrière resulteerde in een benoeming als hoogleraar natuurkunde en astronomie in Leiden. Ook werd hij hoogleraar filosofie. Zijn roem oversteeg de Nederlandse grenzen en zo correspondeerde hij met Frederik de Grote, die hem naar Berlijn uitnodigde. Hiervan maakte hij echter geen gebruik. Op 28 februari 1742 overleed Willem Jacob van ’s Gravesande in Leiden na ‘eene kwijnende ziekte te grave gesleept’. Uit zijn huwelijk in 1720 met Anna Sacrelaire werden twee zoons geboren. Deze overleden echter kort nadat zij aan hun academische studies begonnen waren.

Tot op de dag van vandaag leeft zijn naam voort in de Proef van ’s Gravesande, waarmee hele generaties jongeren zijn opgegroeid in de natuurkundeles.

Het portret betreft een 19e-eeuws kopieportret door J.L. Cornet naar het origineel door Hendrick van Limborch, meet 75×60 cm en wordt getaxeerd op 400-600 euro. Kijk voor meer informatie en voor wat verder geveild wordt in deze online Winterveiling op de website van het Venduehuis https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=232.