Veilingnieuws & Kijkdagen Venduehuis Den Haag: Elisabeth Sophia Catharina Boutmy née Ament, een portret met een verhaal

Op 20 september vindt bij het Venduehuis in Den Haag de Indonesian Art Sale plaats, waar onder meer dit portret door de beroemde Indonesische portretschilder Raden Saleh (1811-1880) wordt geveild. Raden Saleh stamde uit een adellijk Javaans regentengeslacht en schilderde meerdere portretten van leden van Nederlandse adellijke en patriciaatsfamilies.

Afb. Elisabeth Sophia Catharina Boutmy née Ament (1830-1898), olieverfportret door Raden Sjarief Bustaman Saleh (1811-1880), gesigneerd en gedateerd 1857, 57x47 cm, kavel 90, 10.000-15.000 euro.
Afb. 1. Elisabeth Sophia Catharina Boutmy née Ament (1830-1898), olieverfportret door Raden Sjarief Bustaman Saleh (1811-1880), gesigneerd en gedateerd 1857, 57×47 cm, kavel 90, 10.000-15.000 euro.

Elisabeth Sophia Catharina Ament werd geboren op 1 oktober 1830 in Tandjong Oost op Java en stamde uit een patriciaatsfamilie, die in het blauwe boekje is opgenomen. Haar vader, Tjalling Ament, werd als zoon van een apotheker geboren en werd de stamvader van een in Ned.-Indië gevestigde tak. Het geslacht Ament gaat terug tot in de 17e eeuw in het Oost-Friese Aurich, waar de stamvader grutter was. Zijn kleinzoon vestigde zich als lakenkoper in Amsterdam en diens zoon werd apotheker in Sneek en werd als patriot lid van het Comité van Waakzaamheid en lid van het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse Republiek.

Haar moeder, Dina Cornelia van Riemsdijk, had een Javaanse moeder en was de achterachterkleindochter van Jeremias van Riemsdijk, die Gouverneur-Generaal van de VOC was en onder wiens bewind het nepotisme hoogtij vierde.

Elisabeth Sophia Catharina was het tweede kind van haar ouders en had een oudere broer, maar daarnaast had zij ook een ouder halfzusje: haar vader had voor zijn huwelijk een relatie met een Javaans-Chinese vrouw en erkende de dochter hieruit. Nadien volgde nog gezinsuitbreiding met twee zusjes en vier broertjes, waarvan er één op jonge leeftijd overleed. Haar familie behoorde door bezit en functies tot de maatschappelijke bovenlaag en haar vader was onder meer directeur der producten en civiele magazijnen in Batavia en resident van Cheribon, in welke functie hij hier aan het hoofd van het bestuur stond.

Op 24 december 1845 trad zij in Cheribon op vijftienjarige leeftijd in het huwelijk met de achtentwintigjarige Gustave Adolphe Boutmy (1816-1872). Hij stamde eveneens uit een patriciaatsfamilie, die oorspronkelijk uit Henegouwen kwam. Verschillende familieleden maakten naam als componist en een voorvader bracht het tot concertmeester van Charles Prins van Lotharingen, die Stadhouder van de Oostenrijkse Nederlanden was. De vader van Gustave Adolphe kwam in 1824 vanuit Antwerpen naar Batavia en werd hier lid van de Algemene Rekenkamer. Gustave Adolphe werd zelf bestuursambtenaar en bracht het tot resident van Remban en Pekalongan.

Samen kregen zij een zoontje, dat helaas op jonge leeftijd overleed. Gelukkig waren er neefjes en nichtjes: haar zusje Henriette Hermina Ament (1832-1895) huwde drie jaar na haar eigen huwelijk met Edouard Corneille Colette Boutmy (1820-1881), de broer van haar echtgenoot, en hun zeven opgroeiende kinderen zullen voor genoeg afleiding gezorgd hebben.

Afb. 3. Overlijdensannonce in de Java Bode van 30 mei 1872.
Afb. 2. Overlijdensannonce in de Java Bode van 30 mei 1872.

Na de pensionering van haar echtgenoot woonden zij in Buitenzorg, waar hij in 1872 kwam te overlijden: ‘Na een smartelijk lijden is op heden aan de gevolgen eener beroerte overleden, mijn dierbare echtgenoot Gustave Adolphe Boutmy, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, gepensioneerd Hoofdambtenaar.’ Een maand later al stond hun huis te koop; was het te groot voor haar alleen of waren de lasten te hoog geworden voor haar als weduwe?

Zesentwintig jaar overleefde zij haar man, tot zij op 6 juli 1898 kwam te overlijden: ‘Heden overleed te Soekaradja (Buitenzorg) Mevrouw de Weduwe E.S.C. BOUTMY, geb. Ament, in de ouderdom van bijna 68 jaren.’ Haar portret bleef generaties lang tot voor kort familiebezit en heeft zijn weg nu naar de veiling gevonden.

Benieuwd naar wat er nog meer geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus met zoekfunctie https://venduehuis.com/catalogus/veiling/84.

Of bezoek de kijkdagen op vrijdag 15 t/m maandag 18 september in het Venduehuis der Notarissen in Den Haag. Voor meer informatie zie www.venduehuis.com.