Veilingnieuws & Kijkdagen Venduehuis Den Haag: Juliana van Tomputte, een portret met een verhaal

Afb. Juliana Francisca Maria van Tomputte, pastelportret door Jean Augustin Daiwalle (1786-1850), 38,5x31 cm, kavel 128, 600-800 euro.
Afb. Juliana Francisca Maria van Tomputte, pastelportret door Jean Augustin Daiwalle (1786-1850), 38,5×31 cm, kavel 128, 600-800 euro.

Op 30 en 31 augustus vindt er bij het Venduehuis in Den Haag een grote veiling plaats, waar onder meer dit fraaie kinderportretje met pop van Juliana Francisca Maria van Tomputte (1835-1861) wordt geveild.

Juliana Francisca Maria van Tomputte werd geboren op 17 februari 1835 en stamde uit een Rotterdamse patriciaatsfamilie, die in het blauwe boekje is opgenomen. Haar vader, Henricus Adrianus van Tomputte (1804-1880), was een commissionair in granen en lid van de fa. Van Tomputte & Dorrepaal, kooplieden en reders te Rotterdam. In later jaren was hij eigenaar van fa. Van Tomputte & Zoon, agenten van binnen- en buitenlandse huizen te Rotterdam. Haar moeder, Eugenia Barbara Antonetta van Schelle (1806-1838), kwam eveneens uit Rotterdam en haar vader was daar wijnkoper, lid van de rechtbank van koophandel, adjunct-maire en raadslid.

Juliana was het vijfde kind in het gezin en had drie oudere broers en een ouder zusje. Helaas kwam haar moeder te overlijden, toen zij nog maar 3 jaar oud was: ‘Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, mijn waarde en veelgeliefde Echtgenoot, Vrouwe E.B.A. van Schelle, in den ouderdom van omtrent 32 jaren, het tiende van onze gelukkige vereeniging. Ik betreur in haar eene liefderijke Vrouw, en onze vijf kinderen de zorgvuldigste Moeder.’ Achtergebleven met vijf jonge kinderen hertrouwde haar vader twee jaar later zijn schoonzuster  Clara Gijsberta van Schelle (1815-1892). Het zal eerder een huwelijk uit genegenheid en om praktische redenen zijn geweest, dan uit liefde – zo ging dat wel vaker in die dagen.

Het tweede huwelijk werd uiteindelijk gezegend met drie dochterjes en een zoontje, maar de jaren erna brachten opnieuw verdriet, want het oudste zusje van Juliana, het ‘geliefd Kind en Aanbehuwd Kind’ Johanna Louisa Maria, kwam in 1841 te overlijden ‘in den jeugdigen leeftijd van ruim 5 jaren’ en in 1859 overleed door ziekte ook haar halfzusje Henrietta Victorina Maria van Tomputte ‘in den jeugdigen leeftijd van ruim 17 jaren’.

In 1861 werd Juliana zelf ziek en kwam op 3 oktober 26 jaar oud te overlijden. Haar ouders plaatsten een annonce, waarin zij ‘Voor de menigvuldige en hartelijke blijken van deelneming, betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde oudste Dochter’ bedankten. Haar charmante portret met pop door Jean Augustin Daiwalle (1786-1850) bleef generaties lang familiebezit, maar heeft nu zijn weg naar de veiling gevonden.

Benieuwd naar wat er nog meer geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus met zoekfunctie https://venduehuis.com/catalogus/veiling/77.

Of bezoek de kijkdagen op vrijdag 25 t/m maandag 28 augustus tussen 10.00 en 17.00 uur in het Venduehuis der Notarissen in Den Haag. Voor meer informatie zie www.venduehuis.com.