Veilingnieuws: kop en schotel met familiewapens bij het Zeeuws Veilinghuis

Afb. 1. In de online catalogus van het Zeeuws Veilinghuis luidt de omschrijving van de kop en schotel: A Chine de commande encre de Chine porcelain cup with saucer, decorated with a coat of arms, figures and flowers. Unmarked. China, Qianlong. De kop en schotel worden getaxeerd op 500-700 euro.

Op 8 en 9 oktober vindt er bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg een grote veiling plaats met Aziatica. Eén van de kavels betreft deze Chine de commande kop en schotel, die op bestelling in China gemaakt werd en waarop twee familiewapens zijn afgebeeld. Lees hieronder het verhaal hierbij, of kijk voor wat er nog meer geveild wordt op https://zeeuwsveilinghuis.nl/ voor de online catalogus (met mogelijkheid voor online bieden) van het Zeeuws Veilinghuis. De kijkdagen zijn van 4 t/m 8 oktober.

Het linker wapen op de kop en schotel betreft het wapen Akersloot en het rechter het familiewapen Crommelin. Het gaat hier waarschijnlijk om het echtpaar mr. Pieter Samuel Crommelin (1700-1767) en Josina Akersloot (1700-1745). Volgens de regels van de heraldiek zouden we het wapen van de man hier links moeten zien, maar mogelijk is er bij de bestelling in China iets misgegaan.

Mr. Pieter Samuel Crommelin behoorde tot een patriciaatsfamilie met vele adellijke connecties. Hij was onder meer burgemeester van Haarlem en bewindhebber bij de V.O.C. Hij huwde in 1725 Wynanda Elisabeth Beck (1698-1727). Na haar overlijden hertrouwde hij in 1735 Josina Akersloot, die de dochter was van mr. Jacob Akersloot, de stadssecretaris van Haarlem. Mogelijk werd ter gelegenheid van hun huwelijk deze kop en schotel met hun wapens gemaakt. Ook Josina was eerder gehuwd geweest en weduwe van mr. Willem van Schuylenburch (1704-1733), heer van Schrevelsregt, die onder meer commissaris van Haarlem was. Het huwelijk bleef kinderloos en verliep niet geheel in rozengeur en maneschijn, omdat Willem vanwege problemen onder curatele was geplaatst. De afwikkeling van de erfenis van Willem van Schuylenburch, verliep ook niet heel soepel en zijn familie liet Josina zelfs dagvaarden om een goede inventarisatie van de nalatenschap af te dwingen. Er kwam uiteindelijk een rechterlijke uitspraak aan te pas om de zaak te schikken. Had Josina zich meer toegeëigend dan waar zij als weduwe en universeel erfgename recht op had…? Het tweede huwelijk van Josina lijkt gelukkiger te zijn geweest en het echtpaar Crommelin – Akersloot kreeg twee dochters en een zoon. De zoon werd als stamhouder op het portret van zijn moeder afgebeeld en zijn nakomelingen leven voort.

Kijk op de website van het Zeeuws Veilinghuis met de online catalogus om te zien wat er verder geveild wordt op https://zeeuwsveilinghuis.nl/. Het Zeeuws Veilinghuis biedt ook de mogelijkheid om online mee te bieden! Of bezoek de kijkdagen op 4 t/m 8 oktober in Middelburg.

Afb. 2. Links mr. Pieter Samuel Crommelin (1700-1767) en rechts Josina Akersloot (1700-1745) met hun zoontje en stamhouder Jacob Crommelin (1741-1774). Portretten door Philip van Dijk en foto’s met dank aan Stichting RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.