Veilingnieuws: het portret van Agatha Vallensis née van Beresteyn (1625-1702)

Afb. Agatha Vallensis née van Beresteyn (1625-1702) op haar portret door Jacob Willemsz. Delff II. Foto met hartelijke dank aan veilinghuis Arts & Antiques Group.

Op maandag 20 november wordt bij het veilinghuis Arts & Antiques Group in Amsterdam een 17e-eeuws portret geveild van een telg uit het regentengeslacht Van Beresteyn, waarvan nakomelingen sinds de 19e eeuw tot de Nederlandse adel behoren.

Agatha (ook: ‘Aechge’) van Beresteyn werd geboren op 16 juli 1625 in Delft als dochter van Cornelis van Beresteyn en Corvina van Hoffdijck. Haar vader was burgemeester van Delft en stamde uit een regentengeslacht, waarvan de stamvader in 1486 in Amsterdam vermeld wordt. Als kooplieden en bestuurders kwam de familie tot aanzien en in 1681 werd door een tak het kasteel Maurick aangekocht, dat tot in 1884 familiebezit bleef. In 1825 werden 5 nakomelingen in de Nederlandse adel verheven met het predikaat van jonkheer.

Aechge van Beresteyn huwde in 1646 dr. Theodorus (Dirck) Jacobsz. Vallensis (1612-1673). Hij kwam uit een familie die om geloofsredenen uit Vlaanderen gevlucht was en die hier al snel tot aanzien kwam. Na zijn studie in de medicijnen werd hij onder meer lid van de vroedschap en schepen, en was gedurende enkele jaren burgemeester van Delft. Ook was hij lijfarts van de Stadhouders Maurits en Frederik Hendrik. Het echtpaar kreeg eerst 3 zoons, waarvan de oudste jong overleed, en daarna een dochter. Het gezin woonde aan de Oude Delft nr. 132 in een huis dat hier nog steeds staat. Tekenend voor hun welvaart waren de schilderijen van onder meer Van Miereveld en Jordaens die hier aan de muur hingen. Daarnaast bezat het echtpaar ook de buitenplaats Ypenburch onder Rijswijk.

Na het overlijden van haar echtgenoot leefde Aechge nog bijna 29 jaar als weduwe en overleed op 12 mei 1702 in Delft. Aechge van Beresteyn werd 76 jaar en werd begraven in de Oude Kerk in Delft.

Haar portret bleef lange tijd in de collectie Van Beresteyn in Delft en kwam door vererving in het bezit van de huidige eigenaar, die het nu laat veilen. Het portret meet 68,5 x 56,4 cm, is geschilderd op paneel en is gesigneerd door Jacob Willemsz. Delff II. De verwachte opbrengst is 7000-9000 euro.

Link naar de website van veilinghuis Arts & Antiques Group in Amsterdam: https://veilinghuisaag.com.