Veilingnieuws: ‘Slotbrug Zeist’ door Rudolf Bonnet

Afb. 1 .’Slotbrug Zeist’ (Castle bridge, Zeist, Netherlands), signed and dated 1918 lower right, canvas. 65.5 x 58 cm. This work will be included in the new book about Rudolf Bonnet (full page), which will be published in 2021. Foto met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis/https://zeeuwsveilinghuis.nl/

Op 17 november vindt bij het Zeeuws Veilinghuis de Indonesian Art veiling plaats met o.a. dit schilderij door Rudolf Bonnet van de kasteelbrug van Slot Zeist. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus (met mogelijkheid voor online bieden!) om te zien wat er verder geveild wordt op https://zeeuwsveilinghuis.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Rudolf Bonnet (1895-1978) was een Nederlandse kunstenaar. Na onder meer de Rijksacademie voor Beeldende kunsten bezocht te hebben, werkte hij eerst een aantal jaren in Nederland, maar vertrok hij in 1928 naar Ned.-Indië, waar hij jarenlang werkzaam was. In 1918 schilderde hij ‘Slotbrug Zeist’.

In 1677 kocht Willem Adriaan des H.R. Rijksgraaf van Nassau (ca. 1632-1705) de heerlijkheid Zeist, dat in datzelfde jaar tot hoge heerlijkheid werd verheven door de Staten van Utrecht, en liet hier door de architect Jacob Roman een vorstelijk slot bouwen, waarbij Daniël Marot aan het interieur werkte. Slot Zeist doet sterk aan Het Loo denken, omdat ook dit ontworpen werd door Jacob Roman. Willem Adriaan was een kleinzoon van Stadhouder Maurits en stond in de gunst bij Koning-Stadhouder Willem III.

De kleinzoon van Willem Adriaan, Willem Adriaan II des H.R. Rijksgraaf van Nassau (1704-1759), verkocht Slot Zeist in 1745 voor 157.000 gulden aan de Amsterdamse ijzerhandelaar Cornelis Schellinger (1711-1778), maar een groot deel van de opbrengst (77.200 gulden) was bestemd voor het aflossen van schulden. Dankzij Cornelis Schellinger konden de hernhutters zich in Zeist vestigen, die hier de Zuster- en Broederhuizen bouwden.

In 1830 kocht jonkheer Jan Elias Huydecoper (1798-1865) het slot en woonde hier met zijn echtgenote, Marie Isabelle Anne Josine Charlotte barones Taets van Amerongen (1802-1859) en hun zeven kinderen. Twee jaar na zijn overlijden verkochten zijn kinderen het slot aan Henriette Maria Jacoba Labouchere née Voombergh (1830-1898), die gehuwd was met mr. Charles Bernard Labouchere (1817-1897). Beiden stamden uit patriciaatsfamilies en zijn de overgrootouders van mr. Martine van Loon-Labouchere, oud-grootmeesteres van Z.M. Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Beatrix. Hun zoon mr. René Labouchere (1870-1934) werd vervolgens heer van Zeist en hij trad in 1911 in het huwelijk met jonkvrouwe Adrienne Vegelin van Claerbergen (1891-1982). In 1922 gingen zij uiteen en zij hertrouwde een jaar later graaf Aldenburg Bentinck, met wie zij op kasteel Middachten ging wonen.

René Labouchere woonde niet alleen op Slot Zeist, want zijn jongste zusje, Agnes Henriette Labouchere (1873-1942), woonde hier in de zuidvleugel met haar echtgenoot jonkheer Leendert Marinus Schuurbeque Boeye (1863-1937) en hun kinderen. In 1924 werd Slot Zeist verkocht aan een bouwmaatschappij en dreigde gesloopt te worden. De gemeente Zeist kocht daarop in datzelfde jaar het slot en sindsdien werd het jarenlang op de meest uiteenlopende wijzen gebruikt. Pas in 1960 begon een jarenlange restauratie onder leiding van restauratiearchitect ir. J.B. baron van Asbeck en in 1969 was het huis in zijn oude luister hersteld.

Het schilderij wordt getaxeerd op 500-700 euro. Benieuwd naar wat er verder op deze veiling bij het Zeeuws Veilinghuis geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus op https://zeeuwsveilinghuis.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Afb. 2. ‘Het Huys van vooren / La Maison par devant’, gravure van Slot Zeist door Daniël Stopendaal uit de jaren 1682-1726. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.