Veilingnieuws zo. 4 juli Venduehuis in Den Haag: een schilderende barones Van Hogendorp en familieportretten Rappard en Van Voërst tot Alerdinck

Afb. 1. V.l.n.r. Heinrich Wilhelm Rappard, Maria Susanna Rappard née ter Schmitten en Joachimus Fredericus de RAppard. Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.

Classical Paintings and Drawings bij het Venduehuis in Den Haag: op zo. 4 juli loopt er een online veiling af met o.a. familieportretten Rappard en Van Voërst tot Alerdinck en een schilderij door barones Van Hogendorp. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogi van het Venduehuis voor wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=405

Heinrich Wilhelm Rappard (1681-1747), heer van Aldenhoff, was onder meer Pruisisch geheimraad en 1e directeur van de Kleefse, Markse en Meurse Krijgs- en Domeinen-kamer in Kleve. Hij stamde uit een geslacht van brouwers en kooplieden, maar zijn grootvader komt in de bronnen als schoenmaker voor. Met zijn vader, die Pruisisch rentmeester van het ambt Kleve en Kleverham werd, steeg het maatschappelijke aanzien van de familie weer en hij was degene die ook het goed Aldenhoff aankocht. Heinrich Wilhelm Rappard huwde in 1707 in Kleve Maria Susanna ter Schmitten (1688-1741 of 1747). Hun nakomelingen werden in 1790 in de rijksadelstand verheven met de titel ‘Edler von’. Hun kleinzoon Carel Paul George ridder van Rappard (1749-1825) werd in 1823 ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel ridder. Zijn tak is in 1983 uitgestorven.

De portretten zijn geschilderd door Willem Troost I (1684-1752) in 1733 en worden getaxeerd op 1000-1500 euro.

Een derde portret uit de familie Rappard betreft Joachimus Fredericus de Rappard (1682-1707), dat volgens het achterschrift door Quinckhard geschilderd zou zijn. Vermoedelijk betreft het hier de broer van voornoemde Heinrich Wilhelm Rappard. Dit portret wordt getaxeerd op 500-700 euro.

Afb. 2. Derck Frederik van Voërst tot Alerdinck en dochter Antonia Coenradina Wilhelmina Assuera van Voërst tot Alerdinck. Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.

Derck Frederik van Voërst tot Alerdinck, heer van Alerdinck en Bergentheim, stamde uit het Overijsselse geslacht Van Voërst, dat hetzelfde familiewapen heeft als de baronnen Van Voorst tot Voorst. Hij huwde Adriana Josina van Haersolte en op het tweede portret is hun dochter Antonia Coenradina Wilhelmina Assuera van Voërst tot Alerdinck (1760-1839) te zien, die met Alexander Leonard des H.R. Rijksbaron van Plettenberg (1753-1800) in het huwelijk trad. Alexander was officier infanterie in Statendienst en bereikte uiteindelijk de rang van kolonel. Een zoon van dit echtpaar werd in 1814 in de Nederlandse adel opgenomen en in 1848 werd de titel van baron bevestigd. De portretten vererfden via de familie Van Plettenberg op de familie Van Rappard en tenslotte op de familie Graafland en werden in 1985 verkocht buiten de familie.

Beide zijn pastelportretten en worden samen getaxeerd op 300-400 euro.

Adrienne Jacqueline barones van Hogendorp née s’Jacob (1858-1920) stamde uit een van oorsprong Franse familie, die opgenomen is in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat. Zij huwde in 1878 mr. Dirk baron van Hogendorp (1849-1925), die referendaris en directeur directie Protocol op het Ministerie van Buitenlandse Zaken zou worden. Hun enige dochter, Coralie Leopoldina barones van Hogendorp (1885-1959) huwde de bekende Leidse hoogleraar prof. jonkheer mr. dr. Willem Jan Mari van Eysinga (1878-1961), die rechter bij het Permanent Hof van Internationale Justitie werd.

Het betreft een aquarel en deze wordt getaxeerd op 300-400 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt op deze veiling van het Venduehuis in Den Haag? Kijk dan op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=405

Afb. 3. Bloemstilleven, gesigneerd ‘A. v Hogendorp-‘s Jacob’. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.