Venduehuis dinsdag 28 juni: afloop online Classical Paintings and Drawings veiling met werk van Anthon ridder Van Rappard

Afb. 1. ‘Boot bij meer’ tekening met potlood door Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard (18581892). Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag.

Op dinsdag 28 juni loopt bij het Venduehuis in Den Haag de Classical Paintings and Drawings online veiling af, met o.a. werk van ridder van Rappard. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk voor de online catalogus om te zien wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=491

Lot 168 betreft een tekening ‘boot bij meer’ door Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard (1858-1892). Anthon van Rappard werd geboren in 1858 in Zeist als zoon van mr. Frans Alexander Lodewijk ridder van Rappard (1828-1888) en Susanna Adriana Carolina Lantsheer (1832-1902). Zijn voorouders stamden uit Duitsland en een voorvader vestigde zich in Nederland, waar hij in 1789 grootburger van Utrecht werd. Deze voorvader werd in 1823 ingelijfd in de Nederlandse adel. De vader van Anthon was in de jaren 1861-1863 gemeentesecretaris en gemeenteontvanger van Zeist en werd vanaf 1879 commies-chartermeester van het Oud Provinciaal Archief in Utrecht. Daarnaast was hij in de jaren 1865-1866 lid van de gemeenteraad van Zeist en ook was hij jarenlang voorzitter van het Genootschap Kunstliefde in Utrecht. De moeder van Anthon stamde uit een patriciaatsfamilie uit Middelburg, die is opgenomen in het Blauwe Boekje, en zij was de dochter van de burgemeester van Middelburg.

In dit traditionele milieu groeide hij op en het leek in de lijn der verwachting te liggen, dat hij net als zijn grootvader, vader en oudste broer rechten zou gaan studeren. Hij koos echter voor de kunst. Hij werd opgeleid bij Lourens Alma Tadema (1836-1912), de Nederlands-Britse kunstschilder, die eind 19e eeuw tot de meest gerenommeerde schilders in Groot-Brittannië gerekend werd. Anthon van Rappard was zeer gedreven om zichzelf te ontwikkelen en zo volgde hij zelfs nog enkele jaren voor zijn overlijden nog weer cursussen op de Academie in Amsterdam tussen studenten die vele jaren jonger waren.

Hij raakte bevriend met Vincent van Gogh, wiens mentor hij werd. Deze vriendschap zou stuklopen op een misverstand in hun brieven. Toch zou hij jaren later, toen er in Den Haag een tentoonstelling met werk van de inmiddels overleden Vincent van Gogh te zien was, zeer verheugd zijn over de grote belangstelling en zag dit als een persoonlijk succes. Anthon van Rappard schilderde in de stijl van de Haagse School en schilderde veel portretten en landschappen. Hij werd, net als zijn vader, voorzitter van het Genootschap Kunstliefde in Utrecht.

Een tijdgenoot zei over hem: “Zelf iemand van een streng en zeer nobel karakter, streefde hij vóór alles naar karakter in zijne kunst. Hij had geen blijde ziel en zijne kunst was er geene van lachende schoonheid, van kleurverrukking; zij had niets decoratiefs (…) Zijne kunst was bij uitnemendheid naïef, zoowel in de uitdrukking van sentiment als in het blijkbaar streven naar kracht.”

Anthon van Rappard huwde dertig jaar oud in 1889 de 35-jarige Henriette Elisabeth del Campo genaamd Camp (1854-1910), dochter van een luitenant-kolonel en een Van Rappard, waardoor zij verwant aan elkaar waren. Haar familie is opgenomen in het Blauwe Boekje van het Nederland’s Patriciaat. Hun huwelijk zou kinderloos blijven en niet heel lang duren. In 1892 overleed Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard op 33-jarige leeftijd. Zijn weduwe overleefde haar ‘innig geliefde Echtgenoot’ achttien jaren en overleed in 1910.

De potloodtekening meet 13×22 cm en wordt getaxeerd op 300-400 euro. Veilingopbrengst: 160 euro. Naast dit lot is er op deze veiling ook nog lot 437 met twee voorstudies voor etsen door Anthon van Rappard. Deze werden verkocht voor 180 euro.

Benieuwd naar wat er verder nog geveild wordt op deze Classical Paintings and Drawings online veiling van het Venduehuis in Den Haag? Kijk dan in de online catalogus op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=491

Afb. 2. Zelfportret Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard – https://www.centraalmuseum.nl/nl/collectie/28509-zelfportret-anthon-gerard-alexander-ridder-van-rappard, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36378962