De verdwenen Hr.Ms. De Ruyter & jonkheer Van Geen

Afb. 1. Jonkheer Alexander van Geen, portret door W. Sluyter in 1934. Foto met dank aan het Nederland's Adelsboek.
Afb. 1. Jonkheer Alexander van Geen, portret door W. Sluyter in 1934. Foto met dank aan het Nederland’s Adelsboek.

Gisteren werd bekend dat de Nederlandse oorlogsschepen Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenaer, die in 1942 tijdens de Slag in de Javazee ten onder gingen, samen met andere geallieerde schepen van de zeebodem verdwenen zijn en mogelijk gesloopt zijn voor het ijzer. De oorlogsschepen werden gezien als een oorlogsgraf voor de vele opvarenden die in deze slag omkwamen. Eén van hen was jonkheer Alexander van Geen.

Jonkheer Alexander van Geen werd geboren op 7 december 1903 te ’s-Gravenhage. Zijn vader, François Marie Leon baron van Geen, stamde uit een geslacht met een lange traditie in dienst van het vaderland. Opeenvolgende generaties waren generaal, luitenant-generaal bij de infanterie, kapitein bij de marine en hijzelf was luitenant-ter-zee 2e klasse tot hij particulier secretaris en kamerheer van Koningin Wilhelmina werd. In 1831 werd een voorvader in de Nederlandse adel verheven met de titel van baron bij eerstgeboorte.

Zijn moeder, jonkvrouwe Adolphine Warnerdina Anna van der Wijck, stamde uit een een familie waarvan een voorvader in 1867 verheven werd in de Nederlandse adel met het predikaat van jonkheer.

Afb. 2. Hr.Ms. De Ruyter. Foto met dank aan www.marineschepen.nl.
Afb. 2. Hr.Ms. De Ruyter. Foto met dank aan www.marineschepen.nl.

Hij groeide met een ouder en een jonger zusje op aan de Waldeck-Pyrmontlaan in Apeldoorn, waar zijn vader aan het Hof werkzaam was. Net als zijn vader koos hij voor de marine en hij begon zijn opleiding in Willemsoord als adelborst, om vervolgens luitenant ter zee 3e klasse te worden en in deze rang verbleef hij in Nederlands-Indië. Na terugkomst huwde hij in 1931 Christina Wilhelmina Zeverijn en werd luitenant ter zee 2e klasse. Uit hun huwelijk werd in 1933 een zoon geboren. Nadien vertrok het gezin naar Nederlands-Indië en ging in Soerabaja wonen.

Na de Japanse aanval op Pearl Harbor verklaarde Nederland een dag later op 8 december 1941 de oorlog aan Japan. Op 27 februari 1942 vond de Slag in de Javazee plaats, waarbij een geallieerde vloot van Nederlandse, Amerikaanse, Britse en Australische schepen onder leiding van schout-bij-nacht Karel Doorman de strijd aanging met een Japanse invasievloot. De zeeslag werd door Japan gewonnen en de Nederlandse schepen gingen ten onder, waaronder het vlaggenschip Hr. Ms. De Ruyter. Van de 437 bemanningsleden overleefden er 345 de aanval niet onder wie schout-bij-nacht Karel Doorman en de achtendertigjarige jonkheer Alexander van Geen. Diens weduwe bracht met hun zoontje vervolgens de oorlogsjaren door in Japanse kampen. Na de oorlog kreeg jonkheer Alexander van Geen vanwege zijn getoonde moed postuum de Bronzen Leeuw.

Link naar meer informatie over de Slag in de Javazee: http://marineschepen.nl/algemeen/slag-in-de-javazee.html.

Link naar een bericht op de site van de NOS met een filmpje: http://nos.nl/artikel/2143419-wrakken-nederlandse-oorlogsschepen-versleept-naar-surabaya.html.