Vernieuwde webpagina landgoed Den Treek Henschoten van de familie De Beaufort

Beaufort-Van Asch van Wijck, De
Afb. 1. Het echtpaar De Beaufort-Van Asch van Wijck met hun kinderen en partners

Onlangs werd de vernieuwde zeer informatieve webpagina van dit landgoed van de familie De Beaufort gelanceerd. Met bijna 2200 ha. behoort Den Treek tot de grootste landgoederen in Nederland en ongeveer 560 nakomelingen uit de familie De Beaufort hebben aandelen in de N.V. waarin dit belangrijke cultuur- en natuurbezit is ondergebracht. Er worden vele activiteiten georganiseerd, waarbij de familieleden ook actief betrokken zijn. Eén onderdeel van de webpagina is de Treeker Beeldbank, waar een deel van het grote beeldarchief online te zien is.

Op de foto de pater en mater familias Johannes Bernardus de Beaufort (1847-1924), burgemeester van Woudenberg en kleinzoon van de stichters van het landgoed, en echtgenote Cornelia Maria de Beaufort née jonkvrouwe van Asch van Wijck (1849-1915) samen met hun elf kinderen met hun partners (één dochter is als weduwe in het zwart gekleed). Vier van hun zoons werden in 1937 in de Nederlandse adel verheven met het predicaat van jonkheer, maar voordien waren er al huwelijken met adel (baron Schimmelpenninck van der Oye, jonkvrouwe Van Riemsdijk, baron Van Asbeck, jonkvrouwe Quarles van Ufford) en daarnaast patriciaat (Brantsma, De Beaufort, Van Eeghen, De Marez Oyens). Twee zoons huwden Engelse vrouwen en zo is deze foto een mooi voorbeeld van de Nederlandse elite bijna een eeuw geleden: samengesteld uit adel en patriciaat en daarnaast internationaal georiënteerd.

Foto met hartelijke dank aan de Treeker Beeldbank op de webpagina www.dentreekhenschoten.nl. Of word volger op www.facebook.com/Landgoed-Den-Treek-Henschoten-1480687015499846/ om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

Treek Henschoten, webpagina
Afb. 2. De vernieuwde webpagina van Den Treek Henschoten