Volkskrant Top 200 invloedrijke Nederlanders 2016 & adel

Onlangs publiceerde de Volkskrant wederom zijn jaarlijkse lijst met daarop de namen van de 200 meest invloedrijke Nederlanders die op belangrijke posities zitten en die actief zijn in de politiek, het openbaar bestuur of het bedrijfsleven. Op deze lijst stond eerst alleen de adellijke naam Ollongren en in 2015 kwam daar de naam Röell bij. Dit jaar is daar een derde bijgekomen: Constantijn Prins van Oranje-Nassau.

Hieronder de drie meest invloedrijke adellijke Nederlanders met daaronder meer adellijke links op deze lijst:

Afb. 1. Kajsa Ollongren. Foto met dank aan Horusfotografie op www.amsterdam.nl.
Afb. 1. Kajsa Ollongren. Foto met dank aan Horusfotografie op www.amsterdam.nl.

Nr. 35: jonkvrouwe Karin Hildur (‘Kajsa’) Ollongren studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, werkte op het ministerie van Economische Zaken, waar zij plv. directeur-generaal werd, en werd daarna uiteindelijk Secretaris-Generaal van Algemene Zaken. Hierdoor was zij betrokken bij het Koninklijk Huis en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als hoogste ambtenaar van Nederland en belangrijkste ambtelijk adviseur van de Minister-President stond Kajsa Ollongren in 2011 en 2012 genoteerd als meest invloedrijke vrouw van Nederland. Tegenwoordig is zij wethouder cultuur & economische zaken voor D66 en locoburgemeester van Amsterdam en is zij iets op deze lijst gedaald.

De familie Ollongren is van oude Finse adel, die teruggaat tot in de 15e eeuw. Haar grootvader emigreerde in de jaren ’30 naar Ned.-Indië en verkreeg in 1933 de Nederlandse nationaliteit. Haar vader was hoogleraar informatica en astronomie en werd in 2002 ingelijfd in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer. Kajsa Ollongren is gehuwd en heeft samen met haar echtgenote twee kinderen.

Nr. 87: jonkheer mr. Antoine Albert (‘Albert’) Röell studeerde rechten in Utrecht en was onder meer directiesecretaris bij de Verzekeringsmaatschappijen NOG/De Jong, consultant bij McKinsey en werkte later voor CenE Bankiers en ING. Daarna werd hij voorzitter van de Kasbank N.V. in Amsterdam en sinds vorig jaar is hij bestuursvoorzitter van KPMG. Door deze laatste functie kwam hij in 2015 nieuw op deze lijst binnen op nr. 92.

Albert Röell stamt uit de tak Hazerswoude van het geslacht Röell, waarvan het hoofd de titel van baron bij eerstgeboorte voert. Zijn vader was de 7e opeenvolgende die de titel baron droeg, maar hijzelf heeft als derde zoon in het gezin het predikaat jonkheer. Samen met zijn Amerikaanse echtgenote kreeg hij zeven kinderen.

Afb. 3. Constantijn van Oranje. Foto met dank aan Jeroen van der Meyde op www.koninklijkhuis.nl.
Afb. 2. Constantijn van Oranje. Foto met dank aan Jeroen van der Meyde op www.koninklijkhuis.nl.

Nr. 146: mr. Constantijn Christof Frederik Aschwin (‘Constantijn’) Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, studeerde rechten in Leiden en was onder meer werkzaam in verschillende functies bij de Europese Commissie. Sinds dit jaar is hij Special Envoy voor StartupDelta2020 en dit was mede aanleiding om hem dit jaar op deze lijst te plaatsen. Constantijn van Oranje is gehuwd en heeft drie kinderen.

Overige adellijke links:

Nr. 40: Anne Marianne (‘Annemiek’) Siderius née Fentener van Vlissingen stamt uit de patriciaatsfamilie Fentener van Vlissingen en is president-commissaris SHV Holdings. Haar grootmoeder is een jonkvrouwe De Graeff. Zij figureerde eerder dit jaar ook in de Quote 200.

Nr. 79: Cornelis Josephus Antonius (‘Kees’) van Lede. Kees van Lede komt uit een patriciaatsfamilie, is gehuwd met een jonkvrouwe Quarles van Ufford en is commissaris bij een groot aantal bedrijven. Zijn zusje is hofdame hon. van Z.M. de Koning.

Nr. 108: Alexander Rein (‘Alexander’) Wynaendts is bestuursvoorzitter van Aegon. Hij stamt eveneens uit een patriciaatsfamilie, zijn moeder is een jonkvrouwe Van der Wyck, zijn grootmoeder een Russische prinses Khodjaminassoff en zijn schoonmoeder is een barones Van Pallandt.

Nr. 114: drs. Janus Smalbraak is bestuursvoorzitter van Pon Holdings. Hij is gehuwd met een jonkvrouwe Loudon en het echtpaar behoort tot de vriendenkring van de Koning en Koningin.

Nr. 195: Robert-Jan van Ogtrop stamt uit een patriciaatsfamilie en heeft een Hongaarse Gravin Pálffy de Erdõd tot moeder. Hij is bestuurslid en voorzitter van verschillende organisaties en oprichter van Circle Economy. Eerder dit jaar stond ook hij in de Quote 200.

Link naar de volledige lijst op de site van de Volkskrant: www.volkskrant.nl/binnenland/de-volledige-volkskrant-top-200-van-meest-invloedrijke-nederlanders-2016~a4433332/

Bent u ook geïnteresseerd in adellijk erfgoed en nieuws en wilt u de werkzaamheden van onze stichting steunen? Word dan voor 17,50 euro per jaar donateur van onze Stichting Adel in Nederland door een mail te sturen naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl. M.i.v. januari 2017 ontvangt u dan ook regelmatig onze digitale nieuwsbrief boordevol informatie. De Stichting Adel in Nederland heeft de Culturele ANBI-status en hierdoor kunt u als donateur bij de opgave voor de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen.