Waddenwolf: historische roman over jonkheer mr. Pieter Jan Willem Teding van Berkhout (1825-1895).

Afb. Jonkheer mr. Pieter Jan Willem Teding van Berkhout: een ondernemende jonkheer met een grote droom.

Jonkheer mr. Pieter Jan Willem Teding van Berkhout werd geboren op huis Hoenlo in Olst en leek in alles voorbestemd om het leven van een landedelman te leiden. Maar hij had een droom: door het bouwen van een dam tussen Ameland en Friesland de Waddenzee te veranderen in een grote Waddenpolder.

Over dit grootste, mislukte waterbouwkundige project in de 19e eeuw schreef Corine Nijenhuis een intrigerende historische roman. Gedurende tien jaar werkte de jonkheer vanuit een houten keet op Ameland aan zijn project, dat uiteindelijk mislukte. Wat bleef is nog heden te zien: de restanten van zijn dam liggen nog altijd op het wantij. In dit boek, gebaseerd op een ware geschiedenis, brengt de auteur het leven van een gedreven edelman tot leven, die zijn grote droom zag mislukken.

In 1889 schrijft jonkheer Pieter: “Mijn leven is veelal geweest een leven vol teleurstelling. Van jarenlange moeitevolle arbeid en inspanning die tot geen resultaat heeft geleid, zoodat mijn vermogen, in plaats van toegenomen te zijn, daarentegen is verminderd. Veel heeft daartoe bijgedragen, de jarenlange kosteloze deelneming aan de belangen der Maatschappij tot landaanwinning op de Friesche Wadden, welke onderneming ik steeds als eene volkomen goede onderneming heb beschouwd en nog beschouw, maar waarvoor het nodige kapitaal tot uitvoering niet te verkrijgen was.
Ik hoop dat het mijne nagedachtenis niet te zeer zal benadelen.
In deze heb ik slechts het goede gewild.”

Ook benieuwd naar deze historische roman over een ondernemende jonkheer en zijn mislukte droogleggingsproject? Kijk voor meer informatie op https://corinenijenhuis.com/

Hieronder een filmpje waarin de auteur over haar boek verteld: