Weekendtip tentoonstelling ‘Arm en Rijk/Rijk en Arm’ in Den Haag

Afb. 1. De plattegrond, die laat zien waar de rijken hun huizen en buitenplaatsen hadden.
Afb. 1. De plattegrond, die laat zien waar de rijken hun huizen en buitenplaatsen hadden.

T/m 3 september is in het Haags Historisch Museum een tentoonstelling te zien over hoe rijk en arm in Den Haag leefden. Stadspaleizen, buitenplaatsen en krotwoningen komen op deze tentoonstelling voorbij, naast thema’s als stadsontwikkeling, huisvesting, dagelijks leven en vrijetijdsbesteding. De nadruk ligt op de 19e eeuw, maar er lopen ook lijntjes naar het heden en voorgaande eeuwen.

Afb. 2. De maquette van Boschlust, waar Johannes graaf van den Bosch eens woonde.
Afb. 2. De maquette van Boschlust, waar Johannes graaf van den Bosch eens woonde. Nu staat op deze plek winkelcentrum New Babylon.

Een grote plattegrond laat met behulp van biografieën en portretfoto’s zien waar de rijken in Den Haag leefden en zo woonden mr. Johan Theodoor Henrik Nedermeijer ridder van Rosenthal aan de Prinsegracht nr. 71, Eugène Jean Alexander graaf van Bylandt aan het Korte Voorhout nr. 9 en jonkheer Hendrik Steengracht van Oosterland aan de Lange Vijverberg nr. 3. Op de tentoonstelling is verder een poppenkamer met Biedermeier interieur te zien, die door de Haagse freule Lita de Ranitz werd ingericht en ook is de maquette te bewonderen van Boschlust, dat door Johannes graaf van den Bosch werd bewoond.

Link naar meer informatie over deze tentoonstelling: www.haagshistorischmuseum.nl/tentoonstelling/arm-en-rijk-rijk-en-arm.