Werkgroep Adelsgeschiedenis: jaarboek Virtus

De Werkgroep Adelsgeschiedenis heeft als belangrijkste doel het bevorderen van onderzoek naar en kennis over de (Nederlandse) adel. Het jaarboek 2017 verscheen onlangs en bevat ook dit keer weer een keur aan artikelen over Nederlandse en Europese adel.

– Benoît Grenier en Wybren Verstegen: Adel en heerlijkheden in Québec. De opkomst en het voortleven van een sociale groep en een feodaal instituut (ca. 1600-2000)
– Maarten Prins: Handel in heerlijkheden. Aankoop van Hollandse heerlijkheden en motieven van kopers, 1600-1795
– Lidewij Nissen: Beschermd en berucht. De manoeuvreerruimte van jonker Ernst Mom binnen het rechtssysteem van zestiende-eeuws Gelre
– Quinten Somsen: Prussia’s Franconian undertaking. Dynasty, law, and politics in the Holy Roman Empire (1703-1726)
– Friederike Scholten: Gutsbesitzer zwischen Repräsentation und Wirtschaftsführung. Das Gut Nordkirchen in Westfalen im 18. und 19. Jahrhundert
– Fred Vogelzang: Adel op de pastorie. Aristocratische huwelijken van predikanten in de negentiende eeuw

Verder is er een aantal korte bijdragen, waarbij de analyse door prof.dr. Yme Kuiper en dr. Huibert Schijf van het onderzoek in 2016 naar de Nederlandse adel in opdracht van de Nederlandse Adelsvereniging het meeste opvalt.

Link naar meer informatie en bestelmogelijkheid https://verloren.nl/boeken/2086/247/28320/adel/virtus-24-2017.

Meer weten over de Werkgroep Adelsgeschiedenis? Kijk dan op www.adelsgeschiedenis.nl.