Wienerball 2016: verslag van AiN van het debutantenbal in de rijke Weense traditie

Wiener Ball, compilatie

Zaterdagavond 6 februari vond in het Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk het 48e Wiener Ball plaats, dat ook nu weer weer bijzonder geslaagd genoemd mag worden. Dit jaar waren er vele buitenlandse gasten van naam, waaronder Oostenrijkse Aartshertogen uit de Keizerlijke familie Habsburg-Lotharingen en Z.H. Eduard Prins von Anhalt.

De avond werd geopend door het Jungdamen- en Jungherrenkomitee, waarin dit jaar veel namen uit het rode boekje waren terug te vinden: jonkvrouwe Alting von Geusau, jonkvrouwe Filz von Reiterdank, barones Van Heemstra, jonkvrouwe Laman Trip, twee gravinnen Van Rechteren Limpurg, barones Van Voorst tot Voorst, jonkheer Alting von Geusau en baron de Vos van Steenwijk.

Ook het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat was onder de debutanten goed vertegenwoordigd met vooraanstaande namen als Bergsma, Cohen, Van Gelder, Koning, Van der Lugt, Ter Pelkwijk, Povel, Kaars Sijpesteijn, Visser, Rouppe van der Voort.

Na de zeer geslaagde openingsdans, die onder leiding van de Weense dansmeester Heinz Heidenreich was ingestudeerd, was er een openingstoespraak, waarin Dénes graaf Festetics de Tolna gememoreerd werd, die vorig jaar overleden is en die zo vele jaren een belangrijke rol gespeeld heeft bij het Wiener Ball.

Daarna was het: “Alles Walzer! Iedereen walsen!” en kon er door iedereen gewalst worden op de klanken van het Ensemble Johann Strauss. Hierna verspreidden de balgasten zich over de verschillende zalen en AiN zag en sprak velen: Z.H. Michael Hertog zu Mecklenburg was vergezeld van Clemens van Steijn, die uitgebreid spraken over het volgende grote bal op zaterdag 19 maart: het Tulpenbal (www.tulipsball.com). Max graaf van Rechteren Limpurg, wiens tweelingdochters debuteerden, vertelde over de familiestichting, die een geweldige adellijke portrettenverzamelingen beheert en die een fraaie website heeft: www.stichtingvrl.nl.

In een zeer geanimeerd gesprek met de heer Thomas Friis-Konst, van Deense adel, ging het over zijn familiegeschiedenis en het grote liefdadigheidsevenement dat hij later dit jaar in het Louwman Museum in ’s-Gravenhage organiseert. Wanneer hij in Nederland is, is hij de buurman van Hugo graaf van Zuylen van Nijevelt, die ook op het bal was. Jonkheer Pieter de Savornin Lohman, voorzitter van de Hoge Raad van Adel, ging – vriendelijk als altijd – op de foto met de heer Ralph Kröner, de consul van Oostenrijk en stelde AiN vervolgens voor aan de heer Bert Wassenaar, stalmeester van Z.M. de Koning.

Bernt baron van Voorst tot Voorst, voorzitter van de Nederlandse Adelsvereniging, en echtgenote Ilona barones van Voorst tot Voorst née jonkvrouwe van Nispen tot Sevenaer, keken trots naar hun debuterende dochter op de dansvloer, voordat zij deze zelf betraden. Ilona van Voorst is met haar aanstekelijke enthousiasme de drijvende kracht achter het bekende Koningsspel en AiN kan het niet nalaten om de webpagina hier even te noemen: www.koningsspel.nl.

Mr. Ellen Versélewel de Witt Hamer née Zwaan was de pagina van AiN even kwijt geweest door de nieuwe accountnaam www.facebook.com/adelinnederland, maar had deze gelukkig teruggevonden en was verheugd te horen dat er nu ook een website is van AiN: www.adelinnederland.nl. Samen met haar echtgenoot jonkheer Tom Versélewel de Witt Hamer ging zij voor AiN op de foto met Floor barones van Dedem en echtgenoot mr. Sander Daniëls.

Ook uit de adellijke geslachten Van der Feltz, Van Rappard, Van Rijckevorsel en Van Hogendorp waren telgen aanwezig. Claudia barones van Harinxma thoe Slooten, die één van de leden van de organiserende Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland is, keek aan het einde van de avond terug op een zeer geslaagde avond.

Nadat het bal geëindigd was, ging de afterparty op de dansvloer in de nachtclub nog tot in de late uren door.