Woensdag 10 augustus: de Freulepartij in Wommels

Afb. 1. Het borsbeeld van freule Clara in Wommels, foto met dank aan http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/1783.
Afb. 1. Het borstbeeld van freule Clara in Wommels, foto met dank aan http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/1783.

In Wommels wordt morgen de Freuleparij gespeeld, de jaarlijkse kaatswedstrijd voor jongens vanaf 14 jaar. Deze wedstrijd, met als hoofdprijs een gouden horloge, werd in 1903 ingesteld door Clara Jacoba barones de Vos van Steenwijk (1869-1960).

Freule Clara werd geboren in Zwolle als dochter van mr. Jan Willem Jacobus baron de Vos van Steenwijk en diens tweede echtgenote jonkvrouwe Anna Agatha Albertina van Eysinga. Zij groeide op in Zwolle met twee zusjes uit het eerste huwelijk van haar vader op het huis Frisia State, dat door haar vader gebouwd was, omdat haar moeder het oude familiehuis de Havixhorst in Drenthe te stil en afgelegen vond.

Afb. 2. Frisia State in Zwolle, foto part. coll.
Afb. 2. Ansichtkaart Frisia State in Zwolle, foto part. coll.

Toen zij acht jaar was, overleed haar moeder en haar vader hertrouwde twee jaar later. Enkele jaren later volgde er gezinsuitbreiding, toen er uit dit huwelijk een broertje werd geboren. Inmiddels was het gezin naar ’s-Gravenhage verhuisd, maar de zomers werden steeds op Frisia State doorgebracht. Haar vader, die eerst rechter was, werd in de jaren 1878-1888 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar hij zich sterk inzette voor de belangen van het platteland. Tweemaal werd hem het ministerschap van Justitie aangeboden, maar hij bleef liever Tweedekamerlid.

Na het overlijden van haar vader in 1897 woonde zij enkele jaren in Wommels, waar zij in 1903 de kaatswedstrijd voor jongens instelde en vertrok in 1905 naar Engeland. Hier vandaan verhuisde zij naar Canada, waar zij in 1960 in Vancouver overleed op negentigjarige leeftijd. Volgens het familieboek deed zij veel voor de bescherming van dieren en eiste zij o.a. meer humane methodes van vangen.

Morgen worden volgens traditie eerst bloemen gelegd bij het borstbeeld van de freule, waarna de volgens velen mooiste kaatsklassieker van Friesland kan beginnen.