Het heeft Z.M. behaagd: Belgische adelsgunsten 2016

Afb. Z.M. Koning Filip II, foto met dank aan www.monarchie.be.
Afb. Z.M. Koning Filip I, foto met dank aan www.monarchie.be.

Sinds de Wet op de Adeldom van 1994 zijn verheffingen in de Nederlandse adel niet meer mogelijk, tenzij het om leden van het Koninklijk Huis gaat. In België daarentegen vinden ieder jaar ter gelegenheid van de Nationale Feestdag nog wel nieuwe verheffingen plaats, waarbij er zowel erfelijke als persoonlijke adeldom verleend kan worden. Zo kreeg vorig jaar de Belgische oud-premier en oud-voorzitter van de Europese raad Herman Achille van Rompuy de persoonlijke titel van graaf.

In de jaren 2009-2013 werden er door Z.M. Koning Albert II in totaal 54 adelbrieven verleend, waarbij het ging om erkenning, inlijving, verheffing en om het verlenen van een hogere adellijke titel. Z.M. Koning Filip verleende in 2014 17 adelbrieven en vorig jaar 14. Gisteren werd bekend gemaakt dat er 8 adelbrieven verleend zijn, waarbij het in alle gevallen om de persoonlijke titel van baron of barones gaat:

Eddy Bruyninckx, voormalig hoofd van de haven van Antwerpen
Jacques Delen, bankier
Dominique Lambert, doctor in de wijsbegeerte en exacte wetenschappen Universiteit van Namen
Joseph Martial, professor Universiteit van Luik
Pierre Rion, zakenman
Isabelle Salmon, Erasmus ziekenhuis ULB
Sophie De Schaepdrijver, historica
Hans Vanhoutte, professor internationaal recht KU Leuven