Z.M. de Koning ontvangt versierselen behorende bij het Erecommandeurschap van de Johanniter Orde

Afb. Z.M. de Koning in 2013 bij de Inhuldiging. Eén van de versierselen die hij op deze dag droeg, was die van rechtsridder van de Johanniter Orde, foto door Koos Breukel met dank aan de RVD op www.koninklijkhuis.nl.
Afb. Z.M. de Koning in 2013 bij zijn Inhuldiging. Eén van de versierselen die hij op deze dag droeg, was die van rechtsridder van de Johanniter Orde, foto door Koos Breukel met dank aan de RVD op www.koninklijkhuis.nl.

Het magazine Royalty bericht op zijn website (zie: www.royalty-online.nl/monarchie/nl/6301/willem-alexander-krijgt-versierselen-johanniter-orde) dat Z.M. de Koning vandaag de versierselen heeft ontvangen die behoren bij zijn Erecommandeurschap.

De Johanniter Orde telt ruim 600 leden en is bedoeld voor leden van de Nederlandse adel “… van onbesproken gedrag, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die bereid zijn naar eer en geweten te verklaren en te beloven dat zij hun christelijke geloof in reformatorische zin met woord en daad willen belijden en metterdaad zullen medewerken aan hetgeen de Orde ter verzorging van gewonden, zieken en anderszins hulpbehoevenden doet.”

De ‘Commenderij Nederland der Johanniter Orde’ werd in 1909 opgericht door Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden. In 1954 werd Z.K.H. Prins Bernard geïnstalleerd als Landcommandeur, maar sinds zijn overlijden is deze functie vacant en het voorzitterschap wordt nu uitgeoefend door Coadjutor jonkheer drs. A.J. van Citters.

Het lidmaatschap van de Johanniter Orde brengt praktische verplichtingen met zich mee en ook van leden van de Koninklijke Familie is het bekend dat zij zich inzetten bij activiteiten; zo werd één van de Prinsen al eens gezien, toen hij een grote groep kinderen begeleidde bij een bijzonder dagje uit. Z.M. de Koning werd in 1996 geïnstalleerd als rechtsridder en in 2014 werd hij benoemd tot Erecommandeur, een rang die ook H.K.H. Prinses Beatrix heeft.