Za. 27 nov.: vrijgelegde grafzerken Oostkerk in Middelburg van o.a. het echtpaar Van Rymsdyck-Ploos van Amstel te bezichtigen

Afb. 1. Detail van de grafzerk Van Rymsdyck-Ploos van Amstel. Foto met hartelijke dank aan Wij zijn de stad Middelburg/Dorte Hopmans.

Bij werkzaamheden, waarbij de bestaande verhoogde vloer werd verwijderd, kwamen oude grafzerken in de Oostkerk in Middelburg tevoorschijn. Het bestaan van de zerken was bekend. Ze zaten deels verborgen onder de eerder verhoogde vloer, die is aangebracht in de jaren ’50. Zaterdag 27 november krijgen inwoners van Middelburg en andere geïnteresseerden de kans om een blik te werpen op de vrijgelegde vloer.

Mark van den Bos, directeur/bestuurder Monumentenbezit: “We komen tijdens verbouwingen van monumenten vaker zaken tegen die ‘verstopt’ zitten achter muren of onder vloeren. Zo ook deze grafzerken die ons een blik geven op het verleden. Ons monumentenhart gaat hier altijd sneller van kloppen. Daarom willen we iedereen de kans bieden om te komen kijken, voordat de werkzaamheden verdergaan.”

Eén van de nu weer zichtbare grafzerken betreft het echtpaar Van Rymsdyck-Ploos van Amstel. Adriaan van Rymsdyck (†1691) was schepen (1686-1689) en raad (1685) van Middelburg en lid van het College van  24 commissarissen van Middelburg (1686). Hij huwde ‘De WELEDELE GEBOREN VROUW MARGARETA REGIN(A) PLOOS VAN AMSTEL’(†1691). Margareta Regina Ploos van Amstel werd op 26 juli 1666 gedoopt in de Lutherse kerk in Utrecht, als dochter van Gerard Ploos van Amstel, heer van ’t Gein en Oudegein (1617-1695) en Anna Regina van Bodeck. Haar vader was kolonel der infanterie, luitenant-houtvester van de provincie Utrecht en kanunnik van St. Pieter (1648). Haar moeder was de dochter van een koopman en bankier uit Frankfurt a/Main.

In 1691 huwde zij Jacobus de Muinck, thesaurier van Middelburg (1688, 1689) en griffier van de Staten van Walcheren. Daarna hertrouwde zij Adriaan van Rymsdyck. Op 5 maart 1691 overleed haar tweede echtgenoot op 53-jarige leeftijd en Margareta Regina overleed zelf later dat jaar op 29 september.

De grootvader van Margareta Regina werd in 1621 in de Franse adel verheven en in 1636 verklaarde Stadhouder Frederik Hendrik dat deze grootvader was gesproten uit het huis Van Amstel van Mijnden, waarmee publiekelijk de oude adel werd erkend, ook al is deze afstamming onbewezen gebleken. De bewezen afkomst gaat terug tot in de eerste helft van de 15e eeuw, naar Willem Wouterszn Ploos, die schout van Loosdrecht was.  In de jaren 1864-1988 zijn er meerdere erkenningen in de Nederlandse adel voor deze familie geweest en hun nakomelingen leven als jonkheren/jonkvrouwen Ploos van Amstel voort.

Opmerkelijk aan deze zerk is de zichtbare hogere status van Margareta Regina ten opzichte van haar echtgenoot Adriaan van Rymsdyck. Hoewel beiden in hetzelfde jaar zijn overleden, is deze zerk een eerbetoon aan haar afkomst; in het midden staan de alliantiewapens Van Rymsdyck-Ploos van Amstel, maar de in totaal zestien wapens aan de beide zijdes betreffen de zestien betovergrootouders van Margareta Regina Ploos van Amstel.

Op zaterdag 27 november is niet alleen deze zerk, maar ook vele andere van Zeeuwse regenten, tussen 10.00 en 16.00 uur te zien in de Oostkerk in Middelburg.

Kijk voor meer informatie en foto’s op https://wijzijndestad.com/agenda/open-dag-grafstenen-oostkerk-middelburg/

Afb. 2. De zerk Van Rymsdyck-Ploos van Amstel, waarvan alle wapens helaas in de Franse Tijd afgehakt zijn. Foto met hartelijke dank aan Wij zijn de stad Middelburg/Dorte Hopmans.
Afb. 3. Een tekening van de grafzerk Van Rymsdyck-Ploos van Amstel, toen de grafzerk met alle wapens erop nog intact was. Foto met dank aan Beeldbank Zeeuws Archief/Historisch-topografische atlas ‘Zelandia Illustrata’ van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW).