Zomerveilingen Venduehuis : archief De Roo van Alderwerelt-barones Van Till met stukken en foto’s m.b.t. Prins Bernhard

Afb. 1. lotnummer 4064 bevat veel stukken die betrekking hebben op Prins Bernhard. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag.

Van 14 t/m 16 juni vinden bij het Venduehuis in Den Haag vier zomerveilingen plaats met een breed aanbod van kunst, antiek, porselein, juwelen, enz. Onder de kavels bevinden zich ook twee archiefbestanddelen De Roo van Alderwerelt-barones Van Till. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk in de online catalogi van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt:

14 juni: Exclusive Jewellery & Watches and fine Silver
https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=479
15 juni: Arts of the East: Asian Ceramics & Works of Art-Part 1
https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=480
15 juni: Arts of the East: Asian Ceramics & Works of Art-Part 2
https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=481
16 juni: Home & Interiors: Antique Furniture & Design, Ceramics &Decorative Art-Part 1
https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=482
16 juni: Home & Interiors: Antique Furniture & Design, Ceramics &Decorative Art-Part 1
https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=483

Op 16 juni  worden er twee kavels geveild (lotnummers 4064 en 4065) met archiefdelen afkomstig van het echtpaar De Roo van Alderwerelt-barones Van Till, waarin veel stukken en foto’s zitten die betrekking hebben op Prins Bernhard.

Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1897-1987) stamde uit een patriciërsfamilie, die in het Blauwe Boekje van het Nederland’s Patriciaat staat. Hij huwde in 1920 Henriette Cornelia barones van Till (1897-1986), die de dochter was van een generaal-majoor tit. Haar echtgenoot was officier bij de artillerie en zou uiteindelijk de rang van brigadegeneraal tit. b.d. bereiken.

In de jaren 1937-1946 was hij adjudant van Prins Bernhard en vervolgens werd hij militair attaché op de ambassades in het Verenigd Koninkrijk en in de Bondsrepubliek Duitsland. Ook werd hij nog territoriaal commandant. Daarnaast was hij in de jaren 1959-1967 voorzitter van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, waarvan hij in 1959 erelid werd. Ook was hij een aantal jaren voorzitter van de Vereniging van Leden van Nederlandse Ridderorden.

Tijdens zijn adjudantschap van Prins Bernhard bewaarde hij veel, waardoor dit archief een uniek tijdsdocument over Prins Bernhard, zijn adjudant en hun activiteiten in deze jaren is.

Voor meer informatie over wat er verder op deze veilingen aangeboden wordt, met de mogelijkheid voor online bieden, kijk dan op www.venduehuis.com.

Afb. 2. Lotnummers 4065 bevat veel stukken die betrekking hebben op de familie De Roo van Alderwerelt. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag.