Zondag 13 oktober: lezing ‘Rijke dames en arme dieren: de ontwikkeling van de dierenbeschermingsgedachte in Nederland

Afb. 1. Elisabeth von Ilsemann née gravin van Aldenburg Bentinck stond in Amerongen bekend om haar grote liefde voor dieren. Foto met hartelijke dank aan kasteel Amerongen.

Op zondag 13 oktober geeft prof. dr. Peter Koolmees, hoogleraar Diergeneeskunde in Historische en Maatschappelijke Context aan de faculteiten Geesteswetenschappen en Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, om 10.30 uur een lezing op kasteel Amerongen over ‘Rijke dames en arme dieren: de ontwikkeling van de dierenbeschermingsgedachte in Nederland’.

Vanaf omstreeks 1860 trad in Nederland een mentaliteitsverandering op ten aanzien van de omgang met dieren. Het was vooral de opkomende dierenbeschermingsbeweging die de publieke aandacht vestigde op allerlei vormen van dierenmishandeling. Dierenbescherming maakte onderdeel uit van het zogenaamde ‘beschavingsoffensief’ van gegoede burgers”, dat erop was gericht de lagere bevolkingsgroepen sociaal te ‘verheffen’. In de loop van de negentiende eeuw boekte het beschavingsoffensief de nodige successen en in de twintigste eeuw werd dierenbescherming een algemeen goed. In de lezing wordt onder meer ingegaan op de rol die vooraanstaande vrouwen in de ontwikkeling van de dierenbescherming hebben gespeeld.

Voorafgaand aan deze lezing is om 19.00 uur de rondleiding Deftige Dieren op het kasteel mogelijk. De lezing kost 7,50 euro en met de rondleiding erbij kost het 17,50 euro.

Kijk voor meer informatie en reserveren op https://www.kasteelamerongen.nl/agenda/lezing-rijke-dames-en-arme-dieren-door-peter-koolmees

Afb. 2. Kasteel Amerongen – eeuwenlang bewoond door de adellijke geslachten Van Reede en Van Aldenburg Bentinck.