Zondag 19 feb.: timed online veiling Veilinghuis Peerdeman in Utrecht met portretjes Van Lennep & Bentinck en wapenglas Nolthenius

Afb. 1. Een bronzen portretje van de bekende 19e-eeuwse dichter, roman- en geschiedschrijver Jacob van Lennep (1840-1893). Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht.

Op zondag 19 februari loopt er een timed online veiling af bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht met kunst, antiek, design, sieraden en ook portretjes Van Lennep en Bentinck en een wapenglas Nolthenius. Lees het verhaal hieronder en kijk voor de online catalogus van Veilinghuis Peerdeman in Utrecht op https://veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Lotnummer 480 betreft een portret en profil in brons van Jacob van Lennep door Jacob Samuel Cohen Elion (1840-1893) en wordt getaxeerd op 80-100 euro. Mr. Jacob van Lennep (1802-1868) maakte naam als dichter, roman- en geschiedschrijver, maar was daarnaast onder meer ook rijksadvocaat, directeur N.V. Duinwatermaatschappij te Amsterdam en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Twee zoons van hem werden in 1903 verheven in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer. De huidige Chef de Famille is een rechtstreekse nakomeling van hem.

Afb. 2. Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, gesneuveld na een kanonskogel in zijn schouder in de Slag bij de Doggersbank. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht.

Lotnummer 5045 betreft een gravure door Reinier Vinckeles van Wolter Jan Gerrit Baron bentinck (1745-1781), die uit de bekende Gelders-Overijsselse adellijke familie Bentinck stamde en op Huis Schoonheten in Raalte werd geboren. Hij werd als commandant van een schip in de Slag bij de Doggersbank getroffen door een kanonskogel in zijn schouder, waaraan hij dagen later overleed. Hij kreeg een staatsbegrafenis en nog heden vindt men zijn epitaaf in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.  De gravure vermeldt over hem: ‘schout by nacht van Holland en Westvriesland, adjudant generaal van Z.D. Hoogheid als admiraal generaal. Overleden aan zyne wonden, bekomen in den roemrugtigen zeeslag op Doggersbank, den Vden augustus MDCCLXXXI.’. De ingelijste gravure wordt getaxeerd op 40-60 euro.

Lotnummer 198 betreft een wapenglas uit de 19e eeuw met het familiewapen Nolthenius. Deze patriciaatsfamilie, die opgenomen is in het Blauwe Boekje van het Nederland’s Patriciaat, stamt af van een 16e-eeuwse Duitse predikant Ds. Heinrich Nolthen. Zijn zoon vestigde zich als predikant in Nederland en schreef zijn familienaam in de Latijnse vorm als  Nolthenius. Eén tak van deze familie heeft de dubbele achternaam Tutein Nolthenius. In 1900 was er één telg uit deze laatste tak die de naam Brown mocht toevoegen en zich Brown Tutein Nolthenius mocht noemen. Het wapenglas wordt getaxeerd op 80-100 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht? Kijk dan in de online catalogus op https://veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Afb. 3. Een 19e-eeuws wapenglas met het familiewapen Nolthenius. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht.