Zondag 25 sept.: timed online veiling Veilinghuis Peerdeman met damasten servetten van het adellijke echtpaar Van Burmania-Van Juckema

Afb. 1. Detailfoto’s van deze unieke damasten servetten uit 1663, die in het midden het bijbelverhaal van het offer van Abraham vertellen. In de hoeken van de servetten zijn de wapens Van Burmania, Van Juckema en Van Martena aangebracht. Foto’s met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht/https://veilinghuispeerdeman.nl

Op zondag 25 september loopt er een timed online veiling af bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht met kunst, antiek, design, sieraden en ook deze damasten servetten uit 1663 van het adellijke echtpaar Van Burmania-Van Juckema. Lees het verhaal hieronder en kijk voor de online catalogus van Veilinghuis Peerdeman op https://veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Duco Martena van Burmania (1627-1692) stamde uit een bekend Fries adellijk geslacht. Bij zijn doop kreeg hij de naam Martena als herinnering aan dit uitgestorven geslacht, waaruit zijn grootmoeder van moederszijde stamde. Hij woonde eerst in Sneek, later in Cornjum op Martena State en uiteindelijk in Ysbrechtum op Epema State. Van 1647 tot in 1671 was hij grietman van Wymbritseradeel en daarnaast was hij dijkgraaf. Na zijn overlijden werd hij bijgezet in de grafkelder die in zijn opdracht in de kerk in Ysbrechtum gebouwd werd en er werd een indrukwekkend epitaaf (wandgrafmonument) opgericht met daarop de alliantiewapens Van Burmania-Van Juckema en de zestien familiewapens van zijn betovergrootouders en de zestien familiewapens van de betovergrootouders van zijn echtgenote.

Afb. 2. Detail van het grafmonument in de kerk van Ysbrechtum voor het echtpaar Van Burmania-Van Juckema, met links de zestien familiewapens van zijn betovergrootouders en rechts de zestien familiewapens van haar betovergrootouders. Foto met dank aan Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23889671

Zijn echtgenote Eduarda Lucia van Juckema (1627-1682) groeide op Camminghaburg op en stamde via haar grootmoeder Van Juckema-Van Cammingha uit het roemrijke adellijke geslacht Van Cammingha, dat eens heerste over Ameland. Het geslacht Van Cammingha wordt op dit moment binnen de Nederlandse adel nog maar door één jonkvrouwe vertegenwoordigd. Voornoemde Eduarda kreeg tien kinderen en ook zij werd bijgezet in de grafkelder in Ysbrechtum.

Lotnummer 1166 betreft volgens de catalogus ‘Paar damasten servetten in opdracht gemaakt voor ‘Ir Duco Martna van burmania Grietman ende Diyckgraef 1663’ en ‘Iuff Eduarda Lucia van Uckema op Kammhighaburgk’, centraal dessin van het Abrahamsoffer, de hoeken met de Friese wapens van Martena, burmania en Juckema, vermoedelijk uitgevoerd in de werkplaats van Quirijn Damast, Haarlem, 1663 -vlekken-, 106 x 76 cm’ en wordt getaxeerd op 1500-2000 euro. Veilingopbrengst: 3800 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt op zondag 25 september bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht? Kijk dan in de online catalogus op https://veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Afb. 3. De kerk in Ysbrechtum met daarin het epitaaf voor het echtpaar Van Burmania-Van Juckema. De kerk werd in 1865 herbouwd door een nakomeling van het echtpaar Van Burmania-Van Juckema: mr. Sjuck van Welderen baron Rengers (1799-1870). Foto met dank aan Door Michielverbeek – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21055112