Zondag 28 november: timed online veiling Veilinghuis Peerdeman met zilver met wapens De Marees van Swinderen-Van Iddekinge en Van Eys

Afb. 1. Zowel de koektrommels als het dienblad zijn gegraveerd met het alliantiewapen De Marees van Swinderen-Van Iddekingen. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht/www.veilinghuispeerdeman.nl.

Op zondag 28 november loopt er een Timed online veiling af bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht met kunst, antiek, design, sieraden en zilver. Tot de aangeboden kavels behoort onder meer zilver met de wapens De Marees van Swinderen-Iddekinge en Van Eys. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus voor wat verder aangeboden wordt op deze veiling bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht op https://www.veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Lotnummer 2071 betreft twee 2e gehalte zilveren koektrommels op dienblad, rond en rechthoekig model, op de bovenzijde het alliantiewapen van het echtpaar De Marees van Swinderen-Van Iddekinge uit 1816. Het dienblad met glazen beschermplaatje en staande op vier bolpootjes (meester: Wed. Jacob Hendrik Stellingwerf, Amsterdam) is uit 1825.

Gezien de alliantiewapens betreft het hier het echtpaar jonkheer mr. Jan Willem Jacobus de Marees van Swinderen (1825-1880) en jonkvrouwe Christina Maria van Iddekinge (1833-1872). Het zou hierbij dan gaan om (familie)zilver waarop ter gelegenheid van hun huwelijk deze alliantiewapens zijn aangebracht.

Jonkheer De Marees van Swinderen was in de jaren 1848-1871 advocaat in Groningen en in de jaren 1859-1873 kantonrechter-plv. Daarnaast was hij rentmeester van de stadsbezittingen in Groningen. Hij en zijn echtgenote kregen drie dochters en drie zoons. Hun jongste zoon overleed onverwachts op 22-jarige leeftijd en de twee andere zoons werden rechter, maar bleven ongehuwd. Eén dochter bleef ongehuwd, een tweede huwde een neef De Marees van Swinderen en de jongste huwde een advocaat Dorhout Mees, die uit een patriciaatsfamilie stamde. Alleen uit dit laatste huwelijk leven in de vrouwelijke lijn nakomelingen van het echtpaar De Marees van Swinderen-Van Iddekinge voort.

De twee koektrommels en het dienblad worden samen getaxeerd op 1000-1500 euro. Veilingopbrengst: 2400 euro.

Afb. 2. Het alliantiewapen De Marees van Swinderen-Van Iddekinge op de bovenzijde van de koektrommels. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht/www.veilinghuispeerdeman.nl.

Lotnummer 2198 betreft twaalf tafelcouverts en zes dessertcouverts (model Haags lof), waarvan de achterzijde gegraveerd is met het familiewapen Van Eijs (ook: Van Eys). Het is vervaardigd door diverse meesters, waaronder voornamelijk: Frederik Rupolf Precht, Amsterdam, 18e eeuw.

De familie Van Eys stamt uit Aken en vestigde zich in 1684 in Amsterdam, waar zij tot groot aanzien kwam door de handel in Spaanse wol. In 1816 werd Paulus Andries van Eys (1752-1826) verheven in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer en zijn nakomelingen leven nog steeds voort.

Het tafelzilver wordt getaxeerd op 2000-3000 euro. Veilingopbrengst: 5500 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus van Veilinghuis Peerdeman in Utrecht op https://www.veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Afb. 3. Tafelzilver gegraveerd met het familiewapen Van Eys. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht/www.veilinghuispeerdeman.nl.