Culturele ANBI-status


Algemeen
Naam van de instelling: Stichting Adel in Nederland
RSIN: 856119015
KvK: 65453891
Culturele ANBI-status: toegekend met terugwerkende kracht m.i.v. 29 februari 2016

Contactgegevens
Post- en bezoekadres: M. van Zwaanenburghstraat 27, 8017 DX Zwolle
Telefoonnummer: 06-57729650
Website: www.adelinnederland.nl
E-mailadres: info@adelinnederland.nl

Doelstelling
Het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland: adel sinds 1814 behorend tot de adel van het Koninkrijk der Nederlanden, buitenlandse adel na 1814 verblijvend op Nederlands grondgebied en adel voor 1814 op Nederlands grondgebied. Deze informatie betreft de actualiteiten in de media, genealogisch nieuws, historische informatie, anekdotes en informatie over boeken, tentoonstellingen, lezingen, excursies, symposia en veilingen die gerelateerd zijn aan adel in Nederland.
Het verwerven van portretten, foto’s documenten en voorwerpen die gerelateerd zijn aan adel in Nederland door schenking of koop en daar een openbaar toegankelijke bestemming aan te geven, zodat deze voor bezichtiging en onderzoek beschikbaar zijn.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslaglegging
Download het beleidsplan met daarin het financieel jaarverslag en het actuele verslag van uitgeoefende activiteiten:

Stichting-Adel-in-Nederland-Publicatiegegevens-15-mei-2016
AiN Publicatiegegevens 2018, gepubliceerd 4 maart 2019
Bestuurssamenstelling

H. Post (Harry), voorzitter
M.H.M. Wijma-Kolkman MEd (Mildred), secretaris
A.W. van Mourik-Töpfer (Agnes), penningmeester

Beloningsbeleid
Onkostenvergoeding: bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee.
Toelichting: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Beloningsbeleid directie: zie beleidsplan.