Raad van Advies

Mr. M.T. von Balluseck (Maarten), specialist Nederlands adelsrecht
Jhr. mr. A.R.Ph. Boddaert (Dolph), oud-advocaat
Drs. F.C. barones van Dedem (Floor), voorzitter College van Regenten Stichting Van Dedem-Den Berg
Drs. R.W.Chr. Dessing (René), voorzitter stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen, directeur stichting Erfgoed Landfort
Dr. C.A.M. Gietman (Conrad), historicus, auteur van o.a. Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur
J.M. Jansen (Thijs), luitenant-kolonel, protocolofficier defensiestaf
P. Vording (Peter), marketing- en communicatieadviseur