Literatuur

Beknopte literatuurlijst:

Nederland’s Adelsboek, jaargang 79 (1988) t/m jaargang 98 (2013-2014).

J. Albers, De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Meppel/Amsterdam 1987).

Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema, red. Adel en Heraldiek in de Nederlanden, Identiteit en Representatie (Hilversum, 2012).

Steven Bouman, De Ridderschap der Provincie Groningen (1814-1853). Een adellijk gezelschap onder een vergrootglas (’s-Gravenhage, 2012).

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918. Groepsvorming, adellijke levensstijl en regionale identiteit (Hilversum, 2015).

Jhr. A.J. Gevers e.a., Mensen van Adel, Beelden, manifestaties, representaties (Hilversum, 2007).

Conrad Gietman, Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (diss. Utrecht/Westervoort, 2010).

Yme Kuiper, Adel in Friesland 1780-1880 (diss. Groningen, 1993).

Jaap Moes, Onder aristocraten, Over hegomonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914 (diss. Groningen/Hilversum, 2012).

Ileen Montijn, Hoog geboren. 250 jaar adellijk leven in Nederland (Amsterdam, 2012).

Marc Lindeijer SJ, Tussen Kasteel en Kerk. De katholieke Gelderse adel 1765-1827 (Aalten, 2014).

A.J. Mensema, Js. Mooijweer, J.C. Streng, De Ridderschap van Overijssel. Le Métier du Noble (Zwolle, 2000).

G.H.A. Monod de Froideville en E.A.S. Crena de Iongh-den Beer Poortugael, Titels, graden en titulatuur (Den Haag, 2005).

Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Frank Keverling Buisman, Marc V.T. Tenten, Fred J.W. van Kan en Ingrid D. Jacobs (eindred.), Adel en ridderschap in Gelderland, tien eeuwen geschiedenis (Zwolle, 2013).

Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving (Hilversum, 2010).

Egbert J. Wolleswinkel, Nederland’s Adelsrecht. Wettelijk adeldom als historisch gegroeid instituut (’s-Gravenhage, 2012).