Het heeft Z.M. de Koning behaagd: mr. E.C. Zonnevylle-jonkvrouwe Reigersman

Afb. mr. E.C. Zonnevylle née jonkvrouwe Reigersman: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden haar opgespeld door burgemeester Fons Naterop van de gemeente Kapelle. Foto met hartelijke dank aan de gemeente Kapelle.

Op zaterdag 21 mei jl. heeft burgemeester Fons Naterop van de gemeente Kapelle aan mevrouw Zonnevylle née jonkvrouwe Reigersman een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in het Museum Panorama Mesdag in Den Haag. Hier nam mevrouw Zonnevylle afscheid van de Raad van Bestuur. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij kreeg deze onderscheiding vanwege haar rol vanaf 1976 als actief aandeelhouder van de Raad van Bestuur van Panorama Mesdag en haar functie sinds 2013 als secretaris van de Raad van Bestuur. Daarnaast was zij in de jaren 2008-2017 bestuurslid van de Nederlandse Adelsvereniging, waarbij zij ook ondersteuning bood aan 3 à 4 leden van deze vereniging.

Vanaf 2013 is zij lid van het algemeen bestuur van de Zeeuwse Milieu Federatie en vanaf 2013 is zij lid van de raad van advies van IVN Zeeland. Gedurende een lange periode was zij ‘natuurouder’ op de Openbare Basisschool Wemeldinge.

Belangrijke aankoop Vereniging Rembrandt: wapenborden De Melun en De Croÿ

Afb. Links het wapenbord van Jean de Melun en rechts van Philippe de Croÿ. Foto’s met dank aan de Vereniging Rembrandt/Het Noordbrabants Museum.

Met steun van de Vereniging Rembrandt heeft Het Noordbrabants Museum twee middeleeuwse wapenborden van de ridders Jean de Melun en Philippe de Croÿ kunnen verwerven. Ze vormen samen met twee wapenborden uit de collectie van het Rijksmuseum de enige originele 15de-eeuwse wapenborden van de Orde van het Gulden Vlies in Nederland.

Gulden Vlies
In 1430 stichtte Filips de Goede, hertog van Bourgondië een ridderorde die hij de Orde van het Gulden Vlies noemde, naar de gouden ramsvacht waar de helden Jason en de Argonauten volgens de mythe naar op zoek moesten. De ridders beloofden trouw aan de hertog en waagden hun levens voor hem in veldslagen. De prestigieuze orde versterkte de band tussen de hertog en de hoge adel en het verbond de adel uit allerlei streken ook onderling.

Lees hier de rest van het artikel op de website van de Vereniging Rembrandt: https://www.verenigingrembrandt.nl/nl/nieuws/wapenborden-ridders-van-het-gulden-vlies-voor-noordbrabants-museum.

De Orde van het Gulden Vlies behoort tot de meest prestigieuze onderscheidingen ter wereld. De huidige chefs zijn de Oostenrijkse Aartshertog Karl van Habsburg-Lotharingen, Chef de Famille van de Keizerlijke familie van Oostenrijk, en de Spaanse Koning Felipe. Laatstgenoemde verleende de orde in 2018 aan zijn oudste dochter Leonor.

De Melun
Jean Burggraaf de Melun (1397-1484), Burggraaf van Gent, heer van Antoing, Epinoy, Rosny en Zottegem, gouverneur van Dowaai. Hij was raadgever en kamerheer van de Bourgondische hertog Filips de Goede, die de Orde van het Gulden Vlies stichtte.  In 1432 werd Jean de Melun ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Hij huwde twee keer: in 1419 met Jeanne de Luxemburg en in 1421 met Jeanne d’Abbeville. In de kapel van kasteel Antoing is nog heden zijn grafmonument te vinden, waarop hij samen met zijn twee echtgenotes is afgebeeld. Kasteel Antoing kwam door het huwelijk in 1543 van de erfdochter Marie de Melun met Lamoral Prins de Ligne in het bezit van dit geslacht. Hun nakomelingen, de Belgische Prinsen de Ligne de La Tremoille, wonen hier nog steeds.

De Croÿ
Philippe de Croÿ (1434-1482) was Graaf van Chimay en heer van Quiévrain. Als staatsman was hij in dienst van de Hertogen van Bourgondië. Hij huwde in 1453 Walburga van Moers-Saarwerden. In de jaren 1474-1477 was hij Stadhouder van Gelre. In 1473 werd Philippe de Croÿ ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Het Prinsdom Chimay vererfde via de families De Croÿ, D’Arenberg en D’Alsace-Henin-Liétard op de familie De Riquet de Caraman en het kasteel van Chimay wordt nog steeds bewoond door de Prinsen van Chimay. Voorvader François Joseph Philippe de Riquet graaf de Caraman, prins van Chimay werd in 1824 ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel graaf en de titel prins bij eerstgeboorte. Zijn nakomelingen kozen in 1830 voor de Belgische nationaliteit en behoren sindsdien tot de Belgische adel.

Afb. 2. Links Jean de Melun en rechts Philippe de Croÿ afgbeeld als ridders in de Orde van het Gulden Vlies. Bronnen https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12520277 en https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12520000

 

Geboren: Rutgers van Rozenburg

Afb. Het familiewapen Rutgers van Rozenburg.

Jonkvrouwe Charlotte Theresia Elisabeth (‘Lotje’) Rutgers van Rozenburg, geboren Zeist 16 mei 2022, dochter van jonkheer Coenraad Maarten (‘Coen’) Rutgers van Rozenburg en Annemarie Johanna Jenica (‘Annemie’) Rutgers van Rozenburg née van der Torren.

Het heeft Z.M. de Koning behaagd: jonkvrouwe drs. E.T. van Karnebeek en prof. jonkvrouwe dr. C.D.M. van Karnebeek

Afb. De feestelijke opening van het Jeroen Pit Huis door H.M. Koningin Máxima. V.l.n.r. Tamara, Anneke Filius (kinder IC-verpleegkundige), H.M. Koningin Máxima, Olivia, Emilie van Karnebeek, Bobbie en Clara van Karnebeek. Foto met hartelijke dank aan Royal Press Europe – Royal Photoagency – © Albert Nieboer.

In de afgelopen zevenenhalf jaar was het een levensmissie voor Emilie van Karnebeek: het Jeroen Pit Huis. Haar verhaal begon al acht jaar eerder, toen haar echtgenoot Jeroen Pit te horen kreeg dat hij uitbehandeld was voor kanker. Ondanks de steun van familie en vrienden voelden zij zich ontredderd over hoe zij als ouders overeind konden blijven met hun gezin en tegelijk met zoveel geconfronteerd werden. Toen ontstond bij Emilie van Karnebeek de overtuiging dat mensen die dít overkomt alle hulp moeten krijgen die mogelijk is. En dát is wat het Jeroen Pit Huis mensen wil bieden: een transitiehuis voor ernstig chronisch zieke en zwaar gehandicapte kinderen en hun naasten.

Kinderarts Clara van Karnebeek, zusje van Emilie, en kinder IC-arts Job van Woensel werkten met dezelfde tomeloze energie met haar mee en samen, met de hulp van vele anderen, maakten zij het mogelijk dat woensdag 11 mei het Jeroen Pit Huis geopend kon worden, waarbij het extra feestelijk was dat H.M. Koningin Máxima de openingshandeling verrichtte. Deze liet zich bij deze speciale gelegenheid begeleiden door haar hofdame Pien van Karnebeek née Thijssen, die het schoonzusje van Emilie en Clara is.

Vanwege hun inzet en toewijding aan ernstig chronisch zieke en zwaar gehandicapte kinderen en hun naasten zijn Emilie van Karnebeek, Clara van Karnebeek en Job van Woensel op woensdag 11 mei door Z.M. de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Benieuwd naar het Jeroen Pit Huis? Kijk dan op https://hetjeroenpithuis.nl/

In het komende magazine van AiN een uitgebreid verslag in woord en beeld van deze opening door Koningin Máxima.

Venduehuis wo. 18 en do. 19 mei: Old Masters, Nineteenth Century and Early Modern Art zaal- en online veilingen.

Afb. Linksboven het bloemstilleven door Gravin Bernstorff, linksonder de aquarel door Anthon ridder van Rappard en rechts het stilleven door een telg uit de regentenfamilie Singendonck. Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.

Op woensdag 18 en donderdag 19 mei zijn bij het Venduehuis in Den Haag de Old Masters, Nineteenth Century and Early Modern Art zaal- en online veilingen, met o.a. werk van ridder van Rappard, de Deense Gravin Bernstorff en een telg uit de regentenfamilie Singendonck. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk voor de online catalogi om te zien wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=477&display=grid en https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=478&display=grid

Lot 105 betreft een aquarel ‘Een naaister in de traditionele kleding van Terschelling’door Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard (1858-1892). Hij werd opgeleid bij Lourens Alma Tadema en raakte bevriend met Vincent van Gogh, wiens mentor hij werd. Deze vriendschap zou stuklopen op een misverstand in hun brieven. Anthon van Rappard schilderde in de stijl van de Haagse School en schilderde veel portretten en landschappen. Hij werd voorzitter van het Genootschap Kunstliefde in Utrecht.

Het werk wordt getaxeerd op 700-1000 euro.

Lot 572 betreft ‘Een bloemstilleven met lila orchideeën’ door de Deense Christiance Ulrica Katharina Gravin Bernstorff née de Mylius (1817-1874). Het betreft een olieverf op doek en wordt getaxeerd op 1000-1500 euro.

Lot 573 betreft een stilleven door Diederik Johan Singendonck (1784-1833). Hij stamde uit het bekende Nijmeegse regentengeslacht Singendonck, waarvan een telg in 1817 verheven werd in de Nederlandse adel. Dit geslacht stierf in 1928 uit. Diederik was aanvankelijk officier en diende in het Pruissische leger. In de Slag bij Auerstadt werd hij zwaar gewond en door de Fransen krijgsgevangen gemaakt. Zijn opgelopen wonden maakten uiteindelijk de amputatie van een been noodzakelijk. Als schilder werd hij geroemd om zijn ‘voortreffelijk penseel’.

Het betreft een olieverf op paneel en wordt getaxeerd op 2000-3000 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt bij het Venduehuis in Den Haag? Kijk dan in de online catalogi https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=477&display=grid en https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=478&display=grid

Zeeuws Veilinghuis: 17 en 18 mei Aziatica en Indonesian Art veilingen met o.a. porselein uit het bezit van jonkheer Beelaerts van Blokland

Afb. Op de foto: jonkheer mr. Frans Beelaerts van Blokland echtgenote jonkvrouwe Maria Adriana Snoeck tijdens hun verblijf in Peking 1 juli 1915-25 april 1916. Foto’s met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg/https://zeeuwsveilinghuis.nl/.

Op 17 en 18 mei zijn er bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg drie veilingen met Aziatica en Indonesian Art. Hierbij wordt o.a. porselein uit het bezit van jonkheer Beelaerts van Blokland geveild. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk voor de online catalogi om te zien wat er verder geveild wordt op https://connect.invaluable.com/zeeuws/

Jonkheer mr. Frans Beelaerts van Blokland, heer van Blokland (1872-1956), begon zijn carrière als advocaat, maar trad vervolgens in diplomatieke dienst en werd in 1909 buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister in Peking. Hier kocht hij samen met zijn echtgenote jonkvrouwe Maria Adriana Snoeck veel porselein. Na terugkeer in Nederland werd hij in de jaren 1927-1933 minister van Buitenlandse Zaken en werd uiteindelijk vice-president van de Raad van State en minister van staat. Daarnaast was hij lid en voorzitter van de Hoge Raad van Adel en kamerheer i.b.d. van de Koninginnen Wilhelmina en Juliana. Zijn echtgenote was jarenlang hofdame van Koningin Wilhelmina.

De kavels 54 t/m 71 zijn allemaal afkomstig uit zijn nalatenschap en worden nu bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg geveild.

Benieuwd naar wat er verder bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg geveild wordt? Kijk dan in de online catalogi op https://connect.invaluable.com/zeeuws/

Familiearchief prinsen De Bourbon de Parme: geschonken aan Radboud Universiteit

Afb. Het familiewapen De Bourbon de Parme. Foto met dank aan de Hoge Raad van Adel

Afgelopen maandag vond de officiële overdracht plaats door Carlos prins de Bourbon de Parme aan het Katholiek Documentatie Centrum en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als Chef de Famille van de prinselijke familie De Bourbon de Parme, Carlos werd in 1996 met zijn broer en twee zusjes als prinsen/prinsessen De Bourbon de Parme ingelijfd in de Nederlandse adel, voerde Carlos het beheer over dit belangrijke familiearchief. Door deze schenking kan het archief de komende twee jaar geïnventariseerd worden en beschikbaar gemaakt worden voor onderzoek.

Het archief bestaat uit ca. 140.000 pagina’s materiaal, beslaat ongeveer 50 meter en bestaat onder meer uit de correspondentie met adellijke en vorstelijke families in heel Europa in de 19e en 20e eeuw. Door huwelijken waren de Bourbon de Parmes verbonden met half Europa. Zo huwde Prinses Zita, een oudtante van Carlos, de Oostenrijkse Keizer Karel I en zijn oudoom Prins Felix huwde Groothertogin Charlotte van Luxemburg. De correspondentie bevat ook pauselijke brieven, die tot op heden niet bekend waren. Daarnaast is er een grote fotocollectie uit het begin van de 20e eeuw, die tienduizenden foto’s omvat.

Tulpenbal: t/m 13 mei laatste kaarten te koop

Afb. Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Nicolae en Prinses Alina-Maria van Roemenië hopen dankzij het Tulpenbal op een grote bijdrage voor de ‘Prins Nicolae Foundation’.

Op zaterdag 28 mei is het Tulpenbal en t/m vrijdag 13 mei is er nog gelegenheid om kaarten te kopen voor deze feestelijke avond in stijl en met traditie in de sfeervolle Koepelkerk in Amsterdam, met gasten uit binnen- en buitenland. Kaarten zijn t/m vrijdag 13 mei te koop via https://www.tulipsball.com/

Tulpenbal: steun voor PRINS NICOLAE VAN ROEMENI STICHTING
Voor dit jaar zal het Tulpenbal Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Nicolae en Prinses Alina-Maria van Roemenië steunen in hun strijd tegen ontbossing. Prins Nicolae is de oudste kleinzoon van wijlen koning Michael I van Roemenië en heeft zich ten doel gesteld de ontbossing in Roemenië te bestrijden door de komende drie jaar 1 miljoen bomen te planten.

Prins Nicolae maakt zich zorgen over de gevolgen van ontbossing: “Wilde dieren dalen af ​​naar steden door gebrek aan voedsel en onderdak, huizen en straten staan ​​onder water waardoor aardverschuivingen ontstaan. Het is tijd om met oplossingen te komen voor het probleem dat aan de basis ligt van deze negatieve effecten: ontbossing. Wat stellen we voor? We zullen 1.000.000 bomen planten voor Roemenië. We willen samen 1.000.000 zaailingen planten en de gebieden herplanten die het meest getroffen zijn door de overstromingen: Bacău, Brăila, Botoșani, Buzău, Constanța, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea, Teleorman, Vrancea, Vaslui, zelfs Boekarest. Starten met het project: De campagne is gestart in het voorjaar van 2020. Het project duurt 3 jaar.”

Bovendien hebben hun koninklijke hoogheden, gezien de huidige situatie in het aangrenzende land Oekraïne, het liefdadigheidsfonds gedeeltelijk gewijd aan de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen in Roemenië.

Hunne Koninklijke Hoogheden zijn aanwezig op het zesde Tulpenbal in Amsterdam en kijken ernaar uit om een ​​substantieel bedrag op te halen om de ‘Prins Nicolae Foundation’ te steunen!

Koop nu je tickets voor het Tulpenbal: https://www.tulipsball.com/tickets/