Doel

De Stichting Adel in Nederland werd opgericht op 29 februari 2016 bij notaris mr. A.C.W. graaf van Limburg Stirum te Hilversum, zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle en is de formele voortzetting van de op 23 september 2012 als groep op facebook gestarte webpagina Adel in Nederland.

1. De stichting heeft ten doel:
a. het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland: adel sinds 1814 behorend tot de adel van het Koninkrijk der Nederlanden, buitenlandse adel na 1814 verblijvend op Nederlands grondgebied en adel voor 1814 op Nederlands grondgebied. Deze informatie betreft de actualiteiten in de media, genealogisch nieuws, historische informatie, anekdotes en informatie over boeken, tentoonstellingen, lezingen, excursies, symposia en veilingen die gerelateerd zijn aan adel in Nederland;
b. het verwerven van portretten, foto’s documenten en voorwerpen die gerelateerd zijn aan adel in Nederland door schenking of koop en daar een openbaar toegankelijke bestemming aan te geven, zodat deze voor bezichtiging en onderzoek beschikbaar zijn;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het beheren van een webpagina waarop deze informatie geplaatst kan worden en het uitgeven van een digitale nieuwsbrief voor donateurs.

De Stichting Adel in Nederland staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met het KvK-nummer 65453891.

De Stichting Adel in Nederland heeft met ingang van 29 februari 2016 de culturele ANBI-status.