Bentinck: de Nederlandse en Engelse chef de famille

Op de foto v.l.n.r. William Bentinck Viscount Woodstock, Willem baron Bentinck van Schoonheten, Timothy Bentinck 12th Earl of Portland, Wolter baron Bentinck van Schoonheten met zijn zoon Berend Willem Nicolaas.
Op de foto v.l.n.r. William Bentinck Viscount Woodstock, Willem baron Bentinck van Schoonheten, Timothy Bentinck 12th Earl of Portland, Wolter baron Bentinck van Schoonheten met zijn zoon Berend Willem Nicolaas.

De naam Bentinck is een bekende naam in de Nederlandse en zelfs Europese geschiedenis en het is niet voor niets dat een boek over de Bentincks de ondertitel ‘The history of a European family’ kreeg. De eerste Bentinck die in 1233 in de oorkonden voorkomt, is Wicherus Bentinck en hij woonde in Gelderland, maar in de eeuwen daarna waaierde de familie uit over andere gewesten en nakomelingen vestigden zich in Duitsland en Engeland.

In de 17e eeuw splitste de familie zich in een baronale tak en een jongere grafelijke tak. De Nederlandse chef de famille van de Bentincks is Willem baron Bentinck van Schoonheten en de chef de famille van de Engelse grafelijke tak is Timothy Bentinck 12th Earl of Portland. Ter gelegenheid van het symposium ‘The World of the Bentincks’ troffen beiden elkaar, waarbij ook hun oudste zoons en de kleinzoon van Willem baron Bentinck van Schoonheten aanwezig waren en dit was de aanleiding voor deze bijzondere foto, waarop beiden staan met hun stamhouders.

Willem (‘Pim’) baron Bentinck van Schoonheten werd geboren in Ned.-Indië en maakte daar de moeilijke oorlogsjaren mee. Nadat zijn ouders na de Indonesische Onafhankelijkheid zich definitief in Nederland vestigden, groeide hij hier op. Na zijn militaire dienstplicht vervuld te hebben – hij werd uiteindelijk res. kapitein bij de commando’s – ging hij naar de Verenigde Staten en hier zette hij samen met anderen een filmproductiebedrijf op. Na terugkeer in Nederland begon hij opnieuw een filmproductiemaatschappij en produceerde veel films voor televisie en in de bioscoop. Hij is de vader van een zoon en sinds kort grootvader van een kleinzoon, die de stamhouders zijn in de 19e en 20e generatie.

Timothy Charles Robert Noel (‘Tim’) Bentinck 12th Earl of Portland werd geboren in Tasmanië, maar een paar jaar daarna keerden zijn ouders terug naar Engeland en groeide hij hier op. Zijn voorvader Hans Willem Bentinck ging met Koning-Stadhouder Willem III naar Engeland en kreeg daar de titels Earl of Portland, Viscount Woodstock en Baron of Cirencester. In 1990 stierf de Engelse hoofdtak van de Dukes of Portland uit en volgde zijn vader op als 11th Earl of Portland. Timothy Bentinck studeerde aan de Bristol Old Vic Theatre School, werd acteur en speelde sindsdien vele rollen in films, op toneel en op de radio. Hij is vader van twee zoons, waarvan de oudste als erfgenaam van de grafelijke Portland titel de hoffelijkheidstitel Viscount Woodstock draagt.