Boekennieuws: Jean Baptiste Discart (Modena, 1855 – Paris, 1940) Orientalist paintings and Dutch portraits

Afb. 1. Op maandag 21 september jl. bood de auteur (rechts), Theo Kralt, het eerste exemplaar aan mr. Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, aan.

Op 25 juni 2019 werd in de Residentie van de Oostenrijkse Ambassadeur in Nederland het boek Jean Baptiste Discart Oriëntalistische schilderijen en Nederlandse portretten aangeboden aan mevrouw dr. Heidemaria Gürer, de Oostenrijkse Ambassadeur in Nederland. Vooraanstaande Nederlandse culturele fondsen maakten de publicatie van dit boek mogelijk. Om het in het boek neergelegde onderzoek en het werk van de schilder internationaal toegankelijk te maken werd het boek vertaald in de Engelse taal. Op 18 september 2020 is het boek Jean Baptiste Discart Orientalist paintings and Dutch portraits verschenen. Telde het Nederlandse boek 192 pagina’s, de aangevulde Engelse editie telt 216 pagina’s. De verklaring hiervan wordt gevonden in het feit dat diverse nieuwe onderzoeksresultaten in de Engelse editie konden worden meegenomen. Hetzelfde geldt voor een viertal herontdekte oriëntalistische schilderijen en tekeningen en elf portretten. Ook het palet van de schilder werd teruggevonden en afgebeeld. Van enkele schilderijen waar eerst alleen een zwart-wit afbeelding van beschikbaar was, kon nu een kleurenafbeelding worden opgenomen. In het bijzonder het kleur- en lichtgebruik door Discart en de prachtige gezichten van de schilder op zijn schilderijen en portretten komen hierdoor goed in beeld.

De schilder Discart werd in 1855 geboren in Modena dat toen – totdat het in 1861 overging naar het Verenigd Koninkrijk Italië – tot Oostenrijk behoorde. Hij ontving zijn opleiding aan de Akademie für bildenden Künste in Wenen en woonde vervolgens in Parijs, Tanger, Parijs, Brussel, Den Haag en Parijs. Hij maakte vele reizen. Waarschijnlijk is hij mede door zijn kosmopolitische leven zo onbekend gebleven. In Tanger, Marokko en in Parijs vervaardigde hij oriëntalistische schilderijen die tot de beste werken van de Oostenrijkse oriëntalistische school worden gerekend.

Nederlandse portretten
Vanaf ca. 1895 maakt hij contact met Nederlanders. Het eerste portret dat hij maakte is van Alwina gravin von der Goltz-jonkvrouw Brantsen (1868-1957). Discart zou ook het postume portret van haar vader, mr. Willem Gerard baron Brantsen (1831-1899), maken en haar dochter Marie (Maja) barones de Vos van Steenwijk – gravin von der Goltz (1895-1973) in Arnhem, 1902 schilderen en in 1903 haar oom en tante en nicht in Rhederoord, De Steeg. Deze portretten van Carel Marie Brantsen (1834-1909), Jacqueline Sophie Brantsen – van Limburg Stirum (1845-1922) en van Amelia (Amée) Jacqueline Julie Brantsen (1875-1951) tonen Discart op het hoogtepunt van zijn kunnen.

Afb. 2. Carel Marie baron Brantsen (1834-1909) en echtgenote Jacqueline Sophie barones Brantsen- gravin van Limburg Stirum (1845-1922),  portretten door Jean Baptist Discart in 1903. Foto’s met hartelijke dank aan en © Theo Kralt.

De schilder Discart heeft vanaf het eind van de negentiende eeuw tot 1930 contact onderhouden met vooraanstaande Nederlandse families. Zijn eerste portretten maakte hij van leden van de familie Brantsen in Den Haag, Zypendaal bij Arnhem en in Rhederoord, De Steeg. In 1929 maakte hij pastels van Aurelia Elisabeth gravin van Lynden – gravin van Limburg Stirum (1875-1949) en van haar man Jan Maurits Dideric graaf van Lynden (1864-1930). Discart had hen al eerder geschilderd in 1903 en 1905 en hun zoon in 1917. In het nieuwe boek konden herontdekte portretten worden opgenomen van o.a. Jacoba Beatrice Elisabeth Stokhuyzen (1930-2015). Zij werd door Discart als baby in 1930 geportretteerd. Na kunstgeschiedenis gestudeerd te hebben was Beatrice Stokhuyzen hoofd van de Fotografische Dienst van het Rijksmuseum in Amsterdam. In totaal zou Discart vier portretten van de familie Stokhuyzen in Oegstgeest vervaardigen. Deze zijn opgenomen in het boek.

Afb. 3. Jonkheer Leonard Henri Ruyssenaers (1850-1911), door Jean Baptist Discart in 1914. Foto met hartelijke dank aan en © Theo Kralt.

Een ander herontdekt schilderij is het jeugdportret (Cat. 90) door Discart, Arnhem, 1902 van Charlotte Dorothée barones van Pallandt (1898-1997), de latere beeldhouwster. Hiermee wordt de intensieve relatie van Discart met de familie Van Pallandt bevestigd. Van de familie Van Pallandt van Neerijnen zou Discart in de periode 1900 – 1920 7 portretten vervaardigen en samen met de familie Van Tuyll van Serooskerken van Vleuten-van Pallandt 11 portretten. Naast een uitstekende schilder was Discart bij uitstek ook een netwerker die zijn relaties over zeer lange perioden wist te onderhouden en te behouden. Uiteindelijk zou Discart portretten vervaardigden van de families Baud, Brantsen, Groeninx van Zoelen, Van Hardenbroek, Huyssen van Kattendijke, Van Limburg Stirum, Van Lynden, de Marchant et d’Ansembourg, Van Pallandt van Neerijnen, Pauw van Wieldrecht, Ruyssenaars en Van Tuyll van Serooskerken van Vleuten. Van de geportretteerden zijn korte biografieën in het boek opgenomen alsmede afbeldingen door andere kunstenaar indien mogelijk. De portretten door Discart laat een groot aantal mensen zien die functies vervulden aan het hof van Koning Willem III (1817-1890) en Koningin Wilhelmina (1880-1962).

Afb. 4. Cornelia Anna Ruyssenaers-jonkvrouw van Sypesteyn (1855-1934), portret door Jean Baptist Discart in 1903. Foto met hartelijke dank aan en © Theo Kralt.

Engelse editie boek Jean Baptiste Discart
Om de in het Nederlandse boek uit 2019 neergelegde onderzoeksresultaten internationaal beschikbaar te stellen evenals het werk van de kunstenaar Discart werd besloten tot een aangevulde Engelse editie van het boek. De culturele fondsen die ook de Nederlandse uitgave mogelijk maakten, hebben dit mutatis mutandis gefaciliteerd. Intussen was de Nederlandse editie vrijwel uitverkocht.

Tijdens de boekpresentatie op 25 juni 2019 werden twee inleidingen gehouden die in de Engelse taal vertaald werden opgenomen in het nieuwe boek. Deze zijn van dr. Johan Carel Bierens de Haan, cultuur historicus: ‘Jean Baptiste Discart: One man, two souls’ en van Prof.dr. George Harinck, hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam: ‘Jean Baptiste Discart and the disappearance of the nobility from National politics. The Netherlands during 1890 – 1914’. Het eerste artikel gaat diepgaand in op Discart als schilder van oriëntalistische schilderijen en van de Nederlandse portretten ook in vergelijking met andere internationale schilders werkzaam in Nederland zoals de Oostenrijker Adolf Pirsch (1858–1929) en de Hongaar Sir Philip de László (1869–1937). Het tweede artikel gaat aan de hand van de door Discart gemaakte portretten van leden van de families Brantsen, Van Heeckeren van Kell, Van Lynden, Van Pallandt en andere families in op de economische, maatschappelijke en politieke veranderingen in de periode waarin Discart werkzaam was in Nederland. Door deze veranderingen, de schoolstrijd en de strijd om de toegang tot de census zou de Nederlandse adel geleidelijk aan zijn dominante positie in de Nederlandse politiek in de Eerste en Tweede Kamer verliezen. Uit de portretten en de onderlinge relaties in onder andere de inmiddels opgeheven partijen de Anti Revolutionaire Partij (ARP) en de latere de Christelijk Historische Unie (CHU) maakt de auteur duidelijk hoe de verschillende families in het binnenlands bestuur, de diplomatieke dienst en de nationale politiek vertegenwoordigd waren.

De schilder Discart woonde tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland. Naast de reeds bekende schilderijen blijkt hij ook een groot aantal portretten te hebben gemaakt van personen of kinderen van personen werkzaam bij de diplomatieke vertegenwoordigingen van de regeringen van België, Rusland en het Verenigd Koninkrijk bij de regering in Den Haag. Ook van deze portretten werden zowel facsimile’s en persoonsbeschrijvingen in het boek opgenomen.

In het boek zijn opgenomen: een voorwoord door Prof.dr. Rudi E.O. Ekkart, een introductie en toelichting op deze publicatie, een biografie van de schilder, een overzicht van zijn vroege werken en oriëntalistische schilderijen, een overzicht van de Nederlandse portretten alsmede beknopte biografieën van de geportretteerden, een volledige full colour catalogus van alle schilderijen en portretten en de genoemde artikelen van de heren Bierens de Haan en Harinck. Noten, literatuuroverzicht, vermeldingen van foto’s en het register van personennamen werden geheel geactualiseerd.

De rechten van het boek zijn door de auteur ondergebracht in de Culturele ANBI-Stichting schilder Jean Baptiste Discart. Voor de internationale verspreiding werd ook een kort promotiefilmpje opgenomen met interviews over Discart met mevrouw dr. Heidemaria Gürer, Ambassadeur van Oostenrijk in Nederland, Prof.dr. Léon P.H.M. Buskens, hoogleraar Universiteit Leiden en directeur van het Institut néerlandais au Maroc te Rabat en met de auteur.

Met dit werk wordt het oeuvre van een grotendeels en ten onrechte vergeten schilder weer tot leven gebracht.

Jean Baptiste Discart. Oriental paintings and Dutch portraits is een hardcover uitgave van Van Gruting Publishers, Utrecht, The Netherlands / Uitgeverij Van Gruting te Utrecht. Het telt 216 pagina’s waaronder een volledige full colour geïllustreerde catalogue raisonnée van alle nu bekende werken van Discart.

English edition book Discart: ISBN: 97890 75879 766     Prijs: € 35

(www.vangruting.nl) en e-mail: info@vangruting.nl

Stichting Jean Baptiste Discart: www.jeanbaptisteDiscart.com en e-mail: info@jeanbaptisteDiscart.com

De Nederlandsche Leeuw: Worbert van Wassenaer Starrenburg

Afb. Het familiewapen Worbert van Wassenaer in 1846. Foto met hartelijke dank aan de Hoge Raad van Adel.

In de literatuur over de adellijke familie van Wassenaer wordt de tak Worbert van Wassenaer Starrenburg veelal afgedaan als een bastaardtak. Volgens recente publicaties van de Hoge Raad van Adel zou Lodewijk Jan graaf van Wassenaer Starrenburg (1778 – 1836) zelfs niet tot de Nederlandse adel hebben behoord. Zijn zonen zouden pas in 1846 titelerkenning hebben gekregen, ‘tot ontsteltenis en verbazing van de leden van de familie van Wassenaer en van andere leden van de Nederlandse adel’.

In een recent artikel in De Nederlandsche Leeuw levert jonkheer mr. Dolph Boddaert kritiek op deze opvatting. Aan de hand van originele documenten toont hij aan, dat Lodewijk Jan in 1834 met medeweten en instemming van Otto baron van Wassenaer (het toenmalige hoofd van het geslacht) legitimatie heeft verkregen als wettige zoon van zijn vader graaf Willem Lodewijk. Hierdoor behoorde hij vanaf dat moment tot de Nederlandse adel met de titel van graaf.

De Nederlandsche Leeuw 137 (2020) 3 p 131-136 https://www.knggw.nl/

Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2020: inzenden nog tot 1 oktober mogelijk

In 2020 reikt de Werkgroep Adelsgeschiedenis voor de derde maal de Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis uit.

De Virtus scriptieprijs wordt toegekend aan de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. De winnaar ontvangt naast de scriptieprijs een bedrag van 500 euro en krijgt de mogelijkheid de scriptie te bewerken tot een artikel dat, mits positief beoordeeld door de redactie en twee externe referenten, zal worden geplaatst in Virtus, Jaarboek voor adelsgeschiedenis.

Ingezonden scripties worden beoordeeld door een jury bestaande uit prof. dr. Koen Ottenheym (voorzitter), dr. Conrad Gietman, dr. Elyze Storms-Smeets en dr. Claartje Wesselink.

Meer informatie over Virtus scriptieprijs, zoals vereisten en contactgegevens, vindt u op: http://www.adelsgeschiedenis.nl/index.php/nl/scriptieprijs. Uiterlijke datum van inzending is 1 oktober 2020.

De Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Stichting Professor van Winter Fonds

TV-tip dinsdagavond 8 september: ‘Durf te vragen’ aan de Belgische adel

Afb. Screenshot uit het programma ‘Durf te vragen’ op dinsdag 8 september 2020 op de Belgische zender Eén, 20.45-21.35 uur.

Dinsdagavond is op de Belgische zender Eén om 20.45 uur het programma ‘Durf te vragen’ te zien, een programma, waarin (aldus de tv gids) ‘gevoelige thema’s op een openhartige manier bespreekbaar worden gemaakt’. In deze aflevering worden vragen afgevuurd op onder meer de volgende leden van de Belgische adel: jonkvrouw Patricia de Prelle de la Nieppe (“Ik heb geen titel. Ik ben jonkvrouw. Ik ben het laagst mogelijke.”), Diane barones Hennebert (sinds twee jaar barones), Barbara barones de Fierlant Dormer, Geoffroy graaf Le Grelle (die de titel markies vergeet te noemen en volgens wie ‘de tweede taal van de Nederlandse adel ook Frans is’), Renaud graaf de Kerckhove de Denterghem en echtgenote gravin Valerie, en Simon prins de Merode.

Een voorvader van zowel jonkvrouw De Prelle de la Nieppe, barones De Fierlant Dormer, graaf De Kerckhove de Denterghem, als prins De Merode werd begin 19e eeuw door Koning Willem I in de Nederlandse adel erkend, waardoor zij als nakomelingen officieel nog steeds behoren tot de Nederlandse adel.

Volgens de tv gids is ‘in Nederland de adel al lang afgeschaft (blijkbaar hebben ze dit niet durven te vragen in Nederland, of dit echt zo is), om te vervolgen: ‘Niet in België, daar wonen en werken nog steeds mensen uit adellijke families. ‘Wonen jullie in zo’n kasteel omringd door water?’. Siska zoekt het uit en kruipt daarom op de zolder van prins Simon de Merode. Ze riskeert ook haar leven door graaf Renaud te helpen bij het onderhoud van zijn kasteeldomein’.

Uitzending gemist? Via deze link is een klein stukje terug te zien: https://www.een.be/durf-te-vragen/welke-titel-draagt-u

Veilingnieuws: de voorouderportretten Van Tuyll van Serooskerken

Afb. 1. Generatie II: Jacob van Serooskerke (†1531) en Jacoba van den Eynde (†1505). Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.

Op woensdag 9 september vindt er bij het Venduehuis in Den Haag een Old Masters, Nineteenth Century & Early Modern Art veiling plaats met o.a. deze voorouderportretten van de familie Van Tuyll van Serooskerken. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=264

Op Slot Zuylen in Oud-Zuilen bij Utrecht hangt in de eetzaal een serie van negen levensgrote portretten van opeenvolgende generaties Van Tuyll van Serooskerken – een voorouderportretreeks die in deze opzet in Nederland uniek is. De oudere generaties in deze serie werden geschilderd ‘naar ouder voorbeeld’, waarbij we kunnen aannemen dat deze portretten fictief zijn en als icoonportret geschilderd zijn; een postuum portret van een voorouder, waarvan geen afbeelding bekend is, maar die deze identiteit krijgt door onder meer het toevoegen van het familiewapen.

Bij het Venduehuis in Den Haag wordt nu een serie van 17e-eeuwse kopieportretten van meerdere generaties Van Tuyll van Serooskerken geveild, waarbij AiN heeft kunnen reconstrueren om wie het gaat. Onze hartelijk dank hierbij gaat uit naar mr.dr. Egbert J. Wolleswinkel (oud-secretaris van de Hoge Raad van Adel), zonder wiens hulp de identificatie van het portret van Anna van Heerjansdam niet mogelijk was geweest.

Benieuwd naar wat er verder op deze veiling geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus van het Venduehuis https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=264

Afb. 2. Generatie III: Jeronimus van Serooskerke (1500-1571) en Eleonora Micault (1513-1552). Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.
Afb. 3. Generatie IV: Philibert van Serooskerke (1537-1579) en Catharina Sandelijn van Herenthout (†1616). Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.
Afb. 4. Generatie V: (vermoedelijk) Hendrik van Tuyll van Serooskerken (1574-1627)  en generatie VI: (vermoedelijk) Reinout van Tuyll van Serooskerken (1610-1652). Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.
Afb. 5. Anna van Heerjansdam (†1643) echtgenote van Philibert van Tuyll van Serooskerken (†1639). Portretidentificatie met hartelijke dank aan mr.dr. Egbert J. Wolleswinkel. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.
Afb. 6. Jacoba van Beieren, Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.

 

Weekendtip: Open Tuindag Hindersteyn zondag 6 september

Afb. Ridderhofstad Hindersteyn van de voorzijde gezien.
Afb. 1. Ridderhofstad Hindersteyn van de voorzijde gezien met links herkenbaar de middeleeuwse woontoren.

Op zondag 6 september staan de poortdeuren van Ridderhofstad Hindersteyn in Langbroek open voor belangstellenden. Er is volop de gelegenheid om te genieten van de moestuin met zijn monumentale kassen, bloementuin en fruitkooi. Het park met de kenmerkende slangenmuur, de doolhof én labyrint maken deel uit van het historische complex.

Ondanks deze Coronacrisis, wil men op Hindersteyn toch laten zien hoe hard de vrijwilligers hebben gewerkt om de tuin er ook dit jaar weer mooi uit te laten zien. De openstelling wordt iets anders georganiseerd dan in voorgaande jaren. Hindersteyn houdt zich aan de RIVM richtlijnen. Er zijn maatregelen genomen om uw bezoek veilig te laten verlopen. Er is dan ook alleen PIN betaling mogelijk. Het toiletbezoek is aangepast.

De tuin is toegankelijk via het poortgebouw. De openingstijd is van 10.00 tot 17.00 uur. De entree is via het poortgebouw en kost € 8,00 per persoon inclusief koffie/thee/fris en koek. Bij de oranjerie is een sfeervol ruim terras ingericht volgens de 1,5 meter regel. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan Stichting tot behoud Ridderhofstad Hindersteyn. Deze stichting levert een belangrijk aandeel in het onderhoud van de moestuin gerund door onze 35 vrijwilligers.

Honden zijn niet toegestaan. De doolhof is vanwege de Coronaregels helaas niet toegankelijk. De vrijwilligers geven wel rondleidingen door de tuin.

Afb. 2. Mooie doorkijkjes, gastvrije hoekjes, die uitnodigen om te gaan zitten en te genieten van de vers gebakken appel- en citroentaart met koffie of thee.

Er is veel te zien in de tuinen van Hindersteyn. Zo zijn er in de tomatenkas ca. 50 tomatensoorten te bekijken en te proeven.
U bent van harte welkom!

Meer weten? Kijk op de website https://hindersteyn.nl

Veilingnieuws: het portret van een Hongaarse edelman bij Veilinghuis Korendijk

Afb. Het naambordje op de lijst vermeld: ‘Gyula Hettyey de Makkoshettyey (1830 – 1911) Keizerlijk en koninklijk Raadsheer in galatenue van de Hongaarse adel’.

Op maandag 31 augustus loopt er een online veiling af bij Veilinghuis Korendijk, dat een dependance is van het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. Eén van de aangeboden kavels is dit portret van een Hongaarse edelman. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de catalogus voor wat er verder geveild wordt op https://korendijk.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Gyula Hettyey de Makkoshettyey (1830 – 1911) was een Hongaarse edelman, die Keizerlijk en koninklijk Raadsheer was. Hij was hoofd van het gerechtshof van Oostenrijk-Hongarije. Als eerste kamerheer van Keizer Franz Jozef I van Oostenrijk verkeerde hij in hofkringen. Ook zijn echtgenote, Margit Hettyey de Makkos Hettye, verkeerde aan het hof en was hofdame van Keizerin Elisabeth, die als ‘Sisi’ de geschiedenis in ging.

Het portret is afkomstig uit de nalatenschap van mevr. M.E.J. Hettyey de Makos Hettye (1897 – 1974), die de Villa Maredijk in Leiden bewoonde. Op het portret staat haar voorvader afgebeeld in het traditionele galatenue van de Hongaarse adel. Het portret is geschilderd door Hugo Poll in 1893. Bij het portret hoort een map met ‘Herinneringen uit mijn belevenissen’ door Gyula Hettyey de Makkos Hettye.

De band van de familie Hettyey de Makkos Hettye met Nederland ontstond in 1900, toen de domineesdochter Roelandina Hermina Johanna Hendrina Fortuyn, uit een patriciaatsfamilie, in het huwelijk trad met Gyula Hettyey de Makkos Hettye (1863-1918). Hij was kapitein bij de Hongaarse lijfgarde en een zoon van Gyula Hettyey de Makkos Hettye en Irene Sujanszky de Suja. Hun dochter Wilika Hettyey de Makkos Hettye (1901-† na 1977) huwde in 1923 de Haagse advocaat en procureur jonkheer mr. Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude (1894-1948). Dit huwelijk bleef kinderloos en het echtpaar ging vijf jaar later uiteen. In Haagse kringen genoot zij enige bekendheid door de voordrachten die zij gaf over onderwerpen, die met haar vaderland te maken hadden.

Het portret meet 1.42×92 cm en wordt getaxeerd op 500-1000 euro. Verkocht voor 650 euro.

Kijk in de online catalogus voor wat er verder geveild wordt op https://korendijk.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Waddenwolf: historische roman over jonkheer mr. Pieter Jan Willem Teding van Berkhout (1825-1895).

Afb. Jonkheer mr. Pieter Jan Willem Teding van Berkhout: een ondernemende jonkheer met een grote droom.

Jonkheer mr. Pieter Jan Willem Teding van Berkhout werd geboren op huis Hoenlo in Olst en leek in alles voorbestemd om het leven van een landedelman te leiden. Maar hij had een droom: door het bouwen van een dam tussen Ameland en Friesland de Waddenzee te veranderen in een grote Waddenpolder.

Over dit grootste, mislukte waterbouwkundige project in de 19e eeuw schreef Corine Nijenhuis een intrigerende historische roman. Gedurende tien jaar werkte de jonkheer vanuit een houten keet op Ameland aan zijn project, dat uiteindelijk mislukte. Wat bleef is nog heden te zien: de restanten van zijn dam liggen nog altijd op het wantij. In dit boek, gebaseerd op een ware geschiedenis, brengt de auteur het leven van een gedreven edelman tot leven, die zijn grote droom zag mislukken.

In 1889 schrijft jonkheer Pieter: “Mijn leven is veelal geweest een leven vol teleurstelling. Van jarenlange moeitevolle arbeid en inspanning die tot geen resultaat heeft geleid, zoodat mijn vermogen, in plaats van toegenomen te zijn, daarentegen is verminderd. Veel heeft daartoe bijgedragen, de jarenlange kosteloze deelneming aan de belangen der Maatschappij tot landaanwinning op de Friesche Wadden, welke onderneming ik steeds als eene volkomen goede onderneming heb beschouwd en nog beschouw, maar waarvoor het nodige kapitaal tot uitvoering niet te verkrijgen was.
Ik hoop dat het mijne nagedachtenis niet te zeer zal benadelen.
In deze heb ik slechts het goede gewild.”

Ook benieuwd naar deze historische roman over een ondernemende jonkheer en zijn mislukte droogleggingsproject? Kijk voor meer informatie op https://corinenijenhuis.com/

Hieronder een filmpje waarin de auteur over haar boek verteld:

Veilingnieuws: portretten Teding van Berkhout-De Bosset

Afb. Het echtpaar Teding van Berkhout-De Bosset door J.A. Kruseman. Foto met dank aan Veilinghuis Van Spengen.

Op 1 september eindigt bij het Veilinghuis Van Spengen een veiling, waar onder meer deze portretten van jonkheer mr. Jan Pieter Teding van Berkhout (1786-1856) en echtgenote Anna Madelaine Henriette de Bosset (1793-1869) worden aangeboden.

De portretten zijn gesigneerd en gedateerd in 1844 en zijn van de hand van Jan Adam Kruseman. De portretten worden getaxeerd op 3000-4000 euro. De portretten zijn verkocht voor 4005 euro.

Link naar de website van Veilinghuis Van Spengen: https://www.vanspengen.nl/