Veilingnieuws do. 8 t/m za. 10 juli Twents Veilinghuis: bijzonder portret Koningin Wilhelmina en unieke plantenbak met Oranjetegels

Afb. 1. Een portret van de jonge Koningin Wilhelmina met een zeldzame lijst met Zeeuwse knopen en munten. Foto met hartelijke dank aan het Twents Veilinghuis/https://www.twentsveilinghuis.nl.

Van donderdag 8 t/m zaterdag 10 juli vindt er bij het Twents Veilinghuis in Enschede een grote veiling plaats met onder meer een bijzonder portret van Koningin Wilhelmina, een unieke plantenbak met Oranjetegels en een fijnzinnig 18e eeuws kinderportretje. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus wat verder te koop is op https://www.twentsveilinghuis.nl/nl/objekte/au-55/juliveiling_2021?Lstatus=0. Maandag 5 juli is de laatste kijkdag.

Kavel 1007 betreft een portret van de jonge Koningin Wilhelmina met een zeldzame Zeeuwse lijst, waarin Zeeuwse knopen en munten zitten met de portretten van Koning Willem III en Koningin Emma, de ouders van Wilhelmina. Het meet 68,5 x 58 cm en de startprijs is 2000 euro.

Afb. 2. Een plantenbak in historiserende stijl met Oranjetegels. Foto met hartelijke dank aan het Twents Veilinghuis/https://www.twentsveilinghuis.nl.

Een tweede opvallende kavel op deze veiling is kavel 2416: een zeldzame Hollandse eikenhouten neo renaissance plantenbak met Hollandse Majolica tegels. De tegels hebben het opschrift ‘Vivat Oranje 1813 1913’ en deze zullen gemaakt zijn ter gelegenheid van de viering in van de terugkeer van de Oranjes in Nederland in 1813. De afmeting is: 82 x 45 x 76 cm. De startprijs is 500 euro.

Kavel 1012 betreft een portret van een onbekend meisje met haar hondje gezeten op een kussen. Het portret heeft bijna vorstelijke allure door het gedrapeerde gordijn en de zuil rechts op de achtergrond; was zij het enige kind en een belangrijke erfgename? Het portret nodigt uit tot een mooi verhaal. Het meet 86 x 75 cm, heeft de originele vergulde Louis Seize lijst en de startprijs is 2400 euro.

Benieuwd naar wat er nog meer geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus van het Twents Veilinghuis https://www.twentsveilinghuis.nl/nl/objekte/au-55/juliveiling_2021?Lstatus=0. Maandag 5 juli is de laatste kijkdag.

Afb. 3. Portret van een onbekend meisje. Eens de trots van haar familie en nu op de veiling. Foto met hartelijke dank aan het Twents Veilinghuis/https://www.twentsveilinghuis.nl.

 

Veilingnieuws zo. 4 juli Venduehuis in Den Haag: een schilderende barones Van Hogendorp en familieportretten Rappard en Van Voërst tot Alerdinck

Afb. 1. V.l.n.r. Heinrich Wilhelm Rappard, Maria Susanna Rappard née ter Schmitten en Joachimus Fredericus de RAppard. Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.

Classical Paintings and Drawings bij het Venduehuis in Den Haag: op zo. 4 juli loopt er een online veiling af met o.a. familieportretten Rappard en Van Voërst tot Alerdinck en een schilderij door barones Van Hogendorp. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogi van het Venduehuis voor wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=405

Heinrich Wilhelm Rappard (1681-1747), heer van Aldenhoff, was onder meer Pruisisch geheimraad en 1e directeur van de Kleefse, Markse en Meurse Krijgs- en Domeinen-kamer in Kleve. Hij stamde uit een geslacht van brouwers en kooplieden, maar zijn grootvader komt in de bronnen als schoenmaker voor. Met zijn vader, die Pruisisch rentmeester van het ambt Kleve en Kleverham werd, steeg het maatschappelijke aanzien van de familie weer en hij was degene die ook het goed Aldenhoff aankocht. Heinrich Wilhelm Rappard huwde in 1707 in Kleve Maria Susanna ter Schmitten (1688-1741 of 1747). Hun nakomelingen werden in 1790 in de rijksadelstand verheven met de titel ‘Edler von’. Hun kleinzoon Carel Paul George ridder van Rappard (1749-1825) werd in 1823 ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel ridder. Zijn tak is in 1983 uitgestorven.

De portretten zijn geschilderd door Willem Troost I (1684-1752) in 1733 en worden getaxeerd op 1000-1500 euro.

Een derde portret uit de familie Rappard betreft Joachimus Fredericus de Rappard (1682-1707), dat volgens het achterschrift door Quinckhard geschilderd zou zijn. Vermoedelijk betreft het hier de broer van voornoemde Heinrich Wilhelm Rappard. Dit portret wordt getaxeerd op 500-700 euro.

Afb. 2. Derck Frederik van Voërst tot Alerdinck en dochter Antonia Coenradina Wilhelmina Assuera van Voërst tot Alerdinck. Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.

Derck Frederik van Voërst tot Alerdinck, heer van Alerdinck en Bergentheim, stamde uit het Overijsselse geslacht Van Voërst, dat hetzelfde familiewapen heeft als de baronnen Van Voorst tot Voorst. Hij huwde Adriana Josina van Haersolte en op het tweede portret is hun dochter Antonia Coenradina Wilhelmina Assuera van Voërst tot Alerdinck (1760-1839) te zien, die met Alexander Leonard des H.R. Rijksbaron van Plettenberg (1753-1800) in het huwelijk trad. Alexander was officier infanterie in Statendienst en bereikte uiteindelijk de rang van kolonel. Een zoon van dit echtpaar werd in 1814 in de Nederlandse adel opgenomen en in 1848 werd de titel van baron bevestigd. De portretten vererfden via de familie Van Plettenberg op de familie Van Rappard en tenslotte op de familie Graafland en werden in 1985 verkocht buiten de familie.

Beide zijn pastelportretten en worden samen getaxeerd op 300-400 euro.

Adrienne Jacqueline barones van Hogendorp née s’Jacob (1858-1920) stamde uit een van oorsprong Franse familie, die opgenomen is in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat. Zij huwde in 1878 mr. Dirk baron van Hogendorp (1849-1925), die referendaris en directeur directie Protocol op het Ministerie van Buitenlandse Zaken zou worden. Hun enige dochter, Coralie Leopoldina barones van Hogendorp (1885-1959) huwde de bekende Leidse hoogleraar prof. jonkheer mr. dr. Willem Jan Mari van Eysinga (1878-1961), die rechter bij het Permanent Hof van Internationale Justitie werd.

Het betreft een aquarel en deze wordt getaxeerd op 300-400 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt op deze veiling van het Venduehuis in Den Haag? Kijk dan op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=405

Afb. 3. Bloemstilleven, gesigneerd ‘A. v Hogendorp-‘s Jacob’. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.

 

Veilingnieuws 5 t/m 11 juli Derksen Veilingbedrijf: veiling inventaris kasteel Frymerson

Afb. 1. Rechtsboven kasteel Frymerson en  verder enkele kavels op deze unieke kasteelveiling. Foto’s met hartelijke dank aan Derksen Veilingbedrijf in Arnhem/Derksen veilingbedrijf – Oudste veilingbedrijf van Gelderland (derksen-veilingbedrijf.nl).

Van ma. 5 juli t/m zo. 11 juli vinden bij Derksen Veilingbedrijf in Arnhem veilingen en timed online veilingen plaats met daarin een groot aantal kavels met een zeer bijzondere herkomst: kasteel Frymerson in Sint Odiliënberg in Limburg, dat laatstelijk bewoond werd door jonkheer Jean Auguste Theodore Alfred de Zantis de Frymerson (1901-1982) en Johanna de Zantis de Frymerson née jonkvrouwe van der Goes (1921-2016). Antiek, zilver en porselein uit eeuwenoud adellijk familiebezit zullen op deze unieke veiling onder de hamer komen. De kijkdagen zijn van donderdag 1 juli t/m zondag 4 juli en vinden alleen op afspraak plaats (voor het maken van afspraken zie https://derksen.cloudcatalogus.nl/afspraken). In de online catalogus kunt u zien wat er geveild wordt uit kasteel Frymerson door als zoekopdracht ‘Frymerson’ op te geven. Link naar de online catalogus https://derksen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog.

De familie De Zantis de Frymerson
Jean Guillaume Bruno de Zantis (1757-1839) was hofraad voor het Duitse Rijk in Dusseldorp en bij de keurvorst van Beieren. Daarnaast was hij hofraad in Gulik en Berg. In 1781 werd hij in de Rijksadelstand verheven en op basis hiervan werd hij in 1822 ingelijfd in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer/jonkvrouwe. Zijn zoon was generaal in het Oostenrijkse leger en kreeg als dank voor zijn rol in de Slag bij Waterloo het goed Frymerson ten geschenke. Van het oorspronkelijke kasteel uit de 14e eeuw resteert nu alleen nog een ronde toren, die samen met de aangebouwde koetsierswoning deel uitmaakt van de landschappelijke aanleg rond het huis.

De familie De Zantis opteerde na de Belgische Afscheiding voor de Belgische nationaliteit, maar de band met Nederland bleef bestaan. In 1865 werd het huis Frymerson gebouwd door de befaamde architect Pierre Cuypers in de gedaante zoals het nu nog bestaat en drie generaties jonkheren De Zantis de Frymerson bewoonden het huis. De laatste generatie die het huis bewoonde, was jonkheer Jean Auguste Theodore Alfred de Zantis de Frymerson (1901-1982), die gehuwd was met jonkvrouwe Johanna van der Goes (1921-2016). Voor haar In Memoriam op AiN zie https://www.adelinnederland.nl/overleden-j-zantis-frymerson-nee-jonkvrouwe-goes/. Met het overlijden in 1987 van het jongste zusje van de laatste bewoner, de kloosterzuster jonkvrouwe Elisabeth de Zantis, is het geslacht uitgestorven.

Afb. 2. Een uniek bord op een unieke kasteelveiling: in de 18e eeuw bestelde Gijsbert Jan Feith (1719-1775) een 168-delig servies van Chinees porselein met op ieder onderdeel het familiewapen Feith omringd door de familiewapens van zijn vier grootouders Feith, Van Hardenbroek, Cock en Van Marlott (als Morlott op het servies geschreven). Dit servies bleef tot in 1824 in het bezit van de familie Feith, vererfde vervolgens en werd uiteindelijk geschonken aan het Groninger Museum. Tegenwoordig is het te bewonderen in de eetkamer van de Menkemaborg, dependance van het Groninger Museum. De familie Feith is een regentenfamilie uit Elburg. Eeuwenlang behoorde de familie tot de vooraanstaande burgers van deze stad en meerdere Feithen waren burgemeester van Elburg. In 1901 en 1905 werden meerdere nakomelingen in de Nederlandse verheven met het predikaat jonkheer/jonkvrouwe. Foto met hartelijke dank aan Derksen Veilingbedrijf in Arnhem/Derksen veilingbedrijf – Oudste veilingbedrijf van Gelderland (derksen-veilingbedrijf.nl).
Afb. 3. Een kijkje in kasteel Frymerson, waarop spullen zijn te zien die geveild worden. Foto met hartelijke dank aan FotoXperience-woningfotografie/Derksen Veilingbedrijf in Arnhem/Derksen veilingbedrijf – Oudste veilingbedrijf van Gelderland (derksen-veilingbedrijf.nl).
Afb. 4. Eén van de vele kamers in kasteel Frymerson. Foto met hartelijke dank aan FotoXperience-woningfotografie/Derksen Veilingbedrijf in Arnhem/Derksen veilingbedrijf – Oudste veilingbedrijf van Gelderland (derksen-veilingbedrijf.nl).

Afb. 5. Kasteel Frymerson in Sint Odiliënberg: gebouwd in opdracht van de jonkheren De Zantis de Frymerson in 1865 door de beroemde architect Pierre Cuypers. Foto met hartelijke dank aan Derksen Veilingbedrijf in Arnhem/Derksen veilingbedrijf – Oudste veilingbedrijf van Gelderland (derksen-veilingbedrijf.nl).

Weekendtip: Open Tuindag Hindersteyn zondag 4 juli

Afb. Ridderhofstad Hindersteyn van de voorzijde gezien.
Afb. 1. Ridderhofstad Hindersteyn van de voorzijde gezien met links herkenbaar de middeleeuwse woontoren.

Op zondag 4 juli staan de poortdeuren van Ridderhofstad Hindersteyn in Langbroek open voor belangstellenden. De 700 jaar oude ridderhofstad is in het verleden eigendom geweest van adellijke families als Van Zuylen van Nijevelt en De Wijkerslooth de Weerdesteyn en is nu in het bezit van het geslacht Geytenbeek, dat het huis en de tuinen met veel zorg en liefde tot nieuwe bloei heeft gebracht. Er is volop de gelegenheid om te genieten van de moestuin met zijn monumentale kassen, bloementuin en fruitkooi. Het park met de kenmerkende slangenmuur, de doolhof én labyrint maken deel uit van het historische complex.

Er zijn maatregelen genomen om uw bezoek veilig te laten verlopen. Er is dan ook alleen PIN betaling mogelijk.

De tuin is toegankelijk via het poortgebouw. De openingstijd is van 10.00 tot 17.00 uur. De entree is via het poortgebouw en kost € 8,00 per persoon inclusief koffie, thee of fris en (citroen)taart. Bij de oranjerie is een sfeervol ruim terras ingericht volgens de 1,5 meter regel. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan Stichting tot behoud Ridderhofstad Hindersteyn. Deze stichting levert een belangrijk aandeel in het onderhoud van de moestuin gerund door 35 vrijwilligers.

Honden zijn niet toegestaan. De doolhof is vanwege de Coronaregels helaas niet toegankelijk. De vrijwilligers geven rondleidingen door de tuin. De bijen en kippen stand zijn aanwezig en er is o.a. verkoop van bloemboeketten uit de pluktuin.

Er is veel te zien in de tuinen van Hindersteyn. Zo zijn er in de tomatenkas ca. 50 tomatensoorten te bekijken en te proeven.
U bent van harte welkom!

Meer weten? Kijk op de website https://hindersteyn.nl

Afb. 2. Mooie doorkijkjes, gastvrije hoekjes, die uitnodigen om te gaan zitten en te genieten van de vers gebakken appel- en citroentaart met koffie of thee.

Veilinghuis Van Spengen: de regentengebroeders Van Eck

Afb. 1. Het echtpaar Van Eck-Umbgrove door Pieter Frederik de la Croix. Foto’s met hartelijke dank aan Veilinghuis Van Spengen in Hilversum/https://www.vanspengen.nl.

Van 29 juni t/m 2 juli loopt er een Timed online veiling af bij Veilinghuis Van Spengen in Hilversum met kunst, antiek, zilver, porselein, enz. Tot de aangeboden kavels behoren onder meer deze portretten van de regentenfamilie Van Eck. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus wat verder geveild wordt op https://vanspengen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Het geslacht Van Eck is een Tielse-Arnhemse familie, die teruggaat tot de eerste vermelding in 1539. In de 17e eeuw ging de familie door huwelijken en functies tot de kleine groep van regentenfamilies behoren. De familie bracht vele bestuurders voort en werd opgenomen in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat. In de laatste generaties bewoonde de familie het huis Mariëndaal in Oosterbeek. In de afgelopen jaren werden al eerder portretten van deze uitgestorven regentenfamilie op veilingen aangeboden (zie: https://www.adelinnederland.nl/veilingnieuws-vader-en-zoon-eck/).

Mr. Engelbert van Eck (1715-1783), was de oudste zoon van mr. Lambert van Eck, die burgemeester van Arnhem was, en Margaretha Geertruida Engelen. Beiden stamden uit regentenfamilies. Hij huwde Johanna Umbgrove (1725-1799), die eveneens uit een regentenfamilie stamde. Haar vader was onder meer advocaat en schepen te Arnhem en gedeputeerde ter Staten-Generaal. Engelbert van Eck was ook advocaat te Arnhem en daarnaast charterbewaarder van de heerlijkheid Doorwerth, secretaris en vervolgens auditeur van de Rekenkamer in Gelderland.

Hij is ten ten halve lengte afgebeeld in een rijk gedecoreerd kostuum. Zijn echtgenote Johanna van Eck-Umbgrove is ten halve lengte afgebeeld in een witte zijden jurk, met bladmuziek. Beide portretten zijn geschilderd en gesigneerd 1750 door Pieter Frederik de la Croix (1709-1782). De portretten zijn altijd familiebezit gebleven en worden nu voor het eerst op een veiling aangeboden. Ze worden getaxeerd op 4000-8000 euro.

Mr. Joachim van Eck (1716-1778), was de tweede zoon van mr. Lambert van Eck, die burgemeester van Arnhem was, en Margaretha Geertruida Engelen. Beiden stamden uit regentenfamilies. Joachim was secretaris van het jachtgericht van Veluwe, advocaat, schepen, raad en burgemeester van Arnhem. Hij is staande ter halve lengte afgebeeld, in een grijs kostuum met blauw geborduurd vest en met pruik. Het portret is geschilderd en gesigneerd 1744 door Pieter Frederik de la Croix (1709-1782). Het portret is altijd familiebezit gebleven en wordt nu voor het eerst op een veiling aangeboden. Het wordt getaxeerd op 2000-4000 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt bij Veilinghuis Van Spengen? Kijk dan in de online catalogus https://vanspengen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Afb. 2. Joachim van Eck, portret door Pieter Frederik de la Croix. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Van Spengen in Hilversum/https://www.vanspengen.nl.

 

Veilingnieuws Peerdeman Utrecht: silhouetportretje Alewijn en kopje met wapen Melvill van Carnbee

Afb. 1. Twee silhouetportretjes, waarvan één jonkheer Willem Alewijn betreft. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht/https://www.veilinghuispeerdeman.nl/

Op zondag 27 juni loopt er een Timed online veiling af bij Veilinghuis Peerdeman in Utrecht met kunst, antiek, design, sieraden en zilver. Tot de aangeboden kavels behoren onder meer een silhouetportretje van jonkheer Alewijn en een porseleinen kopje met wapen Melvill van Carnbee. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de catalogus voor wat er verder geveild wordt op https://www.veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Jonkheer mr. Willem Alewijn (1769-1839)
Jonkheer Willem Alewijn werd geboren in een Amsterdams regentengeslacht, dat teruggaat tot in de 16e eeuw in Amsterdam. Hij studeerde rechten in Utrecht en werd vervolgens onder meer opperboekhouder van de Stadsbank van lening in Amsterdam. Na de Franse Tijd werd hij in 1814 lid van de grote vergadering van notabelen, die over de ontwerp-Grondwet van Nederland moest beslissen. Deze werd door deze vergadering aangenomen.
In 1815 werd hij verheven in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer. Hij huwde twee keer met telgen uit de Amsterdamse regentengeslachten Backer en Huydecoper. Alle huidige jonkheren en jonkvrouwen Alewijn zijn nakomelingen van hem.

Afb. 2. Het familiewapen Melvill van Carnbee: in goud drie rode kussens, die elk beladen zijn met een zilveren wassenaar. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Peerdeman in Utrecht/https://www.veilinghuispeerdeman.nl/

Melvill van Carnbee
Het geslacht Melvill stamt uit Ierland en in de 17e eeuw kwam een Melvill als officier naar de Nederlanden. Hij huwde in Tiel en sindsdien bleven zijn nakomelingen in Nederland wonen, waarvan velen officier werden. In 1815 werd Pieter Melvill van Carnbee verheven in de Nederlandse adel. In 1803 kreeg hij van de Earl of Leven and Melvill, die de baronie Carnbee bezat, toestemming om de naam Carnbee toe te voegen. Hij werd uiteindelijk onder meer vice-admiraal, lid van de Raad van State en staatsraad i.b.d. In 1822 werd hem de titel baron bij eerstgeboorte verleend. De huidige Chef de Famille is de 9e die de titel baron heeft. Hij woont en werkt als journalist in de Verenigde Staten en heeft daar de familienaam Melville aangenomen.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt? Kijk in de online catalogus van Veilinghuis Peerdeman https://www.veilinghuispeerdeman.nl/main.php?mode=catalogselect

Boekennieuws: Nieuwe Eeuwlingen. Levensverhalen van honderdjarigen


Ze overleefden alles. De crisisjaren, de oorlog – waarin ze vochten, trouwden, onderdoken. Ze groeiden op in het interbellum, maakten de Watersnoodramp mee, de opkomende welvaart, emancipatie en corona. Ze traden – vijfentachtig jaar geleden – het klooster in, of trouwden met de handschoen. Ze zijn baron, of droegen kleding van de armenzorg en werden uitgefloten. Ze zijn honderd, en ouder, en ze weten (bijna) alles nog: de nieuwe generatie eeuwelingen. Steffie van den Oord vroeg twaalf honderdjarigen – een groeiende bevolkingsgroep – het hemd van het lijf. Hoe was hun eeuw? En wat is hun geheim waardoor ze zo oud wisten te worden?

In dit boek (aanrader!) zie je door de ogen van honderdjarigen de gebeurtenissen uit de afgelopen eeuw voorbij trekken. Een mooie, persoonlijke manier om de geschiedenis te ervaren. Eén van de geïnterviewden is Jan baron van Knobelsdorff (1917-2020). Zijn vader huwde als eerste van zijn familie buiten de adel en hij was de laatste generatie voor wie rentenieren vanzelfsprekend was. Jan van Knobelsdorff moest werken, werd burgemeester en maakte in deze functie de Watersnoodramp van 1953 mee. In een zeer persoonlijk interview vertelt hij over de grote veranderingen en gebeurtenissen in zijn leven.

Link naar bestelmogelijkheid https://www.singeluitgeverijen.nl/querido/boek/nieuwe-eeuwelingen/

Afb. Jan baron van Knobelsdorff (1917-2020)

 

Documentaire veiling inventaris kasteel Frymerson

Van ma. 5 juli t/m zo. 11 juli vinden bij Derksen Veilingbedrijf in Arnhem veilingen en timed online veilingen plaats met daarin een groot aantal kavels met een zeer bijzondere herkomst: kasteel Frymerson in Sint Odiliënberg in Limburg, dat laatstelijk bewoond werd door jonkheer Jean Auguste Theodore Alfred de Zantis de Frymerson (1901-1982) en Johanna de Zantis de Frymerson née jonkvrouwe van der Goes (1921-2016). Antiek, zilver en porselein uit eeuwenoud adellijk familiebezit zullen op deze unieke veiling onder de hamer komen. De kijkdagen zijn van donderdag 1 juli t/m zondag 4 juli en vinden alleen op afspraak plaats (voor het maken van afspraken zie https://derksen.cloudcatalogus.nl/afspraken). In de online catalogus kunt u zien wat er geveild wordt uit kasteel Frymerson door als zoekopdracht ‘Frymerson’ op te geven. Link naar de online catalogus https://derksen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog.

Hieronder kunt u de documentaire bekijken over kasteel Frymerson met een kijkje in het kasteel en een aantal objecten die geveild worden. De documentaire is gemaakt door Derksen Veilingbedrijf en aan het woord is Albert Keddeman, die de veilingmeester op deze unieke veiling zal zijn.

Veilingnieuws donderdag 24 juni & vrijdag 25 juni Venduehuis in Den Haag

Afb. Bijzondere kavels op donderdag 24 juni en vrijdag 25 juni bij het Venduehuis in Den Haag. Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis/www.venduehuis.com.

Arts of the East: Asian Ceramics & Work of Arts en Home and Interiors: Antique Furniture  & Design, Ceramics & Decorative Art bij het Venduehuis in Den Haag: op donderdag 24 juni en op vrijdag 25 juni zijn er twee zaalveilingen met bijzondere kavels. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogi van het Venduehuis voor wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=362&display=grid&auction=363 en op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=363&display=grid&auction=364.

Op donderdag 24 juni wordt onder meer een 18e-eeuwse bord uit de Kangxi/Yongzheng periode geveild. Het bord is gedecoreerd met pauwen en bloemen en in het midden staan twee gespiegelde letters A met daarboven een kroon. Helaas is het niet bekend voor wie dit bord in de 18e eeuw gemaakt is.

Op vrijdag 25 juni wordt onder meer een zeer verfijnd wijnglas geveild met daarop het wapen van Stadhouder Willem IV omgeven door de wapens van de Zeven Provinciën. Het glas is afkomstig uit het bezit van de jonkheren Quarles van Ufford.

Een ander interessant kavel betreft de ‘egg chair’ van Peter Ghyczy (1940), die uit een Hongaarse adellijke familie stamt en in Nederland woont en werkt. Eén tak van zijn familie werd in 1986 ingelijfd in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer/jonkvrouwe. Voor meer informatie over Peter Ghyczy zie https://www.adelinnederland.nl/veilingnieuws-de-egg-chair-van-peter-ghyczy/.

Verder worden er verschillende uniformen en helmen geveild, waaronder een kopie van een uniformjas van een maarschalk of generaal van het Eerste Franse Keizerrijk en een helm model 1858 van de dragonders uit het Tweede Franse Keizerrijk.

Benieuwd naar wat er nog meer geveild wordt? Kijk dan in de online catalogi https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=362&display=grid&auction=363 en op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=363&display=grid&auction=364.

Business Club Radio & TV: interview met Henrick van Asch van Wijck

Afb. Jonkheer Henrick van Asch van Wijck, directeur Landgoed Prattenburg. Foto met hartelijke dank aan Business Club Radio & TV.

Op woensdag 16 juni jl. was jonkheer Henrick Van Asch van Wijck, directeur van Landgoed Prattenburg, te gast bij Business Club Radio & TV van Omroep Ede

Een leuk en interessant interview volgde over hoe hij opgroeide op landgoed Larenberg en over zijn carrière bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij ook spannende en avontuurlijke tijden beleefde tijdens zijn verblijf in Sudan/Darfur.

Vervolgens maakte hij een businessplan voor het beheer van het familielandgoed Prattenburg, waar zijn ouders nu wonen, omdat je al lang niet meer genoeg kunt verdienen aan alleen bosbouw en akkerbouw om een landgoed in stand te houden. Vervolgens mocht hij het gaan uitvoeren voor zijn familie. Er komt heel wat bij kijken om zo’n groot en oud familiebezit kostendekkend te maken, blijkt in dit interview. Gelukkig wordt hij ook geholpen door de Vrienden Van Landgoed Prattenburg. Een bijzonder verhaal, want iedereen wil het bezit natuurlijk tot in lengte der tijden in de familie houden.

Hij kan ook uw hulp gebruiken. Net als de hulp van de beide gemeentes, enkele ministeries en de provincie.

Het hele interview is terug te zien en te beluisteren via http://businessclubradio.nl/?page_id=6523