Za. 8 feb. NPO2 20.30: Van oud geld, de dingen, die niet voorbij gaan

Afb. Jort Kelder en Pim baron Bentinck van Schoonheten op Schoonheten – familiebezit van de Bentincks sinds 1666.

Vanavond start op NPO2 een vierdelige serie met Jort Kelder, waarin leden van de Nederlandse adel aan het woord komen over hun familiegeschiedenis, het in stand houden van familietradities en landgoederen.

Pim baron Bentinck van Schoonheten, jonkheer Tjalling van Eysinga, Hermance barones van Heeckeren van Kell en Nathalie barones van Verschuer née des Tombe zijn door hem een jaar lang gevolgd in hun dagelijkse leven en komen in deze serie, naast andere familieleden, uitgebreid aan het woord.

Hieronder de leader Van oud geld, de dingen, die niet voorbij gaan.

 

Adel op tv: Op1 (NPO1) 22.25 uur barones Van Verschuer & jonkheer Van Eysinga

Afb. Sander graaf Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma zijn de presentatoren vanavond in Op1. Foto met hartelijke dank aan Op1/https://op1npo.nl/.

Jort Kelder volgde het afgelopen jaar leden van de adellijke families Bentinck van Schoonheten, Van Eysinga, Van Heeckeren van Kell en Van Verschuer om te zien hoe zij hun tradities in stand houden. Het resulteerde in vier afleveringen die binnenkort op de zaterdagavond te zien zullen zijn.

Vanavond zijn Nathalie barones van Verschuer née des Tombe en jonkheer Tjalling van Eysinga samen met Jort Kelder te gast bij Op1 om met de presentatoren Welmoed Sijtsma en Sander graaf Schimmelpenninck hierover te praten.

52e Wiener Ball: stijlvol ball in ongedwongen sfeer

Afb. 1. De binnenkomst van de 52 debutanten. © Hans Hampsink

Afgelopen zaterdag vond in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk het 52e Wiener Ball plaats. In aanwezigheid van onder meer de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, de minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld, de Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer, ambassadeurs, Keizerlijke Hoogheden, adel, patriciaat en vele anderen, debuteerden 52 jongedames en jongeheren. Bekende namen onder de aanwezige leden van de Nederlandse adel waren: Van Citters, De Constant Rebecque, Van Dedem, Filz von Reiterdank, Versélewel de Witt Hamer, Van Lawick van Pabst, Van Rappard, Van Rechteren Limpurg, De van der Schueren, Laman Trip en Van Weede.

Afb. 2. Hunne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheden Sandor en Herta Margarete von Habsburg-Lothringen, Aartshertog en Aartshertogin van Oostenrijk. © Hans Hampsink.

In het komende magazine van de stichting Adel in Nederland, dat digitaal aan de donateurs toegestuurd wordt, volgt een uitgebreid verslag in woord en beeld, met foto’s die u hier niet te zien krijgt. Wilt u dit magazine ook ontvangen? Word dan voor 17,50 euro per jaar donateur en u ontvangt dan vier keer per jaar ons digitale magazine boordevol verhalen en adellijk nieuws. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

Afb. 3. Links de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer met echtgenote Maaike en rechts Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit met echtgenote.
Afb. 4. Links Etiquette deskundige Jan Jaap van Weering en rechts vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom en echtgenote Ernie Borsboom-Miga

Onderstaande foto’s geven een impressie van deze stijlvolle avond in ongedwongen sfeer. De foto’s zijn met hartelijke dank en © aan Hans Hampsink.

Afb. 5. V.l.n.r. Clemens van Steijn, organisator van het Tulpenbal op zaterdag 23 mei 2020 (zie: www.tulipsball.com/nl/), Ellen Klaver-Asscheman, lid van het “Ehren Komitee” van het Wiener Ball Nederland, en  vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom  © Hans Hampsink.

Binnenkomst debutanten 52e Wiener Ball 9 februari 2019 Noordwijk

Op zaterdag 1 februari 2020 vond het 52e Wiener Ball plaats in Grand Hotel Huis ter Duin, waarbij 52 jongedames en jongeheren debuteerden, die na binnenkomst een openingsdans uitvoerden. Deze werd ingestudeerd o.l.v. de Oostenrijkse dansmeester Heinz Heidenreich en werd uitgevoerd onder muzikale begeleiding van het Ensemble Johann Strauss.

In de komende dagen zullen er meer filmpjes én foto’s op AiN komen te staan, dus houd onze website goed in de gaten! In het eerstvolgende magazine, dat digitaal aan onze donateurs toegestuurd wordt, komen de foto’s te staan die u hier niet te zien krijgt. Benieuwd hiernaar en naar dit magazine vol adellijke verhalen en nieuws? Voor 17,50 euro per jaar wordt u donateur van de stichting Adel in Nederland en ontvangt u vier keer per jaar ons magazine in uw mailbox. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

Afb. Onder begeleiding van dansmeester Heinz Heidenreich komen de debutanten de zaal binnen. Foto met hartelijke dank aan Hans Hampsink.

Zaterdag 1 februari: 52e Wiener Ball (laatste kaarten in de verkoop!)

Afb. Het Wiener Ball in Grand Hotel Huis ter Duin: een stijlvolle avond in ongedwongen sfeer. Op de foto linksonder: v.l.n.r. Sandor en Herta Margarete von Habsburg-Lothringen, Aartshertog en Aartshertogin van Oostenrijk, Dr. Heidemarie Gürer, ambassadeur van Oostenrijk in Nederland en kolonel Thomas Johannes Heim, militair adviseur Oostenrijkse ambassade. Foto’s met hartelijke dank aan Hans Hampsink.

Op zaterdag 1 februari 2020 wordt in Noordwijk aan Zee in het Grand Hotel Huis ter Duin voor de 52e keer het Wiener Ball georganiseerd. Via https://wienerball.huisterduin.com/ gaan deze week de laatste kaarten in de verkoop. Ook u kunt er nog bij zijn, als u snel bent!

De aankomende debutanten zijn deze week aan het oefenen voor de openingsdans onder leiding van de Oostenrijkse dansmeester Heinz Heidenreich. De jongedames zullen in het wit met diadeem in het haar verschijnen en de jongeheren in rok of uniform. Ook dit keer zijn er weer debutanten uit adellijke en patriciaatsfamilies.

Ook u kunt deel uitmaken van deze bruisende avond en genieten van traditie in een feestelijke sfeer. Kijk voor de kaartverkoop op de webpagina https://wienerball.huisterduin.com/

Onderstaande foto’s zijn met hartelijke dank aan Hans Hampsink.

 

Penning en prijs voor The Red Pencil

Afb. Jonkheer Diederik Six, voorzitter Stichting van Well van der Snoek, overhandigt de penning aan Kathleen Vandenborre en Edel barones van Utenhove, die als vrijwilligers bij The Red Pencil actief zijn.

Jonkheer Diederik Six is voorzitter van de Stichting van Well van der Snoek. Deze stichting is opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cultuur en gezondheidszorg en aan een beter leven voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. De stichting ondersteunt verschillende projecten op dit gebied met een financiële bijdrage.

Eén van deze projecten is The Red Pencil. Dit is een internationale organisatie die als doel heeft om psychologische ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en families die met traumatiserende levensomstandigheden geconfronteerd worden, zoals ziekte, geweld, oorlog, migratie. Dit gebeurt via Creatieve therapie, die gebaseerd is op artistieke expressie, zoals tekenen, dans, muziek, en geeft de mogelijkheid om innerlijke gevoelens en trauma’s naar buiten te brengen, die niet kunnen verwoord worden. Het geeft mensen de kans om mentaal en fysisch beter te worden.

Sinds 2011 heeft The Red Pencil in 24 verschillende landen missies geleid, waarbij ruim 16.000 mensen werden geholpen. Hierbij werd samengewerkt met 187 partnerorganisaties en werkten ruim 1300 vrijwilligers mee als kunsttherapeutes.

Als voorzitter van de Stichting van Well van der Snoek reikte jonkheer Diederik Six een penning en een prijs uit aan The Red Pencil Humanitarian Mission voor hun geweldige werk bij traumaverwerking in vluchtelingenkampen.

Link naar de website van de Stichting van Well van der Snoek voor meer informatie http://wellvandersnoek.nl/.

75 jaar bevrijding Auschwitz: de familie Lopes Suasso

Afb. Het familiewapen Lopes Suasso.

Vijfenzeventig jaar geleden werd op 27 januari het vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Op deze datum wordt maandag herdacht dat zes miljoen Joden vermoord werden. In Kamp Westerbork worden daarom vanaf afgelopen woensdag tot en met 27 januari alle namen opgelezen van de 102.000 Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland gedeporteerd werden.

Onder de voorgelezen namen ook drie leden en drie aangehuwde leden van de adellijke familie Lopes Suasso. Het geslacht Lopes Suasso gaat terug tot in de 16e eeuw in Spanje. In 1676 werd een voorvader door Koning Karel II van Spanje verheven tot Baron van Avernas le Gras. In de 17e eeuw vestigde de familie zich in Nederland en behoorde hier tot de Portugees-Joodse gemeente.

De familie maakte fortuin als handelaren en bankiers en financierde de politiek van Stadhouder Willem III die leidde tot de ‘Glorious Revolution’ in Engeland en de koningskroon voor Willem III. In de jaren 1818, 1821 en 1831 werden drie leden in de Nederlandse adel erkend met het predikaat van jonkheer.

In de Tweede Wereldoorlog kwamen de volgende familieleden om in de concentratiekampen:

Jonkheer Francisco Ephraïm Lopes Suasso, geboren Amsterdam 31 oktober 1864, overleden concentratiekamp Auschwitz omstr. 21 mei 1944, 79 jaar, weduwnaar van Estella Lopes Suasso née Henriques de Castro (1861-1941). Hij was de laatste mannelijke nakomeling van de familie Lopes Suasso.

Jonkheer David Gabriël Leonard Lopes Suasso, geboren ’s-Gravenhage 25 april 1891, overleden concentratiekamp Auschwitz omstreeks 26 februari 1943, 51 jaar (zoon van voorgaande).

Anna Bosch née jonkvrouwe Lopes Suasso, geboren Hannover 30 januari 1867, overleden Theresienstadt 24 mei 1944, 76 jaar, weduwe van François Gustaaf Thierry Bosch (1856-1940) (zusje van jonkheer Francisco Ephraïm).

Mozes Spier, geboren Kalkar 10 september 1864, overleden concentratiekamp Sobibor 30 april 1943, 78 jaar, gescheiden echtgenoot van jonkvrouwe Rachel Lopes Suasso (1863-1912).

Rachel Anna Mendes da Costa, geboren Amsterdam 30 maart 1892, overleden concentratiekamp Sobibor 16 april 1943, 51 jaar, douairière jonkheer Mozes Lopes Suasso (1880-1931), zij hertrouwde in 1933 Albert Cohn, geboren Magdeburg 11 juli 1871, overleden concentratiekamp Auschwitz 6 september 1944, 73 jaar.

Bénoit Franco Mendes, geboren Amsterdam 18 maart 1869, overleden concentratiekamp Auschwitz 20 oktober 1944, weduwnaar van Esther Franco Mendes née jonkvrouwe Lopes Suasso (1881-1931), 75 jaar.

Link naar de livestream met het voorlezen van de 102.000 namen: https://nos.nl/livestream/2319743-102-000-namen-holocaust-slachtoffers-voorgelezen-in-westerbork-kijk-live-mee.html

In het maartnummer van het digitale magazine van de stichting Adel in Nederland, dat de donateurs vier keer per jaar per mail toegestuurd krijgen, zal het tragische verhaal van de familie Lopes Suasso te lezen zijn. Benieuwd naar dit verhaal? Word dan voor 17,50 euro per jaar donateur. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

Hertog van Bedford: leent schilderij Valkhof uit

Afb. 1. Gezicht op het Valkhof in Nijmegen van schilder Aelbert Cuyp uit 1658. © Dordrechts Museum

Op Woburn Abbey, ‘stately home of the Dukes of Bedford’, maakt het schilderij van het Valkhof door Aelbert Cuyp uit 1658 deel uit van een grote verzameling oude meesters. Dankzij restauratiewerkzaamheden aan het huis wordt het schilderij nu door de Hertog van Bedford in september van dit jaar uitgeleend aan het Dordrechts Museum ter gelegenheid van het 400ste geboortejaar van Aelbert Cuyp – een unieke gebeurtenis voor een schilderij dat door velen als het mooiste van het Valkhof wordt beschouwd.

Afb. 2. Frederik Hendrik van Randwijck, burggraaf en richter van Nijmegen. Portret door Nicolaes van Helt Stockade, part. bezit.

De voorganger van het Valkhof dateert al uit de Romeinse tijd en ook de naam van Karel de Grote wordt genoemd als bouwheer van een palts. Vaststaat dat op de huidige plek Keizer Frederik I Barbarossa in de jaren 1152-1155 de burcht liet herstellen. In deze vorm bleef het bestaan tot aan de tragische sloop in de jaren 1797-1798.

Het Valkhof diende eeuwenlang als woning voor de burggraven van Nijmegen, die de plaatsvervanger van de Keizer waren. De titel burggraaf van Nijmegen bleef tot 1795 bestaan en vele Gelderse edelen zijn burggraaf van Nijmegen geweest. Van twee nog bloeiende adellijke families waren voorouders burggraaf van Nijmegen: Van Randwijck en Van Lynden.

Afb. 3. Frans Godert van Lynden, burggraaf en richter van Nijmegen. Portret door J.M. Quinkhard, part. bezit.

Van Randwijck
Frederik Hendrik van Randwijck, heer van Rossum, Heesselt, Beek en Gameren (1625-1697) was van 1681 tot in 1696 burggraaf en richter van Nijmegen. Zijn zoon, Jacob van Randwijck, heer van Rossum, Heesselt, Beek en Gameren (1658-1725) volgde hem als burggraaf en richter op en bleef in deze functie tot aan zijn overlijden. De huidige baronnen en graven Van Randwijck zijn hun rechtstreekse nakomelingen.

Van Lynden
De eerste Van Lynden was al in de jaren 1560, 1561 en 1566 burggraaf van Nijmegen. Er zouden er nog meerderen uit zijn familie volgen, waaronder mr. Frans Godert van Lynden, heer van Hemmen, Blitterswijk en Lunenburg (1702-1786), die vanaf 1754 tot aan zijn overlijden burggraaf en richter van Nijmegen was. Van hem stammen de huidige graven Van Lynden van Sandenburg en Van Lynden en de baronnen Van Lynden en Van Lynden van Oldenaller af.

Meer weten over Woburn Abbey en de Hertogen van Bedford? Kijk dan op https://www.woburnabbey.co.uk/

52e Wiener Ball: debutanten ontvangen door Oostenrijkse ambassadeur

Afb. Links heet de Oostenrijkse ambassadeur, Dr. Heidemarie Gürer, de debutanten en hun ouders welkom op de Oostenrijkse ambassade.

Op zaterdag 1 februari is in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk het 52e Wiener Ball. Traditiegetrouw zijn afgelopen zaterdag de debuterende jongedames en jongeheren zeer gastvrij ontvangen op de Oostenrijkse ambassade, samen met hun ouders.

Na een welkomsttoespraak door ambassadeur Dr. Heidemarie Gürer, was er een informeel samenzijn met een hapje en een drankje, waarbij ouders en debutanten elkaar beter konden leren kennen.

Ook u kunt er op zaterdag 1 februari bij zijn, want er zijn nog steeds kaarten te koop! Lees meer op https://wienerball.huisterduin.com/.