Het verhaal bij een graf: de verdronken freule Bouwens van Horssen en haar vriendinnetje

Afb. 1. De dorpskerk van Horssen met aan de voet van de toren de drie enige overgebleven zerken op het kerkhof.
Afb. 1. De dorpskerk van Horssen met aan de voet van de toren de enige drie overgebleven zerken op het kerkhof.

Op het kerkhofje bij de dorpskerk van Horssen is niet veel van het funeraire verleden bewaard gebleven. Slechts drie zerken doorstonden de tand des tijds en de rest is verdwenen. Eén zerk is van het echtpaar Viëtor-Meijer. Hij was gepensioneerd kapitein en kwam uit een patriciaatsfamilie. De twee andere betreffen leden van de adellijke familie Bouwens van Horssen. Het meeste fraaie van deze twee is het graf van vader en dochter Bouwens van Horssen met het in steen uitgehouwen alliantiewapen Bouwens van Horssen-Gerbade, dat bovendien door een hekwerk omsloten is. De tweede zerk is bijna niet meer leesbaar en over de twee verdronken meisjes die hier begraven liggen, gaat dit verhaal.

In 1747 kwam het geslacht Bouwens door erfenis in het bezit van de heerlijkheid Horssen en ging zich vervolgens Bouwens van Horssen noemen. De eerste Bouwens uit de stamreeks kwam uit Maastricht en in latere generaties vestigde de familie zich in Amsterdam, waar zij als kooplieden in ijzer en later ook in geschut tot grote welstand kwam en tot de regentenklasse ging behoren. Van hun toenmalige welvaart en status getuigen nog steeds de bewaard gebleven 17e-eeuwse familieportretten door de schilder Ferdinand Bol.

Het vermogen en het bezit van Horssen droegen bij aan het aristocratiseringsproces van de familie en de nakomelingen werden uiteindelijk niet langer koopman, maar officier of burgemeester. Ook de huwelijken droegen hieraan bij en zo was er een huwelijk met een baron Du Tour en een Sirtema van Grovestins. In 1831 werd de status van de familie bevestigd door de verheffing in de Nederlandse adel van jonkheer Pieter Bouwens, heer van Horssen (1775-1843).

Afb. 2. Het graf van jonkheer Pieter Bouwens van Horssen (1775-1843) en van zijn oudste dochter freule Agatha Bouwens van Horssen (1812-1843), met het alliantiewapen Bouwens van Horssen-Gerbade.
Afb. 2. Het graf van jonkheer Pieter Bouwens van Horssen (1775-1843) en van zijn oudste dochter freule Agatha Bouwens van Horssen (1812-1843), met aan het hoofdeinde het alliantiewapen Bouwens van Horssen-Gerbade (let op de leeuwenstaart die zich koket tussen de wapenschilden heen slingert).

Jonkheer Pieter Bouwens van Horssen was lid van de Provinciale Staten van Gelderland en burgemeester en secretaris van Horssen. In 1810 huwde hij Maria Jacoba Gerbade (1784-1852), die een dochter was van een schepen en raad van ’s-Hertogenbosch. Er werden vijf kinderen op het kasteel Horssen geboren: drie zoons en twee dochters. De jongste in het gezin was freule Margaretha en in de lente van 1830 kwam zij samen met haar vriendinnetje Rebekka Henriëtte Thesingh, afkomstig uit het naburige Druten, op tragische wijze om: beide meisje verdronken. Op 3 april verscheen er in de Opregte Haarlemsche Courant de volgende annonce voor de beide meisjes:

Op den 28sten Maart 1830, overleed te Horssen, door een zeer treffend ongeluk, MARGARETHA, jongste Dochter van den Heer PIETER BOUWENS van HORSSEN, Heer en Burgemeester der Heerlijkheid Horssen, en Vrouwe MARIA JACOBA GERBADE, in den ouderdom van 10 jaren en 8 maanden; – en REBEKKA HENRIëTTE THESINGH, oudste Dogter van den Heer Mr. EGBERT THESINGH, Controleur van ’s Rijks Belastingen te Druten, en wijlen Vrouwe HENRIëTTE PETRONILLE van der UPWICH, in den ouderdom van 9 jaren en 2 maanden.

Afb. 3. De vrijwel niet meer leesbare zerk van de verdronken freule Margaretha en haar vriendinnetje Rebekka met een reconstructie van de tekst (de vetgedrukte letters zijn nog enigszins leesbaar).
Afb. 3. De vrijwel niet meer leesbare zerk van de verdronken freule Margaretha en haar vriendinnetje Rebekka Henriëtte met een reconstructie van de tekst hierop, waarbij de vetgedrukte letters de nog enigszins leesbare zijn.

In 1900 stierf de familie Bouwens van Horssen uit. De familieportretten vererfden buiten de familie tot ze in 1957 aan de stichting Geldersche Kasteelen werden geschonken. Wat in Horssen aan de familie herinnert, is het huis Horssen, hun wapen op de herenbank in de kerk en twee graven op het kerkhof, waaronder een nauwelijks meer leesbare van een verdronken tienjarige freule en haar vriendinnetje van negen jaar.

Geboren: Van Boetzelaer

Afb. Het familiewapen Van Boetzelaer.

Juliette Joanna Marguerite barones van Boetzelaer, geboren Utrecht 28 oktober 2020, dochter van Rutger Meinard baron van Boetzelaer en Karlijn barones van Boetzelaer née van der Gijp.

Geboren: Von Weiler

Afb. Het familiewapen Von Weiler.

Jonkvrouwe Josephine Ara Emilia von Weiler, geboren Amsterdam 26 oktober 2020, dochter van jonkheer Mark Rudolf Alexander von Weiler en Dena von Weiler née Mokhberolsafa.

Adel & de Quote 500 van 2020

Afb. 1. Voor hoofdredacteur Sander graaf Schimmelpenninck was dit de laatste Quote 500 onder zijn leiding.

Ieder jaar publiceert het blad Quote een top 500 van rijkste personen en families in Nederland. Hierin staan dit jaar vijf adellijke familienamen: Berg, Van der Does, Van Oranje-Nassau van Amsberg, Van Rappard en Van Wassenaer. AiN bekeek de Quote 500 en de Quote familie 50 en ontdekte veel meer adellijke links.

QUOTE 500 2020:

Nr. 1. Charlene Lucille de Carvalho née Heineken (overgrootmoeder: een jonkvrouwe Tindal).

Nr. 9 (vorig jaar op 6). John Arthur Fentener van Vlissingen (gehuwd met een Gravin De Pourtalès, in de familie adellijke huwelijken met een Graaf von Cassis-Faraone, een jonkheer Van de Wall Repelaer, een jonkvrouwe Van Beresteyn, een jonkheer Reuchlin, een Graaf Von Trapp en een Von Meyenfeldt).

Afb. 2 . Marie Heineken née jonkvrouwe Tindal (1849-1932). Foto part. coll.

Nr. 14 (vorig jaar op 32). Jonkheer Pieter Willem van der Does. Pieter van der Does is sinds vier jaar geleden nieuw op de Quote 500 lijst. Hij is mede-oprichter en president & CEO van Adyen. Adyen is een Nederlands softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in het tegengaan van fraude in het betalingsverkeer. Wereldwijd zijn er tien kantoren, werken er 340 mensen en behaalde het in het afgelopen jaar een omzet van 150 miljoen euro. In december 2014 werd er 200 miljoen euro nieuw investeringskapitaal binnengehaald om de internationale groei van het bedrijf te kunnen versnellen. Door deze investeringen werd Adyen toen gewaardeerd op 1,2 miljard euro. Na de gang naar de beurs werden er miljarden opgehaald en inmiddels is het bedrijf momenteel bijna 19 miljard euro waard.

Nr. 45 (vorig jaar op 48). Alicia Westheim née Fentener van Vlissingen (adellijke links: zie nr. 9). Onder meer jonkvrouwe Dorothee van Vredenburch, Executive Partner De Brauw Blackstone Westbroek, en jonkheer René Hooft Graafland worden bij het beheer van het familiebezit genoemd.

Nr. 46 (vorig jaar op 49). Tannetta Dow née Fentener van Vlissingen (adellijke links: zie nr. 9).

Nr. 53 (vorig jaar ook op 56). Mr. Louis Rudolph (‘Rolly’) Jules ridder van Rappard (grootmoeder: een barones Van Hardenbroek van Lockhorst, hofdame van Prinses Juliana).

Nr. 59 (vorig jaar op 63). Eijk Herman Alexander de Mol van Otterloo (uit een patriciaatsfamilie, grootmoeder: een jonkvrouwe Röell, verder in de familie adellijke huwelijken met een jonkvrouwe Stoop, een jonkvrouwe De Savornin Lohman en twee jonkvrouwen Feith).

Afb. 3. H.K.H. Mabel Martine prinses van Oranje-Nassau, gravin van Oranje-Nassau van Amsberg. © RVD – Jeroen van der Meyde/www.koninklijkhuis.nl.

Nr. 66 (vorig jaar op 140, twee jaar geleden nieuw op 149 binnengekomen). H.K.H. Mabel Martine prinses van Oranje-Nassau, gravin van Oranje-Nassau van Amsberg née Wisse Smit. Prinses Mabel bezit een aandelenpakket in Adyen (zie nr. 14).

Nr. 72 (vorig jaar op 66). Frederik Harald Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, grootmoeders van echtgenote: een barones Van Tuyll van Serooskerken en een jonkvrouwe Snouck Hurgronje, voor verdere adellijke huwelijken in de familie zie nr. 9).

Nr. 81 (vorig jaar op 75). Anne Marianne (‘Annemiek’) Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, zie verder nr. 9).

Nr. 82 (vorig jaar op 70). Francisca (‘Cisca’) Elizabeth Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, zie verder nr. 9).

Nr. 83 (vorig jaar op 77). Martha (‘Marthe’) Frederike Fock née Fentener van Vlissingen (grootmoeder: een jonkvrouwe De Graeff, zie verder nr. 9).

Nr. 117 (vorig jaar op 101). Brigitte Jacqueline Nathalie Belin née Fentener van Vlissingen (moeder: een Gravin De Pourtalès, zie verder nr. 9).

Nr. 118 (vorig jaar op 102). Robert-Jan Michel Fentener van Vlissingen (moeder: een Gravin De Pourtalès, zie verder nr. 9).

Nr. 120 (vorig jaar op 103). Nicole Sophie Honegger née Fentener van Vlissingen (moeder: een Gravin De Pourtalès, zie verder nr. 9).

Afb. 4. Otto Willem von Berg (1688-1773) stamde uit een Estlands adellijk geslacht en behoorde tot de eerste generatie van zijn familie die in Nederland werd geboren. Van hem stammen de huidige jonkheren Berg af. Foto met dank aan ‘Berg. Geschiedenis van het geslacht von Berg, de heerlijkheden Dussen-Muilkerk en Middelburgh en de graven von Berg’, door C.E.G. ten Houte de Lange.

Nr. 308 (vorig jaar op 338). Jonkheer Ernst Joan Herbert Berg, heer van Dussen-Muilkerk, Chef de Famille.

Nr. 353 (vorig jaar nieuw op 422 binnengekomen). Drs. Diederick Lodewijk (‘Dirk’) baron van Wassenaer (zijn echtgenote is hofdame hon. van Z.M. de Koning). Quote heeft dit jaar de onjuiste formulering dat de hier genoemde familie De Monchy ‘evenzo adellijk‘ is keurig aangepast (deze familie is een patriciaatsfamilie).

Nr. 429 (vorig jaar op 393). Klaus Jorgen de Clercq Zubli (uit een patriciaatsfamilie, in de familie huwelijken met een baron Van Heeckeren van Brandsenburg, een jonkvrouwe van den Berch van Heemstede, een jonkheer Quarles van Ufford, een jonkvrouwe Van Nispen tot Sevenaer).

Nr. 436 (vorig jaar op 397). Ruurd Heerema (schoonzoon een jonkheer Rutgers van Rozenburg).

QUOTE familie 50 2020:

Nr. 1. (vorig jaar ook op 1). Brenninkmeijer (huwelijken met o.a. een prinses De Bourbon de Parme).
Nr. 4. (vorig jaar ook op 4). Dreesmann (huwelijken met een jonkheer Testa en een baron Van Hövell tot Westerflier)
Nr. 12 (vorig jaar ook op 12). Van Oranje-Nassau
Nr. 15 (vorig jaar op 13). Van Beuningen (een patriciaatsfamilie met huwelijken met een baron Kraijenhoff, een baron Van Dedem, een jonkheer Graswinckel, een jonkheer Van Eysinga en een jonkvrouwe Van Suchtelen).

Benieuwd naar de hele lijst en de miljoenen? Quote ligt nu in de winkel en kost € 20,-.

Noot van de redactie: aanvullingen en opmerkingen zijn welkom via info@adelinnederland.nl.

De stichting Adel in Nederland (AiN) heeft als doel het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland in de ruimste zin: actualiteiten in de media, genealogisch nieuws, historische informatie, anekdotes en informatie over boeken, tentoonstellingen, lezingen, excursies, symposia en veilingen. Wilt u ons steunen in onze werkzaamheden? Voor 17,50 euro per jaar wordt u donateur en krijgt u vier keer per jaar ons digitale magazine boordevol informatie en verhalen met daarin ook iedere keer een overzicht van geboortes, huwelijken en overledenen. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

 

AiN heeft de culturele ANBI-status en giften van zowel Quote 500 leden als niet-Quote 500 leden zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Amerikaanse presidentsverkiezingen: van vice-president Calhoun tot baron Van Nagell

Afb. 1. Vice-president John C. Calhoun, borstbeeld door Theodore Augustus Mills. Foto met dank aan www.senate.gov.
Afb. 1. Vice-president John C. Calhoun, borstbeeld door Theodore Augustus Mills. Foto met dank aan www.senate.gov.

De Amerikaanse staatsman John Caldwell Calhoun (1782-1850) stamde uit een van oorsprong Schotse familie met de naam Colquhoun, die zich in de 18e eeuw in de Verenigde Staten vestigde en daar tot groot aanzien kwam. Hij begon zijn carrière als advocaat, huwde de dochter van een invloedrijke senator en werd gekozen in het Huis van Afgevaardigden. Na minister van Oorlog te zijn geweest, werd hij in de jaren 1825-1829 vicepresident onder president John Quincy Adams en vervolgens was er een tweede termijn onder president Andrew Jackson. Hiermee is hij één van de twee Amerikaanse vicepresidenten, die dit onder twee verschillende presidenten is geweest.

Afb. 2. Julia Johnson Calhoun ten tijde van haar huwelijk in de New York Times.
Afb. 2. Julia Johnson Calhoun ten tijde van haar huwelijk in de New York Times.

Zijn kleinzoon, John Caldwell Calhoun (1843-1918), was een succesvol Amerikaans zakenman, grootgrondbezitter en directeur-eigenaar van de Baltimore Coal Mining and Railway Company. Hij huwde Linnie Adams, achternichtje van de Amerikaanse vice-president Richard Johnson. Hun enige dochter, Julia Johnson Calhoun (1884-1970), debuteerde in New York en ontmoette daar mr. Justinus Egbertus Hendericus baron van Nagell (1882-1963), die in diplomatieke dienst aan de Nederlandse legatie in Washington verbonden was. Hij stamde uit een oudadellijk geslacht uit Westfalen, waarvan de stamvader voor het eerst in 1385 genoemd werd. In de 16e eeuw vestigde een voorvader zich in Nederland en in 1814 werd de familie opgenomen in de Nederlandse adel met de titel van baron. Hij groeide op kasteel Schaffelaar in Barneveld op en zijn vader was in deze gemeente burgemeester en daarnaast was hij Landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde.

Afb. 3. mr. Justinus Egbertus Hendericus baron van Nagell in het ambtscostuum als ambassadeur 'Bukarest 1929'. Foto part. coll.
Afb. 3. mr. Justinus Egbertus Hendericus baron van Nagell in het ambtskostuum van ambassadeur ‘Bukarest 1929’. Foto part. coll.

Eind 19e eeuw kwam er een ware hausse aan huwelijken van rijke Amerikaanse erfdochters met Europese adel op gang. Het was de ‘Gilded Age’, beschreven in bv. de boeken van Edith Wharton, waarin miljoenen dollars de Atlantische Oceaan overgingen als bruidsschat. Nieuw geld en Europese adel verbonden zich. Eén van de beroemdste huwelijken werd dat van Consuelo Vanderbilt met de Engelse Hertog van Marlborough. De Vanderbilt miljoenen repareerden het dak van Blenheim Palace en de tuinen werden hier in Franse stijl opnieuw aangelegd. Het deed een bezoeker opmerken: “American money has its use after all.”

Het huwelijk Van Nagell-Calhoun werd in de winter van 1914 een ware society gebeurtenis aan het begin van het uitgaansseizoen – één krant kopte GAYETIES OF WINTER SOCIAL SEASON BEGIN THIS WEEK – en kranten beschreven uitvoerig alle details. Tot het bruidspersoneel behoorde onder meer de Nederlandse graaf Van Rechteren Limpurg en als getuige voor de bruidegom trad jonkheer De Beaufort op, die secretaris van de Nederlandse legatie in Washington was.

Het altaar in de kerk was versierd met witte lelies en rozen, naast de kansel stonden palmen en ook de banken waren met witte bloemen versierd. De bruidegom was gekleed in het uniform van de Orde van St. Jan van Jeruzalem met een scharlakenrode jas, dat door de ene krant ‘gorgeous’ genoemd en correct beschreven werd, terwijl een andere krant dacht dat hij zijn jachtkostuum droeg – schoonvader Calhoun was not amused en liet een dag later een rectificatie in de krant plaatsen.

De bruid kwam de kerk binnen aan de arm van haar vader en werd voorafgegaan door haar kleine neefje. Deze was gekleed in een kostuum van geborduurd wit satijn als een page uit de tijd van Lodewijk XVI. De bruid droeg een jurk van zilverbrocaat, waarvan het lijfje met tule en parels bezet was. Haar sleep was van zilverbrocaat en satijn en van haar donkere kapsel viel een kanten sluier omlaag over vrijwel de volledige lengte van haar sleep. In haar hand droeg zij een groot boeket witte orchideeën.

Na de huwelijksvoltrekking volgde een receptie ten huize van de ouders van de bruid in aanwezigheid van vele diplomaten en bekende personen uit regeringskringen. Hierna ging het jonge paar op huwelijksreis naar Denemarken, Noorwegen en Zweden, in welk land zij te gast waren bij zijn familieleden graaf en gravin Van Limburg Stirum, om hun reis te vervolgen naar Berlijn met als eindbestemming ’s-Gravenhage.

Afb. 4. Staand tweede en derde van links: baron en barones Van Nagell-Calhoun in 1929 bij het 50-jarig huwelijk van zijn ouders op kasteel Schaffelaar. Zijn moeder, barones Van Nagell née barones Van Zuijlen van Nievelt staat links, terwijl zijn vader, met de indrukwekkende snor, in het midden staat. Dochter Jeanne Linnie Alice staat rechts in een wit jurkje, terwijl zoon Egbert Joost op het stoeltje links zit. Foto met dank aan Fotocollectie Barneveld.
Afb. 4. Staande tweede en derde van links: baron en barones Van Nagell-Calhoun in 1929 bij het 50-jarig huwelijk van zijn ouders op kasteel Schaffelaar. Zijn moeder, barones Van Nagell née barones Van Zuijlen van Nievelt, staat links, terwijl zijn vader, met de indrukwekkende snor, in het midden staat. Dochter Jeanne Linnie Alice staat rechts in een wit jurkje, terwijl zoon Egbert Joost op het stoeltje links zit. Foto met dank aan Fotocollectie Barneveld.

Baron Van Nagell had een glansrijke carrière in diplomatieke dienst en deze bracht hem in de loop der jaren van Peking naar Washington en Sint-Petersburg. Hier maakte hij de Russische Revolutie in Sint-Petersburg in 1917 van dichtbij mee. Op een avond zat hij in gezelschap aan tafel in een restaurant. Een ober bracht de rekening bij een groepje Russische communisten naast hen. Deze beviel de rekening niet, waarop de ober werd doodgeschoten. Na Sint-Petersburg volgde Londen, Boekarest en Stockholm als standplaats, waar hij tenslotte buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister werd.

Het echtpaar kreeg drie kinderen: één dochter werd levenloos geboren en de enige zoon en stamhouder sneuvelde in 1944 als res.-2e luitenant-vlieger bij de Royal Air Force boven Frankrijk. Een tweede dochter huwde een jonkheer Clifford Kocq van Breugel. Mevrouw Van Breugel bleef zich altijd zeer bewust van haar Van Nagell afkomst en ging met grote zorg om met aan haar toevertrouwde familieherinneringen, maar haar Amerikaanse afkomst vergat zij nooit, evenmin als haar meest illustere Amerikaanse voorvader, de vice-president John Caldwell Calhoun.

Bent u ook geïnteresseerd in adellijk erfgoed en nieuws? Voor 17,50 euro per jaar wordt u donateur van de Stichting Adel in Nederland, steunt u ons in onze werkzaamheden (zoals het publiceren van verhalen zoals hierboven) en ontvangt u vier keer per jaar ons digitale magazine boordevol adellijke verhalen, informatie en met iedere uitgave een overzicht van geboortes, huwelijken en overledenen. Wordt u ook donateur? Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

Afb. 5. Huis Schaffelaar in Barneveld, een nieuw kasteel uit 1852 met torens, tinnen en transen.

Lady Elizabeth Anson, bruidsmeisje van H.K.H. Prinses Beatrix, overleden

Afb. 1. Prinses Beatrix en Prins Claus met hun bruidspersoneel. V.l.n.r. jonkvrouwe Joanne Röell, Prinses Christina van Zweden, jonkvrouwe Eugenie Loudon, Prinses Beatrix, Prins Claus, Christina von Amsberg, Lady Elizabeth Anson, Prinses Christina. Op de voorgrond v.l.n.r. Markus Graaf von Oeynhausen-Sierstorpff, Daphne Stewart Clark, Joachim Jencquel en jonkvrouwe Carolijn Alting von Geusau. Foto en © Max Koot/RVD.  Een kanttekening van AiN n.a.v. het bruidspersoneel: een steeds terugkerende bewering is dat de Oranjes bijna geen banden meer hebben met Nederlandse adel. Dit lijkt misschien zo voor de buitenwereld, maar wie hun netwerk beter kent, ziet vele adellijke namen voorbij komen bij bv. huwelijken. Contacten vinden verder vooral in de privésfeer plaats, maar ook aan het Hof was en is nog steeds het merendeel van de hofdames verwant aan adel.

Op 10 maart 1966 trad H.K.H. Prinses Beatrix in het huwelijk met Claus von Amsberg. Eén van de  zes bruidsmeisje op deze dag was Lady Elizabeth (‘Liza’) Anson, die als persoonlijke vriendin van Prinses Beatrix hiervoor gevraagd werd. Hun huwelijksfoto had altijd een ereplek in haar huis.

Lady Elizabeth Georgiana Anson werd geboren op 7 juni 1941 op Windsor Castle als dochter van luitenant-kolonel Thomas William Arnold Anson (1913-1958), die als toekomstig erfgenaam van zijn vader, de 4th Earl (Graaf) of Lichfield, de hoffelijkheidstitel Viscount (Burggraaf) Anson droeg, en Anne Ferelith Fenella Bowes-Lyon (1917-1980). Haar peetvader was Koning George VI.

Haar vader stamde uit een geslacht dat oorspronkelijk Adams heette, maar zijn voorvader Sambrooke Adams trad begin 18e eeuw in het huwelijk met Janette Anson, erfdochter van Shugborough Hall, dat sinds de 17e eeuw familiebezit was, en hun zoon George kreeg de familienaam Anson.

In 1806 kreeg hun kleinzoon Thomas, parlementslid voor Lichfield, de titels Viscount Anson en Baron Soberton. De volgende generatie kreeg in 1831 de titel Earl of Lichfield. De Lichfields sloten huwelijken met dochters uit aanzienlijke adellijke geslachten en werden daardoor onder meer verwant aan de Graven van Leicester, de Markiezen van Conyngham, de Hertogen van Hamilton en de Hertogen van Westminster.

Afb. 2. Arnold Joost van Keppel, Earl of Albemarle – Nederlandse voorvader van Lady Elizabeth Anson. Coll. Rijksmuseum Amsterdam.

De grootvader van Lady Elizabeth was Thomas Edward Anson, 4th Earl of Lichfield, 5th Viscount Anson, 5th Baron Soberton (1883-1960). Hij was kapitein en vocht mee in WOI. Hij trad in 1911 in het huwelijk met Evelyn Maud Keppel (1887-1945). Zij stamde uit de van oorsprong Nederlandse adellijke familie Van Keppel. Haar voorvader Arnold Joost van Keppel (1670-1718) kwam als gunsteling van Koning-Stadhouder Willem III in 1688 mee naar Engeland tijdens de ‘Glorious Revolution’ en kreeg hier onder meer de titel Earl of Albemarle.

De moeder van Lady Elizabeth Anson stamde uit het roemrijke geslacht van de Earls of Strathmore and Kinghorne en haar grootmoeder, The Countess of Strathmore and Kinghorne, werd geboren als Nina Cecilia Cavendish-Bentinck. Ook deze grootmoeder had Nederlandse voorouders, want haar voorvader Hans Willem Bentinck (1649-1709) kwam ook als gunsteling van Koning-Stadhouder Willem III mee naar Engeland en kreeg hier de titel Earl of Portland.

Lady Elizabeth Anson was via haar moeder een achternichtje van Koningin Elizabeth, maar zij hadden niet alleen een familieband, maar waren ook zeer goed bevriend met elkaar en hadden zelfs wekelijks contact.

Afb. 3. Hans Willem Bentinck, Earl of Portland – Nederlandse voorvader van Lady Elizabeth Anson. Portret door Hyacinthe Rigaud. Portland Collection, Harley Gallery, Welbeck, Nottinghamshire, UK.

In 1948 besloten de ouders van Lady Elizabeth Anson uiteen te gaan – vanaf haar vierde jaar leefden haar ouders al niet meer samen – en haar moeder hertrouwde twee jaar later Prins George van Denemarken. Na het overlijden van haar vader zou haar broer in 1960 opvolgen als 5th Earl of Lichfield en als Patrick Lichfield maakte hij naam als fotograaf. Zo werd hij in 1966 ook als fotograaf gevraagd door Prinses Beatrix en Claus von Amsberg om voor hun privé-album foto’s van hun huwelijksdag te maken.

In 1972 trad Lady Elizabeth in het huwelijk met Sir Geoffrey Adam Shakerley, 6th Baronet (1932-2012), die directeur van Photographic Records  Ltd. was. Bij dit society huwelijk was zowel Prinses Beatrix als Koningin Juliana aanwezig en Prinses Anne, dochter van Koningin Elizabeth, was bruidsmeisje. Haar echtgenoot was weduwnaar en vader van twee kleine zoontjes. Uit hun huwelijk werd een dochter geboren, maar in de jaren ‘80 gingen zij ieder hun eigen weg en in 2009 besloot het echtpaar officieel uiteen te gaan.

Door haar koninklijke vriendschap werd zij bij vele gelegenheden uitgenodigd en zo was zij ook één van de gasten bij het staatsbanket dat Koningin Elizabeth in 2018 aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aanbood.

Zij maakte naam met haar eigen bedrijf Party Planners en zou uiteindelijk heel veel society feesten organiseren, waaronder het huwelijk van Sting, de 70ste verjaardag van Margaret Thatcher en vele Koninklijke feesten. Koningin Elizabeth benoemde haar als dank voor haar vele verdiensten tot Commandeur in the Royal Victorian Order.

Haar laatste levensjaren kreeg zij te maken met de ziekte ME en op 1 november 2020 overleed Lady Elizabeth Georgiana Anson op 79-jarige leeftijd. In een In Memoriam werd over haar geschreven: “parties without Liza will never be quite the same again”.

Ook geïnteresseerd in adellijke verhalen? De stichting Adel in Nederland (AiN) informeert in de ruimste zin over adel in Nederland. Donateurs ontvangen voor 17,50 euro vier keer per jaar ons digitale magazine boordevol adellijke verhalen en informatie. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

Laatste weekend tentoonstelling ‘Barones in Oorlogstijd’

Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding in Nederland. Bij Slot Zuylen wordt er teruggekeken op deze roerige periode uit de geschiedenis met het thema ‘Barones in Oorlogstijd’. Dompel onder in het leven van de bewoners uit deze tijd en ontdek meer over de belangrijke rol van het kasteel in de oorlog. Ontdek hoe het leven was als ‘kasteelvrouwe’ in de oorlogstijd.

Kijk voor meer informatie en het online reserveren van kaarten op https://www.slotzuylen.nl/agenda/2020/thema-tentoonstelling-barones-in-oorlogstijd/

Afb. Slot Zuylen – het kasteel waar Belle van Zuylen woonde en waar zondag 1 november voor het laatst de gelegenheid is om de tentoonstelling ‘Barones in Oorlogstijd’ te bezoeken.

 

Zaterdag: laatste dag openstelling Huis Verwolde

Afb. 1. De voorzijde van huis Verwolde: ontworpen door de architect van stadhouder Willem V: Philip Willem Schonk.

Huis Verwolde is één van de zeven opengestelde kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen (zie: https://www.glk.nl/landschap-kastelen/kastelen) en is zaterdag voor de laatste keer in dit seizoen geopend. Tickets kunnen alleen online gekocht worden via een time slot en het dragen van een mondkapje is verplicht: https://verwolde.glk.nl/alles-over-huis-verwolde/openingstijden/

Verwolde kwam in 1738 in het bezit van de baronnen Van der Borch van Verwolde, die er door de stadhouderlijke architect Schonck in 1776 een buitengewoon fraai huis lieten bouwen met een verfijnd interieur, waaronder de blauwe Chinese kamer met unieke behangels. Het huis werd in 1977 verkocht aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, maar het ca. 400 grote omringende landgoed is nog steeds familiebezit.

Op het landgoed heeft Julie barones van der Borch van Verwolde een landgoedwinkel met heerlijke producten uit de moestuin, streek- en cadeauproducten, die alleen op afspraak geopend is (zie: https://www.landgoedverwolde.nl/winkel/).

Meer weten over de landgoedwinkel van Julie barones van der Borch van Verwolde? Kijk op: www.landgoedverwolde.nl.

Afb. 2. Julie barones van der Borch van Verwolde in haar landgoedwinkel.

Maurits von Martels: niet terug in Tweede Kamer

Afb. Maurits von Martels in de stal van zijn melkveebedrijf tijdens zijn verkiezingscampagne in 2017. Foto met hartelijke dank aan Maurits von Martels.

In 2017 stond jonkheer Maurits von Martels op nr. 44 op de kandidatenlijst van het CDA, maar na een succesvolle campagne, met onder meer een open brief vanuit de koeienstal aan minister-president Mark Rutte (zie: https://www.adelinnederland.nl/tweede-kamerverkiezingen-15-maart-maurits-von-martels-cda/), werd hij met ruim 21.000 voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekozen.

Op de deze week gepubliceerde kandidatenlijst voor de komende verkiezingen ontbreekt dit keer zijn naam geheel. In ‘Boerenbusiness’ komt hij hierover aan het woord en zegt o.a. hierover: “Ik mis daarin een blijk van waardering voor het werk dat ik de afgelopen jaren heb geleverd.”

Lees hier het hele interview online terug: https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10889831/gebrek-aan-waardering-en-teleurstelling-overheersen

Te koop: Johanniter mondkapjes

Afb. Het Johanniter mondkapje. Foto met hartelijke dank aan de Johanniter Orde.

De vele vrijwilligers van de Johanniter Orde zetten zich in voor diegenen die door ziekte, ouderdom, een beperking of sociaal isolement minder vanzelfsprekend kunnen meedoen in de samenleving. Zij nemen praktisch drempels weg, zorgen voor plezierige momenten en creëren een breed scala aan ontmoetingen. Hiermee verrijken zij het leven van alle betrokkenen, waarbij het geven en hulp ontvangen vanzelfsprekend zijn.

Voor 7,50 euro kunt u nu het Johanniter mondkapje kopen, waarmee u meteen ook het werk van de Johanniters ondersteunt. Ze zijn er in twee maten: medium (voor dames) en large (voor heren).

Mondkapjes bestellen kan door een mailtje te sturen naar: info@johanniter.nl o.v.v. uw naam, adres, het aantal mondkapjes en de maat.

Benieuwd naar de werkzaamheden van de Johanniter Orde? Kijk dan voor meer informatie op https://www.johanniter.nl/