26 april 2024: het heeft Z.M. de Koning behaagd

Afb. De voorkant van de speciale Staats Courant met een overzicht van de Koninklijke onderscheidingen t.g.v. de verjaardag van Z.M. de Koning. Foto ©RVD – Gemmy Woud-Binnendijk.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Z.M. de Koning zijn de volgende edelen Koninklijk onderscheiden:

Jonkheer C.H. Beelaerts van Blokland, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Vreeland, gemeente Stichtse Vecht, voor verdiensten op het terrein van erfgoed, landschapsbeheer en welzijn.

Jonkheer drs. U.H. van Beijma, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Monnickendam, gemeente Waterland, voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdzorg, natuurbeheer en ouderenwelzijn.

Drs. C.K. Carp née jonkvrouwe Stoop, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Son en Breugel, voor verdiensten op het terrein van vluchtelingenwerk.

G.A. baron van Lawick, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te ‘s-Gravenhage, voor verdiensten op het terrein van voetbal en cricket.

Mr. C.A.F.H.J.M. graaf de Marchant et d’Ansembourg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Beetsterzwaag, gemeente Opsterland, voor verdiensten op het terrein van cultureel erfgoed, natuur- en landschapsbeheer.

Em. prof. jonkheer dr. J.K. Ploos van Amstel, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Gouda, laboratoriumspecialist klinische genetica bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en hoogleraar genoomdiagnostiek en innovatie aan de Universiteit Utrecht, voor verdiensten op het terrein van gezondheidszorg.

Jonkvrouwe drs. W.I. Sandberg van Boelens, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Vreeland, gemeente Stichtse Vecht, voor verdiensten op het terrein van kunst, cultuur en natuurbescherming.

Jonkheer dr. J. Six, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Amsterdam, voor verdiensten op het terrein van kunst en cultuur.

Jonkheer mr. H.J. Stoop, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Voorschoten, voor verdiensten op het terrein van religieus leven, armoedebestrijding en welzijn.

Onder de gedecoreerden ook meerdere namen uit het Blauwe Boekje van het Nederland’s Patriciaat, waarvan wij in ieder geval één iemand speciaal willen noemen, vanwege zijn steun aan de stichting Adel in Nederland:

De heer R.C. Döderlein de Win, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, wonende te Maartensdijk, gemeente De Bilt, theoloog, portretschilder, heraldisch kunstschilder en restaurator, voor verdiensten op het terrein van cultureel erfgoed en voor zijn rol als voorzitter van het comité herdenking Japanse capitulatie 15 augustus 1945 in de gemeente De Bilt.