55e Wiener Ball: groot succes

Afb. 1. De vice-voorzitter van de Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland, John Wertenbroek, benadrukte in zijn toespraak onze verbondenheid met Oekraïne. Rechts van hem de voorzitter Antoinette Nikkels van der Veen.

Het 55e Wiener Ball was afgelopen zaterdag in Grand Hotel Huis ter Duin. Helaas was de eregast Zijne Hoogheid Eduard Prins von Anhalt (hij en Koning Willem-Alexander zijn verre verwanten van elkaar) op het laatste moment door omstandigheden verhinderd, maar iedereen die wij spraken was het er over eens: met hernieuwd elan en decorum, mede dankzij de ceremoniemeester luitenant-kolonel Thijs Jansen, was deze avond vol traditie een eclatant succes, waarover nog lang nagepraat zal worden.

Voor het diner was er een klinkende ontvangst met Jachthoornblazers en was het voor velen een weerzien met oude en jonge bekenden. Na het zeer verzorgde diner verzamelden de balgasten zich in de grote zaal aan lange tafels, waarbij AiN de eer had om aan te mogen zitten aan de tafels met een grote vertegenwoordiging van Nederlandse adel uit bekende adellijke geslachten als Versélewel de Witt Hamer, De van der Schueren, Quarles van Ufford, De Constant Rebecque, Groeninx van Zoelen, Van Tets en Van Dedem. Aan deze tafels werd het bal feestelijk gestart door een toost met champagne. Onder de klanken van het Ensemble Johann Strauss, dat speciaal uit Wenen was overgekomen, kwam het cortège met onder meer Antoinette Nikkels van der Veen binnen, die voorzitter van de Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland is. Zij heeft zich in de afgelopen maanden met vele anderen onvermoeibaar ingezet om van deze avond een groot succes te maken.

Hieronder de openingsdans van de 48 debutanten, vanuit een ander standpunt bekeken, als het filmpje dat wij al eerder op onze website plaatsten.

Na het binnendragen van de vlaggen, het spelen van de volksliederen van Oostenrijk, Nederland en de Europese Unie, volgden er een welkomstwoord, waarbij Omar Al-Rawi, afgezant namens de stad Wenen, het Wiener Ball in Noordwijk “…één van de mooiste…” noemde, waar Wenen vertegenwoordigd werd. John Wertenbroek, vice-voorzitter van de Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland, stond stil bij de oorlog in Oekraïne en hoezeer wij met elkaar verbonden zijn, ondanks de tegenstelling van een feestelijke avond hier en de donkere oorlogssituatie daar. Er werd de hoop uitgesproken dat er bij het 56e Wiener Ball geen oorlog meer zou zijn.

Op de linker foto hieronder luitenant-kolonel en ceremoniemeester op het Wiener Ball Thijs Jansen (links) en John Töpfer, directeur stichting Adel in Nederland. In 2016 namen zij samen voor het eerst deel aan het Wiener Ball en zetten sindsdien deze traditie nog steeds voort.
Op de rechter foto hieronder Clemens van Steijn, organisator van het Tulpenbal, dat op zaterdag 25 mei plaatsvindt in de Hollandsche Manege in Amsterdam (voor meer informatie en kaartverkoop zie https://www.tulipsball.com/ Aan zijn zijde jonkvrouwe Clementine van Nispen tot Sevenaer, die zelf enkele jaren geleden op het Wiener Ball debutante was.

Hierna was de traditionele openingsdans van de 48 debutanten, waaronder ook adellijke namen als Van Hövell tot Westervlier en Wezeveld, Röell en Van Vredenburch. Na de openingswals van de debutanten was het “Alles Walzer!” en werd er door de balgasten tot in de late uren stijlvol en zwierig gedanst. Traditiegetrouw was er wederom een succesvolle tombola loting en ook de publieksquadrille en galoppe zorgden voor veel enthousiasme en hilariteit. Het was al met al wederom een onvergetelijke avond!

Hieronder op de linker foto: Antoinette Nikkels van der Veen, voorzitter Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland, en echtgenoot mr. Jochem Nikkels van der Veen. Op de middelste foto: dr. Boni Rietveld en Marijke Rietveld née Nederveen. Zij leerden elkaar in het verleden op het Wiener Ball kennen en zijn nu al 50 jaar bij elkaar! Op de rechter foto: vice-admiraal (bd) Matthieu Borsboom en echtgenote Ernie Borsboom.

Hieronder de openingswals van de 48 debutanten vanuit een ander standpunt, als een eerder filmpje op onze website.