6 t/m 10 mei: timed online veiling Veilinghuis Van Spengen met portretjes Juliana en Willem V

Afb. 1. Een charmante foto van de bijna 5 jaar oude Prinses Juliana. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Van Spengen in Hilversum.

Van 6 t/m 10 mei loopt er een timed online veiling af bij Veilinghuis Van Spengen in Hilversum met kunst, antiek, zilver, porselein, juwelen, enz. in allerlei prijsklassen. Tot de aangeboden kavels behoren o.a. een jeugdfoto van Prinses Juliana en een silhouet portretje van Stadhouder Willem V. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk voor de online catalogus voor wat verder geveild wordt op https://vanspengen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Lotnr. 4402 betreft een ovaal fotoportret in lijst van Prinses Juliana. Deze is volgens de inscriptie aan de achterzijde door Koningin Wilhelmina aan, waarschijnlijk, één van de leden van haar hofhouding gegeven. De inscriptie luidt: ‘prinses Juliana portret gegeven door Koningin, Maart 1914’. Prinses Juliana werd op 30 april van dat jaar vijf jaar, dus is op deze foto vier jaar oud.

Deze foto wordt getaxeerd op 80-100 euro.

Lotnr. 4403 negen silhouetten en miniatuurportretjes, voornamelijk eind 18e, vroeg 19e eeuw. Het grootste portret meet 15 cm. en AiN wist dit te identificeren als Stadhouder Willem V. Ook het portretje rechts van hem, van de staande heer, zou Stadhouder Willem V kunnen zijn. Het portretje links hiervan zou zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen kunnen zijn, maar de twee laatst genoemde portretjes kan AiN niet met 100% zekerheid identificeren.

Samen worden deze negen portretjes getaxeerd op 100-200 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt bij Veilinghuis Van Spengen in Hilversum? Kijk dan in de online catalogus: https://vanspengen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Afb. 2. Negen portretjes, waarvan de grootste met zekerheid Stadhouder Willem V betreft. Het portretje links daarvan zou zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen kunnen zijn, maar daarover heeft AiN geen zekerheid. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Van Spengen in Hilversum.