AiN op reis: Anna Maria van Diemen – een Amsterdamse koopmansdochter in een markiezenpaleis in Lucca

Afb. 1. Het echtpaar Perensi-Van Diemen in de hal van Palazzo Mansi in Lucca. In één van de komende digitale magazines van de stichting Adel in Nederland krijgt u foto’s van deze portretten van dichtbij te zien. Net als meer foto’s van het rijke interieur. Wordt u ook voor 17,50 euro donateur van de stichting Adel in Nederland? Dan kunt ook u meer te weten komen en te zien krijgen over het echtpaar Perensi-Van Diemen en Palazzo Mansi. Mail voor meer informatie naar info.adelinnederland.nl.

Wie in Lucca het Palazzo Mansi bezoekt, treft daar in de hal een viertal portretten aan: Jacopo Parensi (1629-1669) en echtgenote Maria Gualanducci en hier tegenover hun zoon Girolamo Parensi (1644-1713) en diens echtgenote Anna Maria van Diemen (1654-1699).

Anna Maria van Diemen (1654-1699) werd geboren in Amsterdam als dochter van Antonio (ook: Anthonie, Anthony, Anthonis) van Diemen (1593-1645) en Maria van Aelst (†1674). Haar vader was de zoon van een burgemeester van Culemborg en begon zijn carrière aanvankelijk als koopman. Daarnaast was hij assuradeur van zeeschepen en hun lading, waarbij men deze bij hem kon verzekeren. Toen een schip met aan boord diamanten gekaapt werd en hij verzekeringsgeld moest uitkeren, ging het echter mis. Deze 12.000 gulden kon hij niet opbrengen en er werd een faillissement uitgesproken; een straf waarvoor ophanging kon dreigen.

Antonio van Diemen monsterde onder een andere naam aan op een schip van de VOC en vertrok naar Ned.-Indië, waar hij als klerk begon. Hier maakte hij, door zijn kwaliteiten en de bescherming van gouverneur-generaal Jan Pietersz. Coen, pijlsnel carrière en werd achtereenvolgens boekhouder, opperkoopman, directeur van de handel en in 1636 gouverneur-generaal.

Maria van Aelst was afkomstig uit Brabant en vertrok in 1625 18 jaar oud en ongehuwd met zes andere jongedames naar Ned.-Indië. Hier lagen kansen, vanwege het geringe ‘aanbod’ op de huwelijksmarkt en Maria was hierin zeer succesvol. Zij huwde uiteindelijk drie keer en overleefde alle drie haar echtgenoten. Teruggekeerd in de Republiek behoorde zij tot de rijkste inwoners.

Dochter Anna Maria van Diemen ontmoette in Amsterdam de uit Lucca afkomstige koopman Girolamo Parensi (1644-1713). Deze was hier samen met zijn broer Pompeo Parensi heen gekomen om zich hier bij hun oom Carlo te bekwamen in de handel. Samen met zijn oom richtte hij een handelshuis op dat ruim 150 jaar actief was in heel Europa.  In 1675 huwde Girolamo Parensi de schatrijke erfdochter Anna Maria van Diemen en nam haar mee naar Lucca. In haar bagage bevonden zich onder meer vele schilderijen van Nederlandse meesters, waarvan sommige nu nóg te zien zijn in Palazzo Mansi.

Lucca, 12 augustus 2023 – op een lommerrijk terras met uitzicht op de tuinen van Villa Bottini, eertijds bewoond door Elisa Bonaparte, Hertogin van Lucca, Groothertogin van Toscane (het oudste zusje van Napoleon).

Het complete verhaal over Anna Maria van Diemen en Palazzo Mansi kunt u in één van de komende digitale magazines van de stichting Adel in Nederland lezen, met daarbij vele foto’s van het rijke interieur van dit paleis. Ook ú kunt deze magazines in uw mailbox ontvangen door voor 17,50 euro per jaar donateur te worden. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

Afb. 2. Eén van de zalen in Palazzo Mansi in Lucca.