Boekennieuws: Bijzondere Herinneringsplekken op de Nederlandse Dodenakkers. Mausolea, Grafkapellen en Grafkelders.

Afb. 1. Christiaan graaf van Rechteren Limpurg (links) nam het eerste exemplaar van het boek van auteur Harry Löwik (rechts) in ontvangst. Foto met hartelijke dank aan Harry Löwik.

Auteur Harry Löwik bezocht en fotografeerde 145 mausolea, grafkapellen en grafkelders in heel Nederland en beschreef deze bouwtechnisch. Het eerste mausoleum dat hij fotografeerde, was het mausoleum van de graven Van Rechteren Limpurg in Almelo en daarom overhandigde hij onlangs het eerste exemplaar van zijn boek aan Christiaan graaf van Rechteren Limpurg.

In het boek zijn veel fraaie foto’s te zien van adellijke grafmonumenten. Funeraire monumenten bieden bij uitstek gelegenheid voor adellijke representatie door het toepassen van familiewapens en het gebruik van bijzondere, kostbare materialen en monumentale afmetingen. Door deze afmetingen bieden veel van de afgebeelde grafmonumenten plek voor meerdere generaties, waardoor sommige dynastieke allure krijgen. In dit boek zijn daar erg mooie foto’s van te zien!

Adellijke grafmonumenten die in dit boek voorkomen betreffen de geslachten Alberda van Ekenstein, Van Aldenburg Bentinck, Van Boetzelaer, De Loë-Wolff Metternich, De Maurissens, De Smeth, Fabricius, Van der Borch van Verwolde, Van Nagell, Huyssen van Kattendijke, Van Limburg Stirum, Van Pallandt, Van Heeckeren, Steengracht, Torck, Van Aerssen, Van Beresteyn, Van den Bogaerde van Terbrugge, Van der Does de Willebois, Van Doorn, Van Hardenbroek, Van Hogendorp, Van Ittersum, Van Scheltinga, Van Swinderen, De Wijkerslooth de Weerdesteyn, Von Clermont, Wesselman van Helmond, Van Merlen, Smits van Oyen, Reynst en Van Rechteren Limpurg.

Aantal pagina’s: 298
Uitgever: Eigen beheer
ISBN: 9789403737157
Prijs: € 35,00 + verzendkosten
Te bestellen via harrylowik@live.nl.

Afb. 2. Eén van de foto’s in dit boek betreft de grafkelder (eigenlijk een bovengrondse ‘kelder’, die ingebed ligt in een opgeworpen heuvel) Van Pallandt van Eerde op landgoed Eerde in Ommen. Boven de ingang het familiewapen Van Pallandt met links en rechts van het woord ‘GRAFKELDER’ twee gestileerde palmtakken als symbool van vrede en overwinning. Hierboven verheft zich een afgebroken zuil, als symbool van het eindige, aardse leven. De lauwerkrans om de zuil is een teken van roem en eerbetoon. In deze grafkelder zijn twee generaties Van Pallandt bijgezet: mr. Samuël Johan baron van Pallandt, heer van Eerde (1843-1890), echtgenote Arnoldina Johanna barones van Pallandt née Nobel (1846-1922) en hun zoon Rudolph Theodorus baron van Pallandt, heer van Eerde (1868-1913).