Boekennieuws: ‘Jules graaf van Bylandt. Een adellijke avonturier’, door Ronald Kousbroek

Afb. 1. Jules graaf van Bylandt (1863-1907) op de voorkant van zijn biografie.

Jules Ernest Othon Anne Adrien graaf van Bylandt, heer van Benthorn (1863-1907) werd geboren in een zeer gefortuneerde familie en beide ouders behoorden tot de oude adel: Jules Auguste graaf van Byland (1818-1873) en Frédérique Julie barones van der Duyn, vrouwe van Benthorn (1823-1878).

Op 14-jarige leeftijd werd hij al wees en hij en zijn zusje werden opgenomen in het gezin van een verre oom en tante Van Bylandt. Zijn zusje huwde in 1884 Godard John George Charles graaf van Aldenburg Bentinck, heer van Amerongen, maar zelf bleef hij ongehuwd – ook al lijken er wel dames een rol in zijn leven gespeeld te hebben, zo blijkt uit bewaard gebleven archiefmateriaal. Hij studeerde wel, maar voltooide nooit zijn studie rechten. Verder speelde hij zeer goed piano en was hij een begenadigd violist.

Het hoogtepunt van zijn maatschappelijke carrière werd zijn benoeming tot Attaché Honoraire in 1896, toen hij (onbezoldigd!) deel ging uitmaken van het speciale Nederlandse gezantschap om de kroning van Keizer Nicolaas II bij te wonen. Zijn leven bestond verder uit het onderhouden van sociale contacten, jagen, sport en heel veel reizen.

Afb. 2. Groepsportret van het Nederlands Gezantschap bij de Kroning van Tsaar Nicolaas II in 1896, met staande, derde van links: Jules graaf van Bylandt, Attaché Honorair. Foto met hartelijke dank aan collectie RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis/IB01015087.

Adellijke reizigers zoals hij konden het zich veroorloven niet te werken voor hun onderhoud. Hij was vrij om buiten de gebaande paden het avontuur te zoeken. Hij stond bekend als een ‘koen reiziger en voortreffelijk sportsman’. Tussen 1888 en 1906 maakte hij een twaalftal reizen, waarvan een aantal door nog niet door andere reizigers ontdekte gebieden. Daarnaast was hij een zeer verdienstelijk schermer en bobsleeër. Deze laatste grote passie, met name toboggan (het huidige skeleton), werd hem op 18 februari 1907 fataal toen hij in Sankt Moritz dodelijk verongelukte.

Aan de hand van archiefstukken en brieven wordt het leven van de adellijke avonturier Jules van Bylandt vanaf zijn geboorte in 1863 tot aan zijn dood in 1907 beschreven. Een belangrijke bron zijn de niet eerder openbaar gemaakte brieven die Jules tijdens zijn reizen aan zijn zus Louise heeft geschreven.

Ronald Kousbroek deed zeer grondig onderzoek naar het leven van Jules graaf van Bylandt en geeft ons hiermee een kijkje in de leefwijze van de bovenlaag van de Nederlandse elite eind 19e eeuw, die financieel onafhankelijk was en die zich deze kosmopolitische leefstijl kon permitteren – Jules van Bylandt liet na zijn overlijden een vermogen na van ruim 1 miljoen gulden, omgerekend nu zo’n 128 miljoen euro. Dit boek is een aanrader en erg interessant om te lezen! Voor bestelmogelijkheid zie: https://uitgeverijaspekt.nl/product/jules-graaf-van-bylandt/

Over de auteur
Ronald Kousbroek (1948) is als rondleider/onderzoeker verbonden aan kasteel Amerongen. Hij is tevens auteur van het in 2021 door Aspekt uitgegeven boek ‘Majesteiten zijn nu eenmaal geen gewone stervelingen!’; een beschrijving van het verblijf van ex-keizer Wilhelm II op kasteel Amerongen aan de hand van dagboekaantekeningen van zijn lijfarts dr. med. Alfred Haehner.

Afb. 3. Artikel uit een Italiaans tijdschrift, waarin een foto de plek des onheils toont op de bobsleebaan. Hier stierf Jules graaf van Bylandt, toen hij tegen een plank aan knalde, die de baanverzorger vergeten was weg te halen. In Sankt-Moritz herinnert nog steeds een monumentje aan hem. Art. uit part. bezit.