Boekpresentatie: ‘De Cloese. Havezate aan de Berkel’

Afb. 1. V.l.n.r. de vier auteurs: John Töpfer (directeur AiN), CeesJan Frank, Wilma Nijenhuis-ten Arve en Eddy ter Braak. © Hans Hampsink.

Afgelopen zaterdag vond in Lochem de boekpresentatie plaats van ‘De Cloese. Havezate aan de Berkel’. Vier auteurs werkten samen om de rijke geschiedenis van het kasteel, landgoed, tuinen en bewoners vast te leggen: Eddy ter Braak, CeesJan Frank, Wilma Nijenhuis-ten Arve en John Töpfer (directeur AiN). En het resultaat mag er zijn: een zeer fraai vormgegeven en rijk geïllustreerd boek vol verhalen, anekdotes en informatie op basis van gedegen onderzoek.

Afb. 2. Op de boekpresentatie vertelde CeesJan Frank, één van de vier auteurs, over de ongewone reis die sommige bouwelementen van De Cloese maakten. © Hans Hampsink.

Het in zijn huidige vorm negentiende-eeuwse kasteel is veel ouder dan de buitenkant doet vermoeden en de geschiedenis gaat veel verder terug. Het huis was eeuwenlang in het bezit van opeenvolgende adellijke geslachten als Van Kervenheim, Van Keppel, Schimmelpenninck van der Oye en Van Heeckeren. In de 19e en 20e eeuw volgden de bewoners elkaar snel op, waaronder het echtpaar Bieruma Oosting-Van Harinxma thoe Slooten, en het kasteel werd zelfs in gebruik genomen als klooster en politieschool

Afb. 3. Er was veel belangstelling voor dit boek over De Cloese. © Hans Hampsink.

Twee van de auteurs vertelden kort over enkele bewoners en gebeurtenissen, die met De Cloese verbonden zijn. John Töpfer gaf zijn verhaal de titel ‘Verarmde adel op De Cloese: feit of fictie?’ mee, terwijl CeesJan Frank onder meer het verhaal over de wapensteen van Langen vertelde, die afkomstig was van De Cloese. Deze werd bij een veiling op De Cloese aangekocht door baron Van Heeckeren van Kell op kasteel Ruurlo. Groot was zijn verbazing toen hij deze wapensteen prominent in het gazon bij kasteel Ruurlo aantrof.

Afb. 4. CeesJan Frank overhandigde een eerste exemplaar aan Bert Groot Wesseldijk, wethouder Financiën, Ruimte Wonen en Sport (en Monumentenzorg) van de gemeente Lochem. © Hans Hampsink.

De eerst exemplaren werden vervolgens aangeboden aan Bert Groot Wesseldijk, wethouder Financiën, Ruimte Wonen en Sport (en Monumentenzorg) van de gemeente Lochem en drs. Coen baron Schimmelpenninck van der Oije. Zijn familienaam is ruim een eeuw met De Cloese verbonden geweest en hij is voorzitter van het Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, dat de uitgave van dit boek financieel mede heeft mogelijk gemaakt.

Afb. 5. Drs. Coen baron Schimmelpenninck van der Oije kreeg een eerste exemplaar uitgereikt door John Töpfer. © Hans Hampsink.

In het decembernummer van AiN, het digitale magazine voor donateurs van AiN, komt een uitgebreid verslag te staan met onder meer foto’s van nakomelingen van vroegere bewoners. Voor 17,50 euro per jaar kunt ook u donateur worden en ons steunen in onze werkzaamheden. U ontvangt dan vier keer per jaar het digitale magazine in uw mailbox en krijgt bovendien korting op en voorrang bij door AiN georganiseerde excursies. Mail voor meer informatie hierover naar info@adelinnederland.nl.

Meer weten over dit boek en over de bestelmogelijkheid? Kijk dan op https://www.matrijs.com/De-Cloese.-Havezate-aan-de-Berkel.html.

Link naar een artikel online in De Stentor: https://www.destentor.nl/achterhoek/de-cloese-al-eeuwenlang-het-beeldmerk-van-lochem~ae6faa5c/ 

Afb. 6. Bloemen voor Annemieke te Stroete van Uitgeverij Matrijs, die de inbreng van vier auteurs voorbeeldig tot één geheel wist te smeden. © Hans Hampsink.