Crowns & Coronets bij de Kroning van Koning Charles III: de afwezigheid van de Britse adel

Afb. 1. Koning Charles III en Koningin Camilla. Foto ter gelegenheid van hun aanstaande kroning © Hugo Burnand.

Zaterdag 6 mei is de Kroning in Westminster Abbey van Koning Charles III. Hierbij zullen eeuwenoude tradities een belangrijke rol spelen, maar de Britse adel zal grotendeels niet aanwezig zijn en hun traditionele rol is verdwenen. In het verleden was het zo dat de ‘peers’, de dragers van de erfelijke titels Duke (hertog), Marquess (markies), Earl (graaf), Viscount (burggraaf) en Baron erfelijk zitting hadden in The House of Lords, de Britse Eerste Kamer. Als leden van het parlement waren zij daarom ook aanwezig bij de Kroningen.

In 1999 ging  The House of Lords Act echter in en verviel het erfelijk lidmaatschap voor deze ‘peers’. Tegenwoordig bestaat het grootste deel van het House of Lords uit ‘life peers’, dit zijn edelen die hun adellijke titel vanwege verdiensten hebben gekregen, maar waarvan de titel niet-erfelijk is en die dus niet doorgegeven kan worden aan hun oudste zoon. Na het overlijden van een ‘life peer’ keert zijn titel terug naar de Kroon en komt zijn zetel in het House of Lords beschikbaar voor een nieuwe ‘life peer’.

Van de ongeveer 800 leden van het House of Lords behoren er nu nog maar 75 tot de erfelijke Britse adel. Deze hebben hun zetel niet door erfopvolging gekregen, maar deze worden door hun standgenoten onderling uit de erfelijke Britse adel gekozen. In 1953 waren er nog circa 8000 genodigden in Westminster Abbey bij de Kroning van Koning Elizabeth, maar nu zullen dat er ongeveer 2000 zijn. Het lijkt erop dat het House of Lords dus niet in zijn geheel aanwezig zal zijn, maar met een vertegenwoordiging.

Coronets
Bij de Kroning in 1953 was het een spectaculair gezicht: op het moment dat Koningin Elizabeth gekroond werd, plaatsten alle aanwezige ‘peers’ hun ‘coronet’ op hun hoofd. Een ‘coronet’ is een rangkroon en aan het aantal bladeren en parels kan men zien welke titel de drager heeft. Deze ‘coronet’ werd alleen gedragen ter gelegenheid van een Kroning. Verder werd (en wordt!) deze bv. afgebeeld op portretten om de adellijke afkomst te benadrukken en de titel te symboliseren.

Na de Kroning vond in 1953 de eedsaflegging van de ‘peers’ plaats. De ‘senior peer’, de oudste titel van iedere rang, kwam naar voren, nam zijn coronet af en knielde voor de Koningin. Hetzelfde deden zijn collega titeldragers op hun plek in Westminster Abbey. Als eerste kwamen de Dukes aan de beurt en de Duke of Norfolk legde de volgende eed af: Bernard Duke of Norfolk do become your liege man of life and limb, and of earthly worship; and faith and truth I will bear unto you, to live and die, against all manner of folks. So help me God. Vervolgens stond de hertog op, net als de andere hertogen, en zij plaatsten hun coronet op hun hoofden. Hierna herhaalde hetzelfde ritueel zich bij de markiezen, graven, burggraven en baronnen.

Afb. 2. Arundel Castle: stamslot van de hertogen van Norfolk. De huidige bewoner is de 18th Duke of Norfolk, die de oudste hertogelijke titel heeft en daarom de ‘premier duke’ is en voorrang heeft op alle niet-koninklijke hertogen. Door Chensiyuan – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61252048.

24 hertogen
Drie leden van de Koninklijke Familie hadden in 1953 de titel hertog: de Duke of Edinburgh, echtgenoot van Koningin Elizabeth, en haar ooms de Dukes of Kent en Gloucester. Daarnaast waren er 27 niet-koninklijke hertogen. Inmiddels is de titel Duke of Leeds (1963), Newcastle (1988) en Portland (1990) uitgestorven, ook al leven de Earls of Portland voort. Nog steeds is één van de rijkste Britten een hertog: de Duke of Westminster. Samen bezitten de hertogen meer dan 400.000 hectare grond (ter vergelijking: de provincie Utrecht is ongeveer 150.000 hectare groot).

Een aantal van de grootste historische huizen in Groot Brittanië wordt nog steeds bewoond door hertogen: Chatsworth (Duke of Devonshire), Blenheim Palace (Duke of Marlborough), Woburn Abbey (Duke of Bedford), Arundel Castle (Duke of Norfolk), Alnwick Castle (Duke of Northumberland), Badminton House (Duke of Beaufort), Goodwood House (Duke of Richmond & Gordon), Inveraray Castle (Duke of Argyll), Floors Castle (Duke of Roxburghe en Belvoir Castle (Duke of Rutland). De Duke of Buccleuch & Queensberry bezit zelfs meerde grote historische huizen, waaronder Boughton House en Drumlanrig Castle. En dan noemen we de kleinere landhuizen en kastelen nog niet eens. Het zijn de uitzonderingen bij de hertogen die geen land of historische huizen bezitten.

Not amused
Toch zijn er maar enkele hertogen uitgenodigd en de Duke of Rutland liet weten, dat hij niet echt begreep waarom niet, terwijl zijn familie al zo’n 1000 jaar de monarchie steunt. Ook andere ‘peers’ ‘are not amused’ en betreuren de breuk met deze traditie. Op dit moment is de aanwezigheid van twee hertogen bekend: Edward William Fitzalan-Howard, 18th Duke of Norfolk, die de oudste niet-koninklijke hertogelijke titel heeft en daarmee de ‘premier duke’ is, en Richard Walter John Montagu Douglas Scott, 10th Duke of Buccleuch and 12th Duke of Queensberry, die High Steward van Westminster Abbey is en eigenaar van ongeveer 88.000 hectare land in Schotland (het is nog niet bevestigd of de Duke of Buccleuch i.v.m. het overlijden van zijn echtgenote op 30 april jl. aan- of afwezig zal zijn). De Duke of Norfolk heeft als Earl Marshal een erfelijke officiële functie en organiseert onder meer de begrafenissen en kroningen. De Duke of Buccleuch & Queensberry zal de scepter Westminster Abbey binnendragen. Verder is bekend dat in ieder geval de 7th Marquess of Cholmondeley als lord-in-waiting aanwezig zal zijn en de 7th Baron Carrington als Lord Great Chamberlain. Lord Oliver Cholmondeley (2009), zoon van voornoemde markies, zal één van de 8 ere-pages zijn.

Afb. 3. Edward William Fitzalan-Howard, 18th Duke of Norfolk, in functie als Earl Marshal, een erfelijke functie waarmee hij verantwoordelijk is voor de organisatie van de Kroning. By Annabel Moeller (for the House of Lords) – File:The_Royal_Party_departs.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117904818