De kasteelbegraafplaats van de heren van Rosendael

Afb. 1. De grafkelder van kasteel Rosendael. Hier werd in 1902 de laatste barones Torck bijgezet, waarmee dit oude Gelderse geslacht uitgestorven was.

Vlak achter kasteel Rosendael, wonderschoon in de bossen gelegen, ligt de grafkelder van de heren van Rosendael. De grafkelder werd gebouwd in opdracht van mr. Assueer Lubbert Adolf baron Torck (1806-1842), telg uit een oud Gelders geslacht, en echtgenote jonkvrouwe Louise Catharina Wilhelmina Huyssen van Kattendijke (1812-1843). Aanleiding voor de bouw was de dood van twee van hun kinderen op zeer jonge leeftijd.

Binnen enkele jaren zou, op één na, het hele gezin komen te overlijden en meerdere keren opende zich de grafkelder voor bijzettingen. De oudste dochter bereikte de leeftijd van zesenzestig jaar en huwde een baron Van Pallandt. Hierdoor werd kasteel Rosendael een Van Pallandt bezit en zou dit blijven tot in 1977, toen het kasteel verkocht werd.

De particuliere begraafplaats voor de kasteelbewoners ontwikkelde zich al snel tot een plek waar ook anderen zich konden laten begraven: personeel, dorpsbewoners en adellijke verwanten. Rijk en arm werden hier in de dood verenigd – ook al was het funeraire vertoon voor de één wat uitbundiger dan voor de ander.

Op https://www.dodenakkers.nl/artikelen-overzicht/begraafplaatsen/gelderland/rozendaal-begraafplaats-van-de-kasteelheren-van-rosendael-1.html is een uitgebreid verhaal te lezen over deze grafkelder van kasteel Rosendael.

Afb. 2. Op de voorgrond de graven van minvermogenden. Op de achtergrond, in het midden, de imposante neogotische grafkelder van de jonkheren Huyssen van Kattendijke, waarin zeven leden van dit geslacht zijn bijgezet.